Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
DİYARBAKIR BAROSU ETİK KURULU KURULDU...

12.10.2017

 

DİYARBAKIR BAROSU ETİK KURULU KURULDU

 

            Avukatlık mesleği, gerek dayandığı ilkeler gerekse adaletin sağlanmasında taşıdığı ağır sorumluluklar nedeniyle dikkatle ifa edilmesi ve bunu yaparken de Avukatlık Kanunu, Avukatlık Meslek Kuralları ve TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği’nde açıkça belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir. 

            Ne yazık ki son yıllarda maddi kazanç sağlama uğruna meslek kurallarının hiçe sayıldığı durumlarla çok daha fazla karşılaşmaktayız. Meslektaşlarımızın meslek kurallarına aykırı hareketlerini incelemek ve gerektiğinde Avukatlık Kanunu’nda belirtilen cezaları uygulamak Barolar bünyesinde faaliyet gösteren Disiplin Kurulunun görevidir. Ancak Disiplin Kurulu’nun görevine başlaması için Baro nezdinde bir şikâyet yapılıp Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kovuşturması Yapılması yönünde bir karar verilmesi gerekmektedir. 

            Baro Yönetim Kurulu’nun ihlaller ile ilgili re’sen inceleme başlatma yetkisi bulunsa da her geçen yıl meslektaşlarımızın sayısının hızlı bir şekilde artması ve olaylara ilişkin bilgi ve görgü sahibi olan gerek vatandaş gerekse meslektaşlarımızın yeterli duyarlılığı göstermeyerek taraf olmaktan çekinmesi nedeniyle bu yöntemin kullanılması imkânsız hale gelmektedir.           

            Son dönemde mesleğin onuru ile bağdaşmayan bahsi geçen eylemlerin artması ve bunlarla ilgili şikâyet mekanizmasının yeteri kadar kullanılmaması nedeniyle Diyarbakır Barosu tüm organları ile konuyu değerlendirmiştir. 

            Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu bu olumsuzları aşmak ve mesleğin onuruna aykırı faaliyetleri önlemek amacıyla 05.07.2017 tarih ve 111/21 Sayılı Kararı Etik Kurulu oluşturularak derhal faaliyete geçirilmesine karar vermiştir. Söz konusu kurulun isimleri gizli tutulacak üyeleri gerek trafik kazaları neticesinde doğan tazminat, kamulaştırmasız el atma, kredi masraflarının iadesi vb. olmak üzere bir çok konuda dosya masrafı ya da vekâlet ücreti almadan hatta noter vekâlet masraflarını ödeyerek gerekse ceza dosyalarında vekâlet alınması noktasında cezaevi personeli ile irtibat kurmak başta olmak üzere meslek etiği ile bağdaşmayan şekillerde kendisine çıkar sağlamayı hedefleyen ve de bu amaçla kahvehaneler, tapu daireleri civarında çalışan esnaflar, arzuhalci, simsar ya da belirli şirketlerle işbirliği içerisinde olan meslektaşların tespiti için gerekli incelemeleri yaparak delillerin toplanmasına, Yönetim Kurulu’nun re’sen inceleme başlatmasına ve devamında Disiplin Kurulu’nun gerekli cezaları en hızlı şekilde vermesine yardımcı olacaktır. Yapılacak kovuşturma neticesinde gerekli olması durumunda suç işlediği sabit olanlar ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda da bulunulacaktır. 

            Önümüzdeki süreçte maddi çıkar sağlamak uğruna mesleğin onurunu hiçe sayan faaliyetlerde bulunan ve vatandaşların gözünde mesleğin deformasyona uğramasına sebebiyet veren meslektaşlarımız ile ilgili cezaların en ağır şekilde uygulanması amacı ile kurulan Etik Kurulu, etkin bir şekilde çalışacaktır. 

            Diyarbakır Barosu seçilmiş ve oluşturulmuş tüm organlarıyla meslek kurallarına işlerlik kazandırmaya ve mesleğin itibarını hak ettiği yere getirmeye kararlıdır. Bu kararlılığını da meslek etiği ile ilgili yapacağı çalışmalara mutlaka yansıtacaktır.

 

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

DİYARBAKIR BAROSU YÖNETİM KURULU