Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Meslektaşlarımıza Yönelik Sözlü ve Fiziki Saldırıları Kınıyoruz. Yargısal Sürecin Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz.

30.11.2021

BASINA VE KAMUOYUNA

Hak arama özgürlüğünün önündeki engellerin ve mesleki sorunlarımızın bütün ağırlığıyla devam ettiği bu süreçte  avukatlara yönelik saldırılar ve şiddet vakalarında ciddi bir artış yaşanmaktadır. Son bir hafta içerisinde baromuz üyesi üç meslektaşımız sözlü ve fiziki saldırıya maruz kalmıştır.  Bütün bu saldırılar, savunmaya ve avukata karşı yapılan eylemlerin faillerini cesaretlendirmekte ve savunmanın direncini kırmak amaçlanmaktadır. Son dönemlerde karşılaştığımız bu saldırılar avukatların mesleki faaliyetini yürüttüğü sırada mesleklerini icra etmelerini engellemek amacıyla gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda Avukatların görevlerini icra edebilmelerinin engellenmesi, yargısal kamu hizmetinin sınırlandırılması maksadına yönelik hukuk dışı fiiller artma eğilimindedir. Bu durum, sadece avukatları ve Baroları değil tüm kamuoyunu yakından ilgilendiren ve takip edilmesi gereken hassas bir süreçtir.


Yurttaşın hak arama özgürlüğü ve adalete erişimdeki temsilcisi avukatlara duruşma salonlarında, keşif, haciz mahallinde, ofislerinde sözlü ve fiili saldırılar maalesef devam etmektedir. Bu tür sözlü ve fiili saldırılar sıradanlaşmış ve olağan bir durum halini almıştır. Bu tür saldırılarla bağımsız savunmanın sesi kısılmak istenmektedir. Bilinmelidir ki, avukat dava dosyasının tarafı değil, vekilidir. Avukatları aldıkları dosyalar ile özdeşleştirerek taraf gibi görmek, bu tür saldırıların esas nedeni olup, avukatlara karşı bu yanlış bakış açısının terk edilmesi gerekmektedir.


Avukatların mesleklerini icra edemediği yerde yurttaşların hak arama özgürlüğünden bahsedilemez. Sürekli şekilde savunmanın yıpratılmaya ve itibarsızlaştırmaya çalışılması, avukatların bakmış oldukları davalardan dolayı müvekkilleri ile özdeşleştiren anlayış bu tür saldırıların oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

Biz avukatlar, bireylerin hak ve hukukunu koruyan, kimseyi ayırt etmeden savunan bir mesleğin mensuplarıyız. “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.’’ Avukatın ifa ettiği kamu görevi, vatandaşın hak ve hukukunu korumak ve adaletin tesis edilmesine katkı sunmaktır. Söz konusu saldırı, müvekkilini temsil ettiği için hak arama özgürlüğüne ve kamu görevini ifa eden bir mesleğe yöneldiği için de kamu güvenliğine yöneliktir.


Unutulmamalıdır ki, yargının kurucu unsuru olan savunmaya yani avukatlara yönelik her saldırı, özünde hukuk devletine yönelik bir saldırıdır. Meslektaşlarımıza yönelik bu saldırılara karşı Diyarbakır  Barosu tüm üyeleri ile gerekli mücadeleyi etmeye devam edecektir.


Diyarbakır Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak Meslektaşlarımıza yönelik menfur saldırıların son bulması İçin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edecek, saldırıyı gerçekleştirenlere yönelik yargısal süreçleride büyük bir titizlikle takip ettiğimeye devam edeceğiz.


Bir kez daha bu saldırıları kınıyor, saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

 
DİYARBAKIR BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