Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Seçim Sistemlerine Müdahale Demokrasi İle Bağdaşmaz!

18.05.2020

BASINA ve KAMUOYUNA

Seçim Sistemlerine Müdahale Demokrasi İle Bağdaşmaz!

Dünya ve Türkiye Pandemi ile mücadele ederken, işsizlik, yoksulluk ve adaletsizlik memleketi kasıp kavururken; hükümetin, meslek odalarımızın temel yasalarını değiştirme girişimini şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız.

Bizler Türkiye’de yaşayan tüm yurttaşların herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan;

Demokratik, eşit, özgür ve hukukun üstünlüğünün sağlanması,

Yaşanabilir bir çevre ve doğa dostu kentler inşa etmek,

Denetlenebilir ve hesap verebilirlik üzerine inşaa edilmiş bir ekonomi yönetimi,

Herkesin sağlık güvencesine sahip olması ve sağlığa erişim konusunda adaletin sağlanması, için çaba gösteren meslek örgütleriyiz. Amacımız mesleğimizi ve meslektaşlarımızın haklarının korumanın yanı sıra, yurttaşların da bu haklardan ayrımsız ve eşit bir şekilde yararlanması için çaba göstermektir. Yani bizler bir meslek örgütü olmanın yanı sıra, aynı zamanda yurttaşlarımızın hakkını hukukunu koruyan sivil toplum örgütleriyiz.

Gelişmiş Demokrasilerde Sivil toplum kuruluşları ; Özgürlüğün ve çağdaşlığın en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilir  ve bu kuruluşlar yaşadıkları ülkenin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına doğrudan katkıda bulunarak, katılımcı demokrasinin oluşturulması ve sürdürülmesi açısından kimi zaman devlet ve hükümetten de fazla bir rol üstlenerek o ülkelerin siyasetinde etkin ve belirleyici rol oynamaktadırlar. Yani Siyaset üzerinde önemli bir demokratik baskı aracıdırlar. 

Bu mekanizmaların doğru işlemesi için ise; Özgür,  Kamu ile barışık bir  huzur ortamına ihtiyaç vardır. Tarih barış ve huzur ortamının olmadığı bir coğrafya da ; ne mimari, ne ekonomik, ne sosyal ve siyasal nede kültürel ve bilimsel bir çalışmaya tanıklık etmemiştir.

İşte gündemde olan bu yasal değişiklikle bizler ve toplum arasına bir duvar örülmek isteniyor. Yurttaşlar adaletten, sağlık hakkından ve yaşanabilir bir çevreden yoksun bırakılmak isteniyor.    

Avukatlar, Hekimler, Mali Müşavirler, Eczacılar, Mimar ve Mühendisler işsizlik, yoksulluk ile karşı karşıyayken; mesleğimizin onlarca sorunu varken, bu sorunlara sırtını dönüp suni bir gündemle meslek örgütlerimizin yasasında değişiklik yapma girişimi, hükümetin birçok politikasında gözlemlediğimiz haktan ve gerçeklikten kopuşun bir başka versiyonudur.

Tüm meslektaşlarımıza ve yurttaşlarımıza sesleniyoruz; hedeflenen meslek örgütlerimizi etkisiz kılarak meslektaşlarımızın yanı sıra tüm toplumu da sahipsiz bırakmaktır. Sorun kolektiftir, mücadele de kolektif olmalıdır.

Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı, dostlarımızı ve elbette yurttaşlarımızı bu antidemokratik sürece karşı ortak mücadeleye ve bizlere destek vermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla

 

Diyarbakır Barosu

Diyarbakır Tabip Odası

Diyarbakır Eczacı Odası

Diyarbakır Diş Hekimleri Odası

Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

TMMOB Diyarbakır İKK

Diyarbakır Vetesine Hekimleri Odası