Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Rojava halkı tehlike altında...

28.03.2014

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

                                                                                              

28.03.2014 / Diyarbakır


                

Değerli basın mensupları;

Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde başlayan,“Arap Baharı” olarak bilinen protesto ve ayaklanmalar, birçok ülkede yönetim değişikliğine yol açmış, olaylar üç yıl önce yanı başımızdaki Suriye’ye sıçramıştır. İktidardaki Baas yönetimi ile çeşitli dini ve mezhebi gruplar arasında başlayan, bir süre sonra acımasız bir iç savaşa dönüşen olaylar, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre;  bugüne kadar çoğu sivil 120.000’i aşkın insanın yaşamına, yüzbinlerce insanın yaralanmasına, sakat kalmasına, milyonlarca sivilin yaşam alanlarını ve ülkesini terk ederek göç etmesine yol açmıştır.

 

Öteden beri ırkçı Suriye Baas Rejimi tarafından başta dil, kültür, vatandaşlık ve mülkiyet hakkı gibi en temel insani hakları bile elinden alınmış, baskı ve zulme maruz kalmış Rojava halkı, bu süreçte bir yandan rejim güçlerine öte yandan çeşitli çete ve gruplara karşı meşru hakkı olan kendini savunma ve varlığını koruma hakkını kullanmaya çalışmıştır. Rojava, uzun bir süre çevre ülkelerin ambargosu altında, insani yardım alamadan, tıbbi ve diğer yaşamsal maddelerden bile yoksun kalmıştır. Türkiye ve diğer birçok ülke tarafından desteklenen değişik grupların işkence, infaz ve katliamlarına karşı direnen, onurlu bir mücadele veren Rojava’daki Kürt halkı, nihayet uluslararası hukuk çerçevesindekendi geleceğini belirleyerek meşru ve demokratik yönetimini oluşturmuştur.

 

Bu gün Rojava halkı, büyük zorluklar altında yaşam mücadelesi sürdürürken, yeni saldırılarla karşı karşıyadır. Özellikle Rojava’nın Kobanê Bölgesi/Kantonu, rejim güçlerinin askeri ablukasının yanı sıra Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı grubun saldırı ve katliamlarının tehdidi altınadır. Daha önce Esad rejimine “muhalif” gruplardan biri olarak desteklenen, diğer çete ve gruplarla birlikte Kürt sivil halka karşı ağır suçlar işleyen bu grup, bugün artık Türkiye’de de silahlı eylemlere girişmiş, herkes için ne kadar tehlikeli bir yapı olduğu ortaya çıkmıştır.

 

Halen Suriye’de Kürt, Türkmen, Arap ve diğer birçoketnik kökenden insanın bir arada ve güvenlik içinde yaşayabildiği, kısmi bir istikrarın hâkim olduğu tek bölge olan Rojava, büyük abluka ve saldırı altındadır.

 

Değerli basın mensupları;

Biz aşağıda isimleri yer alan Diyarbakır’da bulunan sivil kurumlar olarak; öncellikle Kürtleri zor ama onurlu bir mücadele veren Rojava halkımızla insani dayanışmaya, demokratik kazanımlarını korumaya ve desteklemeye çağırıyoruz. Kürt halkının demokratik mücadelesinde tarihi bir aşamayı ifade eden Rojava’yı korumak ve dayanışma göstermek dünyadaki tüm Kürtler için tarihi bir sorumluluktur.

 

Öte yandan Türkiye’nin Suriye’ye ticareti son bir yılda artış göstermiş, ticaret hacmi neredeyse iç savaş öncesi düzeye yaklaşmıştır. Ancak Türkiye’nin Rojava’ya uzanan sınırında yer alan kapılardan hiçbir şekilde ticaret yapılamamakta, bu kapılardan insani yardım bile gerçekleşmemekte, Rojavalı yetkililer bile büyük zorluklarla geçiş yapabilmektedir. Bu nedenle Türkiye’yi; Kürt, Türk, Arap ve diğer birçok etnik grubun birlikte yaşadığı Rojava halkına zarar veren politika ve uygulamalardan vazgeçmeye, komşuluk ilişkileri çerçevesinde, başta insani yardım ve sınır ticaretinin önünü açmaya davet ediyoruz.

 

Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumları da baskı ve zulme karşı direnerek uluslararası hukuka uygun şekilde, self determinasyon hakkı çerçevesinde geleceğini belirleyen Rojava halkının meşru-demokratik yönetimini tanımaya, işkence ve katliamlarla karşı karşıya bulunan sivil halkı korumaya ve kendi belgelerinden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

İMZACI KURULUŞLAR

 1.  

1. Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

 1.  

2. Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

 1.  

3. Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

 1.  

5 Nisan Eşit Özgür Yurttaş Dayanışma Derneği

 1.  

78'liler Derneği

 1.  

Ahmedê Xanî Dil Akademisi

 1.  

Bağlar Kadın Kooperatifi

 1.  

Barış Anneleri Meclisi

 1.  

Belediye Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BELÇAD)

 1.  

Belediye-İş

 1.  

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS)

 1.  

Bölge Diş Hekimleri Odası

 1.  

Büro Emekçileri Sendikası (BES)

 1.  

BÜŞAK-Der

 1.  

Ceren Kadın Danışmanlık Merkezi

 1.  

