Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir

24.06.2016

Ankara 31.05.2016
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2016/33

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi faaliyetleri çerçevesinde Avrupa Konseyi tarafından barolar nezdinde düzenlenecek eğitimlerde görev almak üzere 150 avukat, eğitmen olarak yetiştirilecektir.

Avrupa Konseyi Türkiye Program Ofisi söz konusu avukatların seçimi hususunda Birliğimizden destek talep edilmiş olup, eğitmen olabilmek için aranan asgari koşullar aşağıda yer almaktadır.

  • Avukat/hukukçu olarak en az 5 yıllık deneyim,
  • İnsan hakları alanında iyi bilgi sahibi olma,
  • AİHM ve/veya Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru tecrübesi,
  • Eğitmenlik deneyiminin olması tercih sebebi olacaktır.

Bu ölçütlerin yanı sıra, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin ayrımcılık yapmama ve sürdürülebilirlik gibi genel ilkeleri göz önünde bulundurularak, seçilecek avukatların cinsiyetleri ile bağlı oldukları baro açısından temsili dağılıma özen gösterilmesi önem arz etmektedir.

Proje kapsamında görev alacak eğitmenlerin katılacakları eğitimler için yol ve konaklama giderleri Projeden karşılanacak ve kendilerine başkaca bir ücret ödenmeyecektir.

Bu bağlamda, eğitmen olarak yetiştirilecek avukatlarımızın, ekli listede yer alan kontenjan sayısında asil ve aynı miktarda yedek olmak üzere belirlenerek, özgeçmişlerinin 27 Haziran 2016 tarihine kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezine (dalya.darendeli@barobirlik.org.tr , beste.yuksel@barobirlik.org.tr, faks: 0312 287 52 65) iletilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Ekler:
1-Proje notu
2-Kontenjan sayıları