Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Şenyayladaki Zorla Çıkarmaya İlişkin Tespit ve Önerilerimiz

13.06.2021

20 Mart 2021 tarihli 3677 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır ili Kulp ilçesi Alaca köyü Şenyayla Bölgesi Muş İline bağlanmıştır.


Kamuoyunda Muş Valiliğinin 11/06/2021 tarihli kararı ile Şenyayla’da bulunan Diyarbakır ilinden gelen göçerlerin kolluk marifetiyle yaylalardan zorla çıkarıldıkları iddiasının öğrenilmesi üzerine; Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit EREN, Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Av. Zuhal IŞIK, yönetim kurulu üyeleri Av. Diyar ÇETEDİR, Av. Mehdi ÖZDEMİR ile Muş Barosu Başkanı Av. Kadir KARAÇELİK, Muş Barosu Başkan yardımcısı Av. Yücel DEMİREL, yönetim kurulu üyeleri Av. Kadir AZAK, Av. Ünal YELER’ den oluşturulan heyet ile 13 Haziran 2021 tarihinde Şenyayla’ya gidilmiştir.


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kulp ilçesi Alaca Köyüne bağlı olan yaylanın Kayalısu Köyüne bağlandığı, söz konusu köyde henüz kadastro çalışması yapılmadığı öğrenilmiştir. Yaylaya varıldığında kolluğun yaylayı boşaltma kararını icra ettiği görülmüştür. Kolluk ile yapılan görüşmede; söz konusu yaylada yakın zamanda iki aile arasında sınır ihtilafı nedeniyle bir husumetin oluştuğu, Muş Valiliğinin her iki aile arasında yaşanan husumetin devamını engellemek amacıyla yaylayı boşaltma yönünde karar aldığını, bu kararın gereği olarak her iki ailenin de yayladan çıkarılması yönünde talimat aldıklarını, husumetli diğer ailenin yayladan çıkarıldığını,  kalan aileyi de çıkaracaklarını heyetimize aktarmışlardır.


Yaylada bulunan yurttaşlarla yapılan görüşmede; yayladan çıkmak istemediklerini, yıllardır bu yaylalarda yaz aylarında bulunduklarını, bu alana ilişkin eski tapu ve vergi kayıtlarının bulunduğunu, kararın uygulamasıyla gidecek yerlerinin olmadığını ve mağdur olacaklarını belirterek kendilerine yönelik bu uygulamayı kabul etmediklerini beyan etmişlerdir.
Heyetimizce daha sonra husumetli diğer ailenin ikamet ettiği Muş iline bağlı Karakuyu ( Süsnut) Köyüne gidilmiştir. Husumetin diğer tarafı olan ailelerle yapılan görüşmede; söz konusu yaylanın kullanım sınırından kaynaklı yakın zamanda kavga yaşandığını, Muş Valiliğine başvuru yaptıklarını, başvuru neticesinde Valiliğin köyde bir çalışma yürüttüğünü, kendilerinin de yaylada hak sahibi olduklarını,  ve kullanmak istediklerini ancak yaylanın şu an için boşaltılması gerektiğini heyetimize iletmişlerdir. 


Heyetimiz yayladaki gözlem, tespit ve ailelerle yapmış olduğu görüşmelerde; Muş Valiliği tarafından alınan kararın sorunun kalıcı çözümüne yeterli katkı sunmadığını ve her iki taraf açısından mağduriyetlerin oluştuğunu gözlemlemiştir. Heyetimiz, taraflar arasında sorunun çözümü açısından daha vahim olayların yaşanmaması için bir an önce haksızlığa da sebebiyet vermeyecek şekilde yetkililerin tarafları bir araya getirmesini ve sorunun kalıcı çözümü için girişimlerde bulunulması gerektiğini öngörmekte ve gerekli adımların atılmasını talep etmektedir.