Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir

08.05.2020

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE AVUKATLIK KANUNU 81/6 ve 95/6.MADDELERİ UYARINCA İHTİYAÇ SAHİBİ MESLEKTAŞLARIMIZLA DAYANIŞMA ve YARDIMLAŞMA AMACIYLA ALINAN TEDBİRLERE DAİR DİYARBAKIR BAROSU YÖNETİM KURULU KARARI

Covid-19 virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, adliyeler kapatılmış, buna bağlı olarak mesleki faaliyetlerimiz de durma noktasına gelmiştir. Bütün meslektaşlarımız ekonomik anlamda sıkıntı çekerken, hiç kuşkusuz bu konuda en dezavantajlı grup, mesleğe yeni başlayan avukat arkadaşlarımızdır. Genç meslektaşlarımız, büro kiralarını ve diğer cari giderlerinin karşılama konusunda ödeme güçlüğü çektiğinin farkındayız.

Pandemi tedbirlerinin şimdilik 15 Haziran 2020 tarihinde kadar uzatıldığı, salgının izleyeceği seyire bağlı olarak bu sürenin daha fazla uzayabileceğinden endişeliyiz. Bu nedenle yönetim kurulumuz özellikle ödeme güçlüğü çeken genç meslektaşlarımız ile dayanışmak amacıyla bazı tedbirler almayı öngörmüştür.

Bu zor zamanlar düşünülerek bir yardımlaşma ve dayanışma sandığının bulunmayışının eksikliğini hissediyoruz. Bu sandık ancak genel kurul kararıyla kurulacağı için bu aşamada yakın zamanda yapacağımız genel kurula bu konuda bir gündem maddesi eklemek dışında başka bir seçeneğimiz bulunmamaktadır. Bu nedenle 6207 sayılı yasa gereği önümüzdeki genel kurul toplantısında görüşülmek ve karara bağlanmak üzere Diyarbakır Barosu Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı kurulması şeklinde bir gündem eklenmesi kararlaştırılmıştır.   

Kısa vadede ise meslektaşlarımızın ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için anlaşmalı olduğumuz TEB Bankasıyla görüşmeler gerçekleştirilmiş, bunun sonucunda meslektaşlarımızın uygun faiz oranı ve 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi için anlaşma sağlanmış ve durum meslektaşlarımıza duyurulmuştur.

Bu tedbirlerin yanı sıra Avukatlık Kanunun 81/6 ve 95/6 maddelerine dayanarak Diyarbakır Barosu adına bağış hesabı açılmasına karar verilmiştir. Bağış hesabına ait bilgiler meslektaşlarımıza SMS olarak ayrıca duyurulacaktır. Meslektaşlarımızın dayanışma ve desteğiyle yapacakları nakdi yardımlar, belirlenecek şartları taşıyan ihtiyaç sahibi meslektaşlarımıza dağıtılacaktır.

Bağış hesabında birikecek olan meblağın yanı sıra Baromuzun 2020 yılı baro pulu gelirinden 200.000,00 TL.’sinin meslektaşlarımızla dayanışma için tahsis edilmesine karar verilmiştir.

Yapılan başvuruların değerlendirilerek ihtiyaç sahibi meslektaşlarımıza ödenmesi için Komisyon kurulmasına karar verilmiştir. Komisyon; Diyarbakır Barosu saymanı, Kadın Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Merkezi, Avukat Hakları Merkezi ve Cezaevi Komisyonunun kendi üyeleri içinde seçeceği birer üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacaktır.

 

Başvuru için şartlar:
1-Adına kayıtlı araç ve gayrimenkulünün bulunmaması,
 

2-Banka kayıtlarında ve hesaplarında mevduatının bulunmaması,

3-Vergi kaydına tabi meslektaşlarımızın sigortalı çalışanlarının bulunmaması,

4-Daha önce ücretli çalışıp da başvuru sırasında sigorta kaydının olmaması veya hiçbir sigorta kaydının bulunmaması,

5- Meslektaşlarımıza yapılacak ödemenin azami limiti 3.000 TL olarak belirlenmiş olup, başvuru sayısına ve hesapta biriken meblağ da dikkate alınarak komisyon tarafından arttırılabilecektir. 

6- Geri ödemeler 01.01.2021 tarihinden itibaren Diyarbakır Barosu’nun banka hesaplarına tek seferde ya da 5 eşit taksit şeklinde yapılacaktır.

Not: Başvuru için gerekli şartlar meslektaşlarımızın beyanı esas alınarak değerlendirilecektir.  Anılan başvuru şartlarını taşıyan meslektaşlarımızın başvuru dilekçelerini baro kalemine resen ya da baro@diyarbakirbarosu. org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi 15.05.2020’dir.

 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız...

Diğer Duyurular