Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Baromuz, AİHM’nin İhlal Kararlarının İç Hukukta Uygulanmasına Yönelik; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne Rule 9.2 Kapsamında Başvurular Yaptı.

09.12.2021

Baromuz, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 76 ve 95. maddeleri uyarınca bireylerin ve birey gruplarının yaşadığı hukuki sorunlar ve hak ihlalleriyle ilgili araştırmalar yapma, “insan hak ve özgürlüklerini” geliştirmeyi amaçlayan ulusal ve uluslararası tüm meşru hak arama yollarını en etkin şekilde kullanma, ulusal ve uluslararası mekanizmalarda savunuculuğunu yapma görevini yerine getirmektedir.

Diyarbakır Barosu, Bakanlar Komitesi tarafından denetlenen ihlal kararlarının uygulanması için Türkiye'deki yasama ve yargı durumuna ilişkin “Kararların İnfazının ve Dostane Çözüm Koşullarının Denetimine İlişkin Bakanlar Komitesi Tüzüğü”nün 9(2) sayılı Kuralı kapsamında;

1-) ‘Düşünce ve İfade Hürriyetinin İhlaline’ ilişkin Akçam Dava Grubu,

2-)Faili Meçhul ve Zorla Kaybedilmelere Dair Hak İhlallerine’ ilişkin Batı ve Diğerleri Dava Grubu,

3-)OHAL-KHK İhraç İşlemi Hak İhlaline’ ilişkin Hamit Pişkin-Türkiye,

4-)‘Barışçıl Gösteri Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü İhlaline’ ilişkin Işıkırık Dava Grubu,

5-)‘Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasını İşkence, İnsanlık Dışı Kötü Muamele Yasağının İhlaline’ilişkinÖcalan (2), Kaytan, Gurban ve Boltan-Türkiye İhlal Kararına karşı düşünce, gözlem ve tavsiyelerini sunmuştur.

 

Başvurulara Türkçe ve İngilizce metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.