Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
BARO BAŞKANLARININ SEÇİM GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN DİYARBAKIR TOPLANTISININ SONUÇ BİLDİRGESİ...

29.05.2018

ADİL BİR SEÇİM İÇİN BİR ARADAYIZ!

 

24 Haziran 2018 tarihinde özü itibariyle “Baskın Seçim” niteliği taşıyan yeni bir seçim süreci yaşanacaktır.

Seçim Kanunu'ndaki son değişikliklerle 24 Haziran'da ve OHAL koşullarında yapılacak seçimlerde, vatandaşlarımızın kaybettikleri güveni yeniden sağlamak, oy kullanmaya teşvik etmek, iradenin sakatlanmasını engellemek ve elde edilen sonuçların meşruiyetinin tartışılmadığı bir atmosfere ulaşabilmek, adalet arayışı içerisinde olan avukatlar için temel bir görevdir. Diğer yandan, yeni bir sistemi ifade eden seçime giderken, değişen mevzuatın hukuki çerçevesinin tayininde avukatların aktif görev almaları, yukarıda belirtilen amaca erişilmesinde temel etmen olacaktır. Bu gerekler sağlanır ise yurttaşların seçme haklarını özgürce kullanmak konusundaki haklı endişelerinin aşılabileceği inancındayız.

Bu nedenlerle her seçimde yapmış olduğumuz çalışmaları bu defada "Her ilde, her okula  bir avukat" hedefiyle yinelemekteyiz. Sandık güvenliği konusunda, aşağıda isimleri bulunan 16 Baronun da içinde bulunduğu toplam 29 Baro ve Sensiz Olmaz Hareketi, eşgüdüm ile çalışarak adil, eşit ve özgür seçim koşullarının oluşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda ilk toplantı 17 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Barosu’nda, ikincisini 22 Mayıs 2018 tarihinde de İstanbul Barosu’nda yapılmıştır.  Bugün de aynı amaçlarla Diyarbakır Barosu ev sahipliğinde toplanılmış olup toplantıya 16 Baro Başkanıile yönetim kurulu üyeleri ve meslektaşlar katılmıştır.

Bu süreçte; İstanbul toplantısında Seçim Güvenliği Eğiticileri Eğitimi verilen Baro Başkanlarının kendi illerinde, meslektaşlarının eğitimine katkıda bulunması hedeflenmiştir.

Seçim güvenliği konusunda özellikle risk oluşturan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tüm barolara ve meslektaşlara destek olunması gereği, ayrıca ve özel olarak tartışılması gereken önemli bir husus olarak saptanmıştır. Bu doğrultuda, Diyarbakır toplantısında önceki seçimlerden çıkarılan sonuçlar itibariyle riskli sandıkların tespiti ve bu sandıklara ilişkin alınacak önlemler ile Bölgede seçmen iradesini sakatlayan kamu gücünün kullanıldığı alanlar ve yöntemler konu edilmiştir.

Barolar, Temel Hak ve Özgürlükler bağlamında, seçim güvenliğini demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedirler. Avukatlık Kanununun 76 ve 95 maddeleri Barolara bu görev ve sorumlulukları yüklemektedir. Yüksek Seçim Kurulu’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunu uyarınca da, YSK ve seçim kurulları görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır. Bu bağımsızlık ve tarafsızlık kuralı uyarınca, propaganda hürriyetinin ve seçmen iradesinin üstünlüğünün gözetilerek, temel seçim güvenlik normlarına uyulmasını beklemekte ve izlemekteyiz.

Bu gerekçelerle aşağıda isimleri yazılı Barolar olarak yurttaşları özgürce oy kullanmaya çağırırken yalnız olmadıklarını, sandık başındaki avukatların onlar için güvence olacağını bilmelerini bir kez daha vurgularız.

 

DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANLIĞI

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI

ADIYAMAN BAROSU BAŞKANLIĞI

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

BATMAN BAROSU BAŞKANLIĞI

BİNGÖL BAROSU BAŞKANLIĞI

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI

DÜZCE BAROSU BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP BAROSU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

KOCAELİ BAROSU BAŞKANLIĞI

MUŞ BAROSU BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA BAROSU BAŞKANLIĞI


ŞIRNAK BAROSU BAŞKANLIĞI


VAN BAROSU BAŞKANLIĞI