Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
76 Barodan Ortak Açıklama; Ucuz Enerji Kullanımı Herkesin Hakkıdır!

10.02.2022

          31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 10706, 10707, 10708 ve 10709 sayılı Kurul Kararlarıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi ( EÜAŞ) tarafından 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji satış tarifesinde değişiklik yapılmış olup tüketim bedellerine fahiş oranda zam yapılmıştır.

            Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır.

            Anayasa’nın 2. maddesine göre: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

            Anayasa’nın 10. maddesine göre: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 07/05/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.”

            Anayasa’nın 167. maddesine göre: “Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.”

            AİHS’nin 14. maddesine göre: “Bu Sözleşme'de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır.”

            EPDK; 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında “ mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar ( aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına” şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır.

            4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir. EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

            Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan hakkı olduğu gibi enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılması da Sosyal Devletin en temel görevidir.

            Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz.

            Biz aşağıda imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

 1. Adana Barosu
 2. Adıyaman Barosu
 3. Afyonkarahisar Barosu
 4. Ağrı Barosu
 5. Aksaray Barosu
 6. Amasya Barosu
 7. Ankara Barosu
 8. Antalya Barosu
 9. Ardahan Barosu
 10. Artvin Barosu
 11. Aydın Barosu
 12. Balıkesir Barosu
 13. Bartın Barosu
 14. Batman Barosu
 15. Bayburt Barosu
 16. Bilecik Barosu
 17. Bingöl Barosu
 18. Bitlis Barosu
 19. Bolu Barosu
 20. Burdur Barosu
 21. Bursa Barosu
 22. Çanakkale Barosu
 23. Çankırı Barosu
 24. Çorum Barosu
 25. Denizli Barosu
 26. Diyarbakır Barosu
 27. Düzce Barosu
 28. Edirne Barosu
 29. Elazığ Barosu
 30. Erzincan Barosu
 31. Erzurum Barosu
 32. Eskişehir Barosu
 33. Gaziantep Barosu
 34. Giresun Barosu
 35. Hakkari Barosu
 36. Hatay Barosu
 37. Iğdır Barosu
 38. Isparta Barosu
 39. İstanbul Barosu
 40. İzmir Barosu
 41. Kahramanmaraş Barosu
 42. Kars Barosu
 43. Kastamonu Barosu
 44. Kayseri Barosu
 45. Kırıkkale Barosu
 46. Kırklareli Barosu
 47. Kırşehir Barosu
 48. Kilis Barosu
 49. Kocaeli Barosu
 50. Konya Barosu
 51. Kütahya Barosu
 52. Malatya Barosu
 53. Manisa Barosu
 54. Mardin Barosu
 55. Mersin Barosu
 56. Muğla Barosu
 57. Muş Barosu
 58. Nevşehir Barosu
 59. Niğde Barosu
 60. Ordu Barosu
 61. Sakarya Barosu
 62. Samsun Barosu
 63. Siirt Barosu
 64. Sinop Barosu
 65. Sivas Barosu
 66. Şanlıurfa Barosu
 67. Şırnak Barosu
 68. Tekirdağ Barosu
 69. Tokat Barosu
 70. Tunceli Barosu
 71. Trabzon Barosu
 72. Uşak Barosu
 73. Van Barosu
 74. Yalova Barosu
 75. Yozgat Barosu
 76. Zonguldak Barosu