Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
STK'ların seçim sürecine ilişkin açıklaması

08.02.2014

BASINA VE KAMUOYUNA

                                                                                                                                 8.2.2014/Diyarbakır.

 

Türkiye; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel seçim sürecine girmiş, siyasi partiler de seçim çalışmalarını başlatmıştır. Demokrasinin en temel unsuru;  belli aralıklarla, özgür ve demokratik bir biçimde yapılan seçimlerdir. Günümüz demokratik toplumların temel karakteri de yerel yönetimlerin güçlü ve etkili olduğu demokrasilerdir. Halkın günlük olarak yüz yüze olduğu temsilcileri aracılığıyla yönetilmesi, halkın bu şekilde daha çok kendini doğrudan yönetmesi olarak da bilinen yerel yönetimler demokrasinin beşiği olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan demokratik bir toplumda yerel seçimler, genel seçimlerden çok daha bir önem arz etmektedir. 

Seçimlerin ve demokrasinin temel araçları da siyasi partilerdir. Siyasi partiler; demokratik siyasal yaşamın temel ve vazgeçilmez ögeleridir. Biz bu açıklamayı yapan Diyarbakır’daki sivil toplum örgütleri olarak, öncellikle yerel seçim çalışmalarını sürdüren tüm siyasi partilere başarılar diliyoruz.


Bu seçimlerin; herkesin siyasi görüşlerini özgürce ifade edebildiği, siyasi partilerin yekdiğerinin varlığına, görüşlerine ve seçim çalışmalarına tahammül ederek saygı duyduğu, demokratik rekabet kurallarına riayet edildiği, âdeta bir demokratik ziyafet şeklinde yaşanan bir seçim olmasını diliyoruz.

Biz aşağıda isimleri bulunan sivil kurumlar olarak, dün Diyarbakır’daki bazı siyasi parti yönetimlerini ziyaret ettik, yönetici ve adaylarıyla görüşerek; yerel seçimlere, seçim çalışmalarına ve seçimlere kadar yaşanacak sürece ilişkin görüş ve beklentilerimizi ifade ettik.

Demokrasilerde siyasi partilerin, toplumun farklı kesimlerinin hak ve menfaatlerini savunan, topluma öncülük eden, secim çalışmaları yoluyla da toplumda demokratik kültür ve disiplinin gelişimine katkı sunan kurumlar olduğunu ifade etmek isteriz.


Görüştüğümüz siyasi partilere; seçimlerin ve seçim çalışmalarının toplumsal sorunların çözümünü kolaylaştıran ve toplumsal barışı güçlendiren süreçler olması gerektiğini, bu bakımdan tüm siyasi partilerimizin bu süreçte büyük sorumluluğu olduğunu ifade ettik. Özellikle Türkiye’nin bir geçiş sürecinde olduğu, tarihi ve toplumsal bir mesele olan Kürt Sorunun barışçıl ve demokratik yollarla çözümü çalışmalarının sürdüğü bir dönemde, siyasi partilerin sorumluğunun daha da önemli olduğu, bu sürece zarar verecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınılması, bu nitelikte gelişecek her türlü olaya karşı duyarlı olunması gerektiğini ifade ettik. Seçimler ve seçim çalışmaları Kürt Sorununun demokratik çözümüne zarar vermeye değil, aksine çabalarına hizmet ederek, bu süreci güçlendirmeye vesile olmalıdır.


Siyasi partiler, seçimlerin rekabetçi niteliğini, taraftarlarının ve kitlelerin psikolojisini de gözeterek çalışmalarında daha duyarlı ve dikkatli olmalı, birbirlerinin hassasiyetlerine saygı göstermelidir.

Bu bağlamda, gerek bir süre önce Lice ilçemizde ve gerekse birkaç gün önce Diyarbakır şehir merkezinde bazı siyasi parti üyeleri arasında yaşanan olaylara dikkat çekerek, bundan sonra seçim çalışmaları sırasında bu tür sorunların yaşanmaması için hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz.

Görüşmelerimizde; tüm siyasi parti temsilci ve adaylarının, seçim sürecinin demokratik, karşılıklı tahammül ve saygı içinde yaşanması gerektiğine olan inanç ve kararlılıklarını görmekten memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isteriz.

Biz Diyarbakır’daki sivil ve demokratik kurumlar olarak, seçim çalışmalarını ve seçim sürecini yakından takip edeceğimizi, seçim çalışmaları ve işlemlerinin özgür ve demokratik bir şekilde gerçekleşmesi için katkı sunmaya hazır olduğumuzu da ifade etmek isteriz.

Kamuoyuna saygı ile sunulur.

 

           Av.Tahir Elçi                                            Ahmet Sayar                              M.Raci Bilici

Diyarbakır Barosu Başkanı                                   DTSO Başkanı                   İHD Diyarbakır Şube Başkanı

 

Şah İsmail Bedirhanoğlu                                                               Necati Pirinççioğlu

DOGÜNSİFED Başkanı                                           TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Bşk.

 

          Abdürrahim Ay                                                                         Zahit Çiftkuran

 Mazlum-Der Diyarbakır Şube Bşk.                                               Diay-Der Başkanı