Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Yürütmenin Durdurulması Talebimizin REDDİNE Karar Verilmiştir

19.10.2020

3-4 Ekim 2020 tarihinde yapılmasına karar verilen Baromuzun 47. Olağan Genel  Kurulunun, Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02.10.2020 tarih ve 92 sayılı işleminde Covid-19 Pandemisi kaynaklı ertelenmesine yönelik  kararına karşı Diyarbakır 2. İdare mahkemesinde  2020/ 1141 esas sayılı ‘’Yürütmenin Durdurulması’’ istemli açmış olduğumuz İptal davasında, Diyarbakır 2. İdare mahkemesi tarafından 16.10.2020 tarihinde ‘’Yürütmenin Durdurulması Talebimizin REDDİNE’’ karar verilmiştir.

Baroların  Genel Kurullarını yapmasına getirilen bu engellemeleri hukuki bulmadığımız gibi mahkemelerin açık yasa hükmüne rağmen red kararı vermesini de hukuka açıkça aykırı buluyoruz.
 
Yürütmenin Durdurulması talebimizin reddine yönelik karar aleyhine Bölge İdare Mahkemesine itiraz yoluna gidilmiş olup, hukuki süreç devam etmektedir. 

Hukuka aykırı erteleme kararının iptalini sağlayıncaya kadar sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 19.10.2020

Diyarbakır Barosu