Diyarbakır Barosu Eleştirel Açıdan Yeni Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler

06.08.2019