Diyarbakır Barosu Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Ceza Ve Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun Tasarılarına İlişkin Görüş-Eleştiri Ve Önerilerimiz

06.08.2019