Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Savunmaya Yönelik Yargı Tehditini Kabul Etmiyoruz

12.11.2022

Savunmaya Yönelik Yargı Tehditini Kabul Etmiyoruz

Çağdaş Hukuk Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile dernek yöneticisi ve üyesi meslektaşlarımız hakkında, İstanbul 18. Ağır Ceza mahkemesi tarafından yasadışı örgüt üyeliği, örgüt propagandası vb suçlardan ağır hapis cezalarına hükmedilmiş ve tutukluluk hallerinin de devamına karar verilmiştir.
 
Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanamaması; yargıya güven ve hukuka inancı azaltırken, Türkiye’de temel hak ve özgürlükler kullanılırken devlet/hükümet, kolluk kuvvetleri ya da yargı erki üzerinden baskıya maruz bırakılanların ve savunuculuğunu yapan avukatların karşı karşıya kaldıkları sorunlar derinleşmektedir.

Türkiye’de savunma aslında hiçbir zaman yargının asli unsurlarından biri olarak görülmese de, hiçbir dönemde bugün gözlemlediğimiz kadar kriminalize edilmemiş ve susturulmaya çalışılmamıştır. Oysa savunmanın varlık sebebi yurttaşların hak ve özgürlüklerinin korunması, hakikatin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunulması ve adil yargılanmanın sağlanmasıdır.

Yargısal süreçlerin tüm aşamalarında hak ihlallerine maruz kalan toplumun her kesiminden yurttaşlar gibi meslektaşlarımız, mahkemelerin etki altında bırakıldığı bir ortamda yargılanmakta, usul hukukunun uygulanmadığı mahkemelerde hüküm giymekte ve avukatlara pek çoğu mesleki faaliyet gereği gerçekleştirdikleri fiiller nedeniyle çok ciddi cezalar verilebilmektedir. Bugün yaşanan Türkiye yargı pratiği gerçekliği, meslektaşlarımızın adil yargılanmaya dair talepleri için açlık grevine girdiği ve ağır insan hakları ihlallerine maruz bırakıldığı bir ülkeyi yansıtmaktadır. 


Diyarbakır Barosu olarak; Yargı mercilerince, avukat yargılamalarında evrensel hukukun zorunlu kıldığı tüm kuralların eksiksiz şekilde yerine getirilmesi, her türlü siyasi etkiye karşı koyulması, yargının bağımsızlığı ve yargıcın tarafsızlığı ilkelerinin uygulanması gereğini bir kez daha hatırlatıyor, Olağanüstü yargılamaların olağanlaştırılmış halinin sistematik hak ihlallerine sebebiyet verdiği gözetilerek, hak temelli bir yargı pratiğinin ve hukuki güvencelerin sağlanması gereğinin önemini bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.