Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
ÇOCUK HAKLARI SAVUNUCULARINDAN, ÇOCUK HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN!

30.01.2021

ÇOCUK HAKLARI SAVUNUCULARINDAN, ÇOCUK HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN!

Öfkeliyiz!

Çocuk hakları örgütlerinin de dahil olduğu sivil toplum faaliyetlerinin, “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” kapsamına alınarak kriminalize edilmesine öfkeliyiz! Çeşitli bahanelerle çocuk hakları örgütlerinin; kapatılmasının, faaliyetlerinin durdurulmasının, mal varlıklarına el konulmasının önü açılarak anayasal ve uluslararası sözleşmelerde düzenlenen güvencelerin yok edilmesi kabul edilemez.

Endişeliyiz!

➢ Sabırla çocuk hakları ihlallerini raporlayanların,

➢ İnatla sorumluluk zincirine işaret edenlerin,

➢ Israrla çocukların muhatap alınmasını isteyenlerin,

➢ Umutla bütüncül ve hak temelli bir çocuk politikası talep edenlerin,

➢ Çocukları hak sahibi ve eşit yurttaşlar olarak görenlerin,

➢ Cezasızlık kültürü ile mücadele edenlerin,

➢ Bir çocuğun karşılaştığı hak ihlaline başka çocuklar maruz bırakılmasın diye çabalayanların,

keyfi nedenlerle soruşturulmasından, yargılanmasından, faaliyet yürüttükleri örgütlerin kapatılmasından ve bunun sonucu olarak çocuk davalarının sahipsiz kalmasından, çocuk hak ihlallerinin artmasından endişeliyiz.

Kararlıyız!

Her bir çocuğun hakları güvence altına alınana kadar, her nerede ve ne koşulda olursa olsun çocuk hak ihlallerinin karşısında ve çocukların yanında durmaya kararlıyız!

Çocuklardan, çocuk hakları savunucularından, çocuk hakları örgütlerinden elinizi çekin!

Çocuk haklarına darbe vuran düzenlemelerinizi derhal geri çekin!

Sivil toplum susturulamaz!

İmza (Alfabetik sıra ile)

1. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı

2. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Gençlik Ağı

3. Çocuk Her Yerde Derneği

4. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

5. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi

6. Diyarbakır ÇocukÇA /Çocuk Çalışmaları Derneği

7. Göç ve İnsani Yardım Vakfı

8. Her Yer Çocuk

9. İnsan Hakları Derneği Çocuk Hakları Komisyonu

10. Önce Çocuklar Derneği

11. Rengârenk Umutlar Derneği

12. Roman Hakları Derneği

13. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

14. Toplumsal Özgürlük Partisi Çocuk Hakları Meclisi

15. Uçan Süpürge Derneği

16. Uğur Özkan Çocuk Kültür Evi

17. ZAN Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı