Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Avukata saldırıya Barodan suç duyurusu

21.02.2014

  

Baromuz üyelerinden Avukat Hüseyin Kıratalı 'ya 18 Şubat 2014 Tarihinde yapılan saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili Diyarbakır Barosu Başkanlığı tarafından Savcılığa suç duyurusunda bulundu.


CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA

                       DİYARBAKIR

 

            

Dosya No                    : 2014/394 Olay No/Yenişehir Polis Merkez Amirliği

 

Şikayet Eden               : Diyarbakır Barosu Başkanlığı adına Avukat Tahir ELÇİ/Baro Başkanı

 

Şikayet Edilen              : Abdulmutallip KARABOĞA

 

Mağdur                       : Avukat Hüseyin KIRATLI. Diyarbakır Barosu Üyesi

 

Suç                            : Yargı görevini yapana karşı tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığını      

                                   İhlal ve kasten yaralama

 

Suç Tarihi                     : 18.02.2014

 

Açıklamalar:

1. Halen Diyarbakır Barosuna 824 sicil numarası ile kayıtlı ve mesleki faaliyetini  daha çok hukuk ve icra-takip davaları alanında yürüten avukat Hüseyin KIRATLI’nın avukatlık bürosuna 18.02.2014 tarihinde giden ve avukatın takip ettiği bir icra dosyasının borçlusu olan şüpheli Abdulmutallip KARABOĞA, avukata küfür ve hakaretlerde bulunmuş, ölümle tehdit etmiş ve fiziki saldırıda bulunarak kendisini kasten ağır bir biçimde yaralamıştır. Mağdur avukat yüzünden aldığı ağır darbeler sonunda burnu kırılmış, hastanede yapılan tedavi ve düzenlenen tıbbi rapordan sonra saldırgandan şikayetçi olmuştur. Raporun ve mağdur avukatın ifade tutanağının bir sureti ekte sunulmuştur.

2.  1136 sayılı Avukatlık Yasasının 1. Maddesi, avukatlık faaliyetinin bir kamu hizmeti  ve avukatın da yargının kurucu  unsuru olduğunu, aynı yasanın “yönetim kurulunun görevleri” başlıklı 95. Maddesinin 1. Paragrafına  göre Baronun avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını  sağlama, 4. Paragrafta “… mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak” görevi bulunmaktadır. Mağdur avukat, yürüttüğü mesleki faaliyet nedeniyle ve mesleki görev sırasında saldırıya uğramış ve yaralanmıştır.

 

3. Eylem, tümüyle avukatlık faaliyetine ve avukatın görevine yönelik gerçekleştiğinden, anılan yasa hükümleri uyarınca Diyarbakır Barosu şüphelinin suç oluşturan eyleminden zarar görmüş ve mağdur olmuştur. Bu nedenle Diyarbakır Barosu şüpheliden şikâyetçi ve cezalandırılmasını talep etmektedir. Şüpheli hakkında kamu davası açılması durumunda Ceza Muhakemesi Kanunun(CMK) 237 ve devamı maddeleri uyarınca davaya katılacaktır.

 

4. Bilindiği gibi; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) “Tanımlar “ başlıklı 6. Maddesinin d paragrafı uyarınca avukatlar Hâkim ve Savcılar gibi “yargı görevi yapanlar”  arasında bulunmaktadır. Öte yandan 1136 sayılı Avukatlık Yasasının “avukata karşı işlenen suçlar” başlıklı 57. Maddesi ile “görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hâkimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır.” düzenlemesi getirilmiştir.

 

5. Hak arama özgürlüğünün aracıları olan avukatlar, adaletin ve hukuk devletinin en önemli güvencelerini oluşturmaktadır. Avukatın bağımsız, özgür ve güvenlik içinde görevini yapamadığı, her an kişilerin veya anlaşmazlıkların taraflarının saldırılarına maruz kaldığı bir toplumda hiç kimsenin güvencesi olamaz. Bu nedenle avukatlık faaliyetinin önemi ve kamusal niteliği de dikkate alınarak avukata karşı işlenen suçların etkili şekilde soruşturulması, avukatın korunması büyük önem arz etmektedir. 18.02.2014 tarihinde, mesleki faaliyetini yürüttüğü büroda, saldırıya uğrayarak ağır şekilde yaralanmasına rağmen, saldırgan şüphelinin adli makamlar tarafından ifadesinin bile alınmadan serbest bırakılması,  avukatları saldırıya açık hale getiren ve saldırganları cesaretlendirici ve kabul edilemez bir uygulamadır.

 

Sonuç ve Talep          : Yukarıda sunulan nedenler ile yapılacak soruşturma işlemleri sonunda;

 

1-Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Hüseyin KIRATLI’ya yönelik olarak görevi nedeniyle ve görevi sırasında; konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret, ölümle tehdit ve kasten yaralama eylemi nedeniyle şüpheli hakkında gerekli işlemlerin yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını,

2-Şüphelinin eylemlerinin niteliği ve yoğunluğu, suçun yargı görevini yapan kişiye yönelik olarak yapılmış olması ve şüphelinin kaçma şüphesi de dikkate alınarak hakkında tutuklama talebinde bulunmasını talep ederiz. 21.02.2014

 

 

                                                                                   Diyarbakır Barosu Adına

                                                                                  Av. Tahir ELÇİ/ Baro Başkanı

 

 

 

 

 

Ek:   1- Adet Genel Adli Muayene Raporu,

       2- İki sayfadan oluşan mağdur avukatın karakol ifade tutanağı