Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir

25.12.2020

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Bu kanunun “Diğer Hükümler” başlıklı 4. Maddesinin ç bendinde, Avukatların ve Stajyer Avukatların baro kesenekleri ile staj kredi borçlarının asıllarının tamamının yapılandırılmasını düzenlemektir.
 
Buna göre;
 
1. Yapılandırmadan yararlanabilmesi için Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonu olan 31.01.2021 tarihine kadar kesenek borçları için Diyarbakır Barosuna yazılı başvurulması gerekmektedir.
 
2. Başvuru yapan üyelerimizin Baro Keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımlandığı tarih olan 17.11.2020 tarihini izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme süresinin başlangıcı olan 28.02.2021 tarihine kadar durdurulur.
 
3. Diyarbakır Barosu üyelerinin baro kesenek borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği 17.11.2020 tarihini takip eden üçüncü ayın sonu olan 28.02.2021 tarihine kadar, kalanın da aylık dönemler halinde en fazla altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.
 
En geç 28.02.2021 tarihine kadar 1 taksiti ödenmemiş borçlar için gecikme zamlarının kaldırılması işlemi yapılamayacaktır.
 
Meslektaşlarımızın ilgili kanundan yararlanabilmeleri için; Baro muhasebe birimi görevlilerine nakden ödeme yapabilecekleri gibi, Bonus kredi kartı ile 6 taksit vade farksız ödeme yapılabilecektir.
 

 
Kanunu görmek için tıklayınız.
Yapılandırma ile ilgili örnek dilekçe için tıklayınız.

Diğer Duyurular