Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
BARO BAŞKANIMIZ ve YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ YARGILANIYOR

05.05.2015

BARO BAŞKANIMIZ ve YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ YARGILANIYOR

                Baro Başkanımız ve önceki dönem görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimiz “Görevi kötüye kullanmaktan” 27.05.2015 tarihinde saat 09.20’de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır. İddianamenin ve iddialara konu önemli belgelerin bir suretine ulaşmak için tıklayınız.

            Buna göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer yetkililerle yapılan sözlü görüşmelerden sonra, Baro Başkanlığımız tarafından 18 Aralık 2012 tarihli bir yazıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına CMK uyarınca Baro tarafından görevlendirilen avukatlara CMK Tarifesinde öngörülen ücretin yanı sıra yol ve  diğer masraflara ilişkin bir ödeme yapılması gerektiği; zira Diyarbakır gibi büyük bir ilin farklı bölgelerinde bulunan kolluk merkezlerine giden kadın/erkek avukatların minibüsle gece/gündüzün herhangi bir saatinde ulaşmalarının zor olduğu, bu nedenle Diyarbakır Şoförler Odasının taksi ücretleri tarifesi uyarınca 5 TL ile 25 TL arasında değişen oranalarda ücret ödenmesi gerektiği talep edilmiştir

            Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ile Adalet Bakanlığına giden yazımıza cevaben Stratejik Geliştirme Başkanlığının 22.01.2013 tarihli iki sayfalık görüş yazısıyla ve özetle; “olağan durumlarda mutat olan taşıta göre (Minibüs) ödeme yapılması, ancak istisnai durumlarda soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı veya koğuşturmayı yapan mahkeme hakiminin acele ve zorunlu gördüğü hallerde mutat olan taşıt dışındaki araçlarla (Taksi vb.) yapılan yol giderlerinin ödenebileceği” belirtilmiştir

            Bunun üzerine Başsavcılıkla yapılan görüşmelerle bu görüşün nasıl uygulanacağı, usul ve esasların belirlenmesi istenmişse de sonuç alınamamış, bunun üzerine 29.08.2013 tarihli bir yazıyla “Acele hallere münhasır” durumunun tarif edilmesi ve Bakanlık Görüşünün uygulanmasının açığa kavuşturulması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuru yapılmıştır.

            Bu yazımızın da Başsavcılık tarafından Adalet Bakanlığına ulaştırılması üzerine Adalet Bakanlığı 13.09.2013 tarih ve 2849 sayılı bir yazı ile daha önceki görüş yazısına gönderme yaparak başka bir açıklamaya ihtiyaç bulunmadığı ifade edilerek Başsavcılığın sorunu çözmesi istenmiştir.

            Cumhuriyet Başsavcılığının bir türlü sorunu çözememesi üzerine Yönetim Kurulumuzun 25.09.2013 tarih ve 2013/466 sayılı kararıyla, bir yandan Bakanlık Görüşü çerçevesinde uygulamanın yapılabilmesi, öte yandan avukat üyelerimizin görevlendirmeden sonra ellerinde 5 ila 25 TL arasında değişen cüzi yol ücretleri belgeleri ile savcı ve hakimlerin kapılarında beklememeleri bakımından, halen kullanılan OCAS sisteminin kapatılacağına, soruşturma makamlarından gelecek avukat taleplerinin “Acele hale münhasır olup olmadığı”nın da belirtilmek suretiyle yazılı olarak Baro Başkanlığımıza bildirilmesine, buna göre soruşturma makamlarından gelecek avukat talepleri ve avukat görevlendirilmeleri için  Baromuzun mevcut adresinin 24 saat açık tutulacağı, görevli personelin mevcut bulunacağı ve fax numarası verilerek taleplerin gönderilebileceğine ilişkin gerek Adalet Bakanlığına ve gerekse Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmıştır.

              Daha sonra bizzat Adalet Bakanı ve Cumhuriyet Başsavcısının sorunun kısa bir süre içersinde yasal veya idari bir düzenleme yoluyla çözüleceği ifadeleri üzerine eski uygulamaya dönülmüştür. Ancak yukarıda anılan YK kararımız uyarınca OCAS’ın kapalı olduğu ve ancak yazılı gelen tüm görevlendirme taleplerine ilişkin avukatların görevlendirildiği 15-20 günlük sürede bir-iki kolluk görevlisinin ”Geç görevlendirme yapıldığı” biçimindeki tutanaklar üzerine Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz hakkında Adalet Bakanlığınca soruşturma izni vermiş ve haklarında kamu davası açılmıştır.

Saygılarımızla

                                                                                            Diyarbakır Barosu Başkanlığı