Ceren Kadın Derneği

 1.  

Çevre Gönüllüleri Derneği

 1.  

Çevre Mühendisleri Odası

 1.  

Dev-Sağlık İş

 1.  

Dicle Fırat Kültür Merkezi

 1.  

Dicle Görme Engelliler Derneği

 1.  

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi

 1.  

Dicle Üniversitesi Özgür Öğrenci Derneği (DÜÖ-DER)

 1.  

Diclekent Eşit Özgür Yurttaş Dayanışma Derneği

 1.  

DİKASUM

 1.  

Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAY-DER)

 1.  

DİSK Bölge Temsilciliği

 1.  

Diş Hekimleri Odası

 1.  

Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası (DİVES)

 1.  

Diyar GÖÇ-DER

 1.  

Diyar TUHAD-DER

 1.  

Diyarbakır Barosu

 1.  

Diyarbakır Girişimci İşadamları Derneği (DİGİAD)

 1.  

Diyarbakır Sanayici ve İşadamları Derneği (DİSİAD)

 1.  

Diyarbakır Tabip Odası

 1.  

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO)

 1.  

Diyarbakır TOBB Genç Girişimciler Kurulu

 1.  

Doğu Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DOGUNSİFED)

 1.  

DTK Engelliler Meclisi

 1.  

EĞİTİM SEN

 1.  

Elektrik Mühendisleri Odası

 1.  

Emek Akademisi

 1.  

Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM)

 1.  

EPİDEM

 1.  

Fatihpaşa Eşit Özgür Yurttaş Dayanışma Derneği

 1.  

GAP Bedensel Engelliler Derneği

 1.  

Gaziler Eşit Özgür Yurttaş Dayanışma Derneği

 1.  

Genel-İş 1 Nolu Şube

 1.  

Genel-İş 2 Nolu Şube

 1.  

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İşadamları Derneği (GÜNTİD)

 1.  

Haber-İş

 1.  

HABER-SEN

 1.  

Harb-İş

 1.  

Harita Mühendisleri Odası

 1.  

Hasırlı Eşit Özgür Yurttaş Dayanışma Derneği

 1.  

HDP Engelliler Meclisi

 1.  

İnsan Hakları Derneği (İHD) Bölge Temsilciliği

 1.  

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi

 1.  

İnşaat Mühendisleri Odası

 1.  

İşadamları Yapı Derneği

 1.  

Jeofizik Mühendisleri Odası

 1.  

Jeoloji Mühendisler Odası

 1.  

Kadın Akademisi

 1.  

Kardelen Kadın Evi

 1.  

Kaynartepe Eşit Özgür Yurttaş Dayanışma Derneği

 1.  

Kimya Mühendisleri Odası

 1.  

Körhat Eşit Özgür Yurttaş Dayanışma Derneği

 1.  

Kültür Sanat Sendikası Temsilciliği

 1.  

KÜRDİ-DER

 1.  

KÜRT ENSTİTÜSÜ

 1.  

Kürt Yazarlar Derneği

 1.  

Kürt-PEN

 1.  

Liceliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

 1.  

Maden Mühendisleri Odası

 1.  

Makine Mühendisleri Odası

 1.  

Mazıdağlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

 1.  

Mezopotamya Mevsimlik Tarım İşçileri Derneği (MED-DER)

 1.  

MEYA-DER

 1.  

Mezopotamya Kulüpler Birliği

 1.  

Mimarlar Odası

 1.  

Nujîn Kadın Merkezi

 1.  

Ortadoğu Sanayici ve Genç İşadamları Derneği (OSGİAD)

 1.  

Ortadoğu Tarih Akademisi

 1.  

Özgür Gazeteciler Cemiyeti

 1.  

Peyzaj Mimarları Odası

 1.  

Pir Sultan Abdal Derneği

 1.  

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES)

 1.  

Sağlık-İş

 1.  

Sanayi ve Ticaret Odası

 1.  

SARMAŞIK Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

 1.  

Selahattin Eyyubi Eşit Özgür Yurttaş Dayanışma Derneği

 1.  

SELİS

 1.  

Silvanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

 1.  

Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi (STGM)

 1.  

Şehir Plancıları Odası

 1.  

Şehitlik Eşit Özgür Yurttaş Dayanışma Derneği

 1.  

Şeyhşamil Eşit Özgür Yurttaş Dayanışma Derneği

 1.  

Şoförler Odası

 1.  

TARIM ORKAM SEN

 1.  

Tek-Gıda İş Sendikası

 1.  

Tes-İş 1 Nolu şube

 1.  

Tes-İş 2 Nolu şube

 1.  

Tezkoop-İş

 1.  

TUHAD-FED

 1.  

TÜM BEL-SEN

 1.  

Türk-İş 7. Bölge

 1.  

Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır Barış Girişimi

 1.  

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Diyarbakır Şubesi

 1.  

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)

 1.  

TZP Kurdi

 1.  

Veteriner Hekimler Odası

 1.  

YAPI-YOL SEN

 1.  

YG21 Kent Konseyi Engelliler Meclisi

 1.  

Yol-İş 1 Nolu Şube

 1.  

Yol-İş 2 Nolu Şube

 1.  

Yunus Emre Eşit Özgür Yurttaş Dayanışma Derneği

 1.  

Ziraat Mühendisleri Odası