Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Haksızlığa ve zulme boyun eğmeyen Azerbaycanlı meslektaşlarımızın haklı mücadelelerini selamlıyoruz.

24.01.2021

KAMUOYUNA

 

ONBİRİNCİ TEHLİKEDEKİ AVUKATLAR GÜNÜ

24 Ocak, 2020 DİYARBAKIR

 

Azerbaycanlı Meslektaşlarımızın Yanındayız!

 

24 Ocak 1977’de  4 sendika avukatı ve bir ofis çalışanı Madrid’te bulunan bürolarında mesleklerini ifa ettikleri  gerekçesiyle  katledildiler. Bu olaydan sonra  mesleki faaliyetlerinden dolayı tehlike altında olan, yargı tacizine ve kötü muameleye maruz kalan ve bu nedenle tutuklanan avukatların  sayısındaki artıştan dolayı gerçekleşen  baskılara karşı geliştirilen ve her 24 Ocak'ta düzenlenen "Tehlikedeki Avukatlar Günü" olarak belirlendi.

Önceki yıllarda Tehlikedeki Avukatlar Günü; Çin, Filipinler, Honduras, İran, Bask(İspanya) , Kolombiya, Mısır, Pakistan ve Türkiye`ye adandı. Bu yıl, 24 Ocak 2021 tarihinde Tehlikedeki Avukatlar Gününün on birincisini Azerbaycanlı avukatlar için gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de olduğu gibi Azerbaycan’da da avukatlar devletin bütün kurumlarıyla zulme uğramakta, susturulmakta, tehdit edilmekte, işkence görmekte hatta katledilmektedirler. Avukatlara yönelik Dünyanın her tarafında gerçekleşen bu basıklara son verilmesi için sesimizi yükseltiyoruz.

Uluslararası Barolar Birliği  ( IBAHRI), Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatoviç, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün  (Human Rights Watch) hazırlamış oldukları raporlarda özetle : Azerbaycan’daki avukatların  “  yersiz gerekçelerle ve muğlak kriterlerle avukatların barodan kayıtlarının silinmesi ile sonuçlanan disiplin yaptırımları uygulanması, disiplin süreçlerinin şeffaf ve adil olmadığı; yakın zamanda barodan ihraç edilen ya da ruhsatları askıya alınan avukatların birçoğunun politik anlamda hassas olarak kabul edilen davalar üzerinde çalıştıkları; disiplin prosedürlerinin, hassas davaları üstlenen avukatları cezalandırmanın bir aracı olarak kullanıldığı izleniminin uyandığı” şeklinde tespitlerde bulunulmuştur.

Bu müdahalelerden sonra yine yeni bir düzenleme yapılarak avukatların mesleki faaliyetlerini ifa etmeleri engellenmeye devam edilmiştir.  1 Ocak 2018 tarihi itibariyle Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Avukatlar ve Avukatlık Faaliyetleri Hakkında yapılan değişiklikler ile Azerbaycan Barosu’na (ABA) kayıtlı olmayan avukatlar ile stajyerlerin, avukatlık mesleğini ifa etmelerinin, örneğin mahkemelerde bulunmalarının ve gerçek kişileri temsil etmelerinin önüne geçilmiştir. Bu hukuk dışı düzenlemelere ve müdahalelere karşı çıkan avukatlara baskı devam etmiştir.

Avukatlık mesleğinin toplumsal yönünden kaynaklı olarak toplumun sorunlarına, hukuk dışına çıkan bütün yapılara itiraz etmelerinden dolayı avukatların sürekli hedef haline geldikleri görülmektedir. Azerbaycan'da insan hakları savunuculuğu yapan ve politik davaları takip eden avukatlara , takip ettikleri dosyalarda mağdur edilen müvekkillerinin maruz kaldığı işkence ve kötü muameleye karşı çıktıkları için tehdit ve baskı görmüş ve görmeye de devam etmektedirler.

İnsan Hakları mücadelesi yürüten ve bu uğurda Başkanını kaybeden Diyarbakır Barosu’nun her bir üyesinin karşılaştığı  baskıların, yargı tacizlerinin, haksız ve hukuksuz tutuklamaların bir benzerinin Azerbaycan'daki meslektaşlarımıza da uygulandığını görmekteyiz. Diyarbakır Barosu olarak baskılara  maruz kalan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ve dayanışma içinde olacağımızı belirtiyoruz.

 

Haksızlığa ve zulme boyun eğmeyen Azerbaycanlı meslektaşlarımızın haklı mücadelelerini selamlıyoruz.

 

Diyarbakır Barosu