Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Hakkında

12.11.2012 tarihli yönerge ile kurulan Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, çocuk hakları alanında ulusal ve uluslararası mevzuata göre, çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi için teorik ve pratik çalışmalar yürütmektedir. Mağdur çocuklara ve ailelerine danışmanlık sağlayarak, çocuk mağduriyetlerinin önlenmesi için koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında düzenli eğitimler ve farkındalık çalışmaları yürütmekte, suça itilen çocukları topluma kazandırmak adına, yargı sürecinde ve kapalı kurumlarda hukuka aykırı muameleye maruz kalmamaları, örselenmemeleri amacıyla hukuki destek sunan bir merkezdir.

Çocuk hakkı ihlallerine ilişkin vakalar/dosyalar merkez bünyesinde takip edilmekte, stratejik davalama yapılmaktadır. Çoğunlukla cinsel istismar suçuyla alakalı dosyalarda, mağdurların ailelerinden dahi destek göremediği durumlarda koruyucu ve önleyici mekanizmalar işletilmeye çabalanmaktadır. 

Merkez, Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin katılımı ile oluşan "Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek için Ortaklık Ağı" ve Diyarbakır’daki sivil toplum örgütlerinin katılımı ile oluşan Çocuk Çalışmaları Ağı’na üyedir. Kentsel politikalar bağlamında çocukların ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamayı hedefleyerek, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde Diyarbakır’ın çocuk dostu kent olması yönünde politika önerisi geliştirmek için strateji belgesi hazırlamıştır.

Her 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları haftasında BM Çocuk Hakları Sözleşmesini referans alarak, okullarda çocuklara ve rehber öğretmenlerine çocuk haklarının anlatıldığı seminerler düzenlenmekte, böylece bölgede yoğun olarak yaşanan çocuk yaşta evliliklere ve istismara yönelik farkındalık yaratılmaya çalışılmaktadır.