Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Bölge Barolardan ortak açıklama

14.03.2015BASINA ve KAMUOYUNA

 

14.03.2015, Batman

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Baroları 14 Mart 2015 tarihinde Batman’da toplanarak gündemdeki toplumsal, hukuki ve siyasal meselelere ilişkin aşağıda belirtilen hususlarda görüş birliğine varmıştır:

 

1- Yaklaşmakta olan Newroz Bayramı ile birlikte çözüme dönük umutların yeşerdiği ve beklentilerin arttığı bir dönemde uzun süredir devam eden çatışmasızlık ortamının kalıcı barışa evrilmesi için yürütülen çalışmaların kayıtsız ve şartsız desteklendiği, bu çerçevede oluşturulacak izleme heyetine Bölge Barolarının da katkı sunmaya hazır olduğu ifade edilmiştir.

 

 Ancak çözüm sürecinin günübirlik siyasi hesaplara kurban edilmemesi yönündeki genel toplumsal kabul, iç güvenlik paketinin ısrarla çıkarılması ile zedelenmiştir. Bu durum yakın zamanda yapılan ortak açıklamanın oluşturduğu heyecanı da gölgelemiştir. İç güvenlik paketinin bir kısmının Meclis’den çekilmesi yeterli görülmemiş, paketin tamamının çekilmesi yönünde genel bir irade ortaya çıkmıştır.

 

Genel seçimlerin yapılması ile birlikte oluşacak yeni Meclis, çözüm sürecini başarıya ulaştıracak ve tüm toplumsal kesimlerin beklentilerine cevap olabilecek yeni bir anayasa yapımına hızla başlamalıdır. Bu bağlamda tüm toplumsal kesimlerin temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alacak yeni bir Anayasaya ihtiyaç olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

 

Bununla beraber yaşam hakları devletin güvencesi altında olan hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması-infazının ertelenmesi gibi bir dizi idari pratikle bile çözülebilecek bir meselenin çözümünün ertelenmemesi çağrısında bulunulmuştur.

 

2- Demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerin, seçim sürecinde örgütlenme, propaganda faaliyetlerini kamusal bir baskıya maruz kalmadan yürütmesinin; bu bağlamda halk iradesinin sandığa tam olarak yansıması için demokratik ve adil bir seçim dönemi geçirilmesinin önemi vurgulanmıştır.

 

Son dönemde özellikle üniversitelerde yaşanan olayların, provakasyonlara ve toplumsal gerginliklere sebebiyet verme tehlikesi barındırdığından yaklaşan seçimin güvenliğini zedeleyeceğine dikkat çekilmiştir.

 

3- Daha önce Pozantı Cezaevi’nde yaşanan ve toplum vicdanını derinden yaralayan çocuk istismarı vakalarına ilişkin etkin bir soruşturma yapılmamış ve sorumlular yargı önüne çıkarılmamıştır. Kamu görevlilerinin işlediği suçlardaki cezasızlık politikaları başka cezaevlerinde de benzer suçların işlenmesine neden olmuştur. Bölge Baroları bu nedenle çocuk cezaevlerinde yaşanan ihlallerle ilişkin inceleme ve raporlama kararı almıştır.

 

4- Kadına karşı şiddet son dönemlerde yoğun bir biçimde artış göstermiş ve bu nedenle kamuoyunda yoğun bir duyarlılık oluşmuştur. Bu çerçevede özellikle idari pratiklerin yasal mevzuata cevap olamadığı, yaşam hakkını koruma yükümlülüğü bulunan kamusal makamların kadına karşı şiddetle etkin mücadele etmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

 

5- Kobané’nin yeniden inşası sürecine Bölge Barolarımızın insani ve maddi katkı sunması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

 

6- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Partiya Azadiya Kurdistan (Kürdistan Özgürlük Partisi) isimli siyasi partiye, “Tüzük, program ve isminde Kürtçe kullandığı ve Kürtlerin devlet olma hakkını savunduğu…” gerekçesiyle ihtarda bulunması demokratik değerlere, örgütlenme ve ifade özgürlüğüne aykırı bulunmuştur. Bu çerçevede Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uyması beklenmektedir.

 

7- Mısır ve özellikle İran’da evrensel insan hakları hukuku tarafından mahkum edilen siyasi idamlar kınanmış ve her türden idamın bir ceza yöntemi olmaktan çıkarılması gereği vurgulanmıştır. Her gün yeni infaz haberleriyle gündeme gelen İran’a karşı Bölge Baroları tarafından somut ve etkin kampanyaların yapılması kararlaştırılmıştır.

 

8- Roboski Katliamı ve Tunceli Barosu Başkanı Av. Uğur Yeşiltepe hakkında Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruların kamuoyunda yarattığı infial de dikkate alınarak toplumun beklentileri doğrultusunda ivedilikle gündeme alınarak sonuçlandırılması çağrısı yapılmıştır.

 

9- İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Halepçe Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle yaşamını yitirenler ve yakın zamanda kaybettiğimiz büyük insan ve barış abidesi Yaşar Kemal’i saygı ve rahmetle anıyoruz.

 

 

 

 ADIYAMAN BAROSU         AĞRI BAROSU            BATMAN BAROSU                                

BİNGÖL BAROSU             BİTLİS BAROSU       DİYARBAKIR BAROSU                         

 

GAZİANTEP BAROSU       HAKKARİ BAROSU                 IĞDIR BAROSU

 

KARS-ARDAHAN BÖLGE BAROSU                                  MARDİN BAROSU                 

 

 MUŞ BAROSU     SİİRT BAROSU                 ŞANLIURFA BAROSU          

 

ŞIRNAK BAROSU                  TUNCELİ BAROSU               VAN BAROSU