Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
ÇOCUK PARKINDA KURULAN BAZ İSTASYONLARINA İLİŞKİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

21.07.2021

 

DİYARBAKIR BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Mezepotamya Mahallesi 297. Sokakta bulunan bir çocuk parkına 26.05.2021 tarihinde baz istasyonu kurulduğunun haberleri üzerine, bahse konu çocuk parkına gidilmiş ve baz istasyonunun yeri tespit edilmiştir.

Kayapınar Belediyesi imar Müdürlüğünce baz istasyonunun kurulduğu yer, park ve çocuk oyun alanı olarak görülmekte olup buna karşın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının Türkcell İletşim Hizmetleri A.Ş. ile "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Elektronik Haberleşme Sitemleri (Baz iSTASYONLARI) Yer Kullanım Hakkı Sözleşmesi” imzalanmıştır. 

Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlarına Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik’in 6.maddesinde baz istasyonlarının park ve çocuk oyun alanların yakınında kurulamayacağı belirtilmiştir. Buna göre, güvenlik mesafesinin, antenden itibaren ve antenlerin yayın yönü dikkate alınarak Uluslararası Irpa kuruluşunun belirlemiş olduğu formülle hesaplanması gerekmektedir. Yönetmeliğin 3. maddesinde ise, “Umuma açık park ve bahçelerde, güvenlik mesafesi hesabında çocuk oyun alanlarının sınırları dikkate alınmalıdır. Baz istasyonları anten ve cihazları, çocuklar için ayrılmış oyun alan sınırlarından en az güvenlik mesafesi kadar uzakta bulunur.” denilmektedir. Anılan madde hükümlerinin aksine Kayapınar ilçesi Mezepotamya mahallesinde güvenlik hesabı yapılmadan çocuk oyun alanı ve parkının içinde baz istasyonu kurulmuştur.

Oyun haktır, çocukların en doğal alanı olan parkların ve sokakların bu kadar tehlike barındırması ise hak ihlalidir. Çocukların oyun hakkı Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle güvence altına alınmıştır. Sözleşmenin 31.maddesine göre, “Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.” Aynı sözleşmenin 27.maddesi uyarınca ise, “Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler.” Bahsedilen maddelerden anlaşılacağı üzere çocuk parkında baz istasyonu kurulması uluslararası mevzuat hükümlerine göre çocuk hakkı ihlalidir.

Oyun hakkından başka sağlıklı bir çevrede yaşamak ise her bireyin Anayasa ile güvence altına alınmış olan hakkıdır. Anayasa’nın 17. maddesinde kişilerin yaşama, maddi ve manevi varlığını, koruma ve geliştirme hakkından bahsedilmektedir. Anayasa’nın sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması hususlarını düzenleyen 56. maddesi uyarınca ise, “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” Bu maddeler uyarınca  çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ödevidir. Devlet herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamakla yükümlüdür. Anılan hükümler çerçevesinde ilgili kurumların Anayasa’dan doğan yükümlülüklerini ihlal ettiği görülmektedir.

Kayapınar İlçesi Mezepotamya Mahallesi 297. Sokak yeşil alan içerisinde baz istasyon kurulumuna dair, ilgili sorumlu kişiler hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi ile başvuru yapılmış; Baz istasyonunun kaldırılması için yer tahsisi yapan  ve kiralayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne başvuru yapılarak baz istasyonunun kaldırılması talep edilmiş; BTK’ye (Bilgi Teknojileri Kurumu) başvuru yapılarak, 30394 sayılı yönetmelik hükümlerine aykırı bir şekilde kurulumu yapılan baz istasyonuna dair, ilgililer hakkında şikayet başvurusu yapılmıştır.

Açıkladığımız sebeplerle çocuk ve halk sağlığına yönelik tehlike oluşturan baz istasyonunun kaldırılması için gerekli idari ve hukuki yollara başvurduğumuzu ve tüm işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.