Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
GELENEKSEL AV.NEVZAT EREN FUTBOL TURNUVASI BAŞLIYOR...

10.11.2017

YARBAKIR BAROSU AV. NEVZAT EREN

FUTBOL TURNUVASI YÖNETMELİĞİ

 

A      TURNUVANIN AMACI

 

Madde 1         : Av. Nevzat EREN Futbol Turnuvası başta meslektaşlarımız olmak üzere Diyarbakır Barosu bünyesinde görev yapan avukat, stajyer avukat ve baro personeli ile Hukuk Fakültesi öğretim görevlileri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

 

B       TURNUVANIN HAZIRLANIŞI

 

Madde 2         : Turnuva, Diyarbakır Barosu Kültür Sanat,Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından organize edilecektir. Bu kapsamda Komisyon tarafından:

 

1        Afiş hazırlanarak Baro panosundan turnuvanın ilanı yapılacak,

2        Turnuvanın yapılacağı tesis ve ücret belirlenecek,

3        Turnuvayı yönetecek hakem ve ücreti belirlenecek,

4        Forma renkleri ve turnuvanın statüsü belirlenecek,

5        Fikstür hazırlanarak takımlara bildirilecek,

6        Müsabakaları takip ederek gerekli işlemleri yapacak,

7        Turnuva neticesinde verilecek ödüller temin edilecektir.

 

C      TURNUVAYA KATILIM ŞARTLARI VE BAŞVURULAR

 

Madde 3         : Turnuvaya katılacak takımların aşağıdaki şartlara sahip olması gerekmektedir:

 

1        Her takımın listesinde en az 9 oyuncu bulunması gerekmektedir. Listede bulunabilecek maksimum oyuncu sayısı ise 12’dir.

2        Takımların Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukat, stajyer avukat ile Diyarbakır Barosu personeli ya da Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli öğretim görevlilerinden oluşması zorunludur.

3        Her listede bir takım kaptanı ile iletişim bilgileri belirtilmelidir. Turnuva ya da takım ile ilgili konularda iletişim takım adına kaptan ile yapılacaktır. Takım kaptanına ulaşılamadığı durumlarda takım listesinde adı bulunan oyunculardan herhangi birisine yapılacak bildirimde geçerli olacaktır.

4        Her takım, avukatların dışında faal olarak amatör ya da profesyonel bir takımda görev yapmayan bir kaleciyi listesine ekleyebilir. Kalecinin herhangi bir adli görevi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

5        Takım kaptanları listeler ile birlikte oyuncuların görevlerini gösteren ve kimlik fotokopilerini de sunmak mecburiyetindedir.

6        Takımların kendilerine ait formaları olması gerekmektedir.

  

 

Madde 4         : Yukarıda belirtilen şartları oluşturan takımlar, ilan edilen son başvuru tarihine kadar Kültür Sanat,Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’na listelerini sunarak başvurularını tamamlamış olurlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

D      TAKIM LİSTELERİNİN SUNULMASI VE KESİNLEŞME SÜRECİ

 

1. Listelerin Sunulması

 

Madde 5         : Oyuncuların isimleri ve görevlerini gösteren kimlik fotokopilerini liste halinde Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’na takım kaptanları tarafından sunulur. Kimlik fotokopisi eklenmemiş olan listeler ile ilgili olarak Yönetmeliğin 6/2 maddesi uygulanacaktır.

 

  İlgili madde uyarınca gereğini yapmayan takımın başvurusu reddedilir.

 

2. İlk İnceleme

 

Madde 6         : Başvuru süresinin sona ermesinin ardından ilk inceleme kaleciler açısından yapılacaktır. Bu amaçla Baro Başkanlığı tarafından, son başvuru tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne yazı yazılarak yabancı statüsündeki kalecilerin faal olarak görev yapıp yapmadığı sorulacaktır.

 

                          Diğer oyuncularla ilgili ilk inceleme de Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından yapılacak ve Yönetmeliğe aykırı durumlar yazılı olarak ilgili takım kaptanına bildirilerek, gerekli düzenlemeyi yapması için 7 günlük süre verilecektir.        

 

3. Listelere Karşı İtiraz

 

Madde 7         : Komisyona sunulan listeler, takım kaptanları tarafından ilk incelemenin sona ermesinden itibaren 7 gün süreyle incelenebilecektir. Bu süre içerisinde kaptanlar itirazlarını yazılı olarak Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’na sunabilirler. Süre bitiminden sonra veya sözlü yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

    Komisyon bu itirazı 3 gün içerisinde ilgili takıma bildirerek bunu tutanağa geçirmekle görevlidir.

 

                            Listesine itiraz edilen takım kaptanı, bildirimin yapıldığı günden itibaren 3 gün içerisinde karşı savunmasını yazılı olarak Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’na sunmak zorundadır. Savunma yapmayan takım Komisyon tarafından verilen kararı kabul etmiş sayılacaktır.

 

4. İtirazların İncelenmesi ve Karar

 

Madde 8         : Yapılan itirazlar ve savunmalar komisyon tarafından incelenir ve 3 gün içerisinde karar verilir. Kabul edilen itiraz neticesinde

 

1        Listesinde gerekli düzeltmeyi yapmayan takımın şikayete konu oyuncu/oyuncuları turnuvadan ihraç edilir.

2        Oyuncusu ihraç edilen takıma bu eksikliği, turnuvaya katılma şartlarına haiz oyuncu/oyuncuları ekleyerek, tamamlaması ve yeni listesini sunması için 7 gün süre verilir. Aksi taktirde mevcut liste onaylanır veya turnuvaya katılmak için yeterli oyuncu sayısı (9) mevcut değilse ilgili takımın turnuvadan ihracına karar verilir.

Komisyon tarafından verilen karar kesindir.

 

5. Listede Değişiklik Yapılması

 

Madde 9         : Takımların oyuncu sayısı sakatlık ya da şahsi mazeret nedeniyle turnuvaya katılmak için yeterli sayının (9) altına düşerse, bu durumu turnuva başlamadan en az 7 gün önce Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’na yazılı olarak bildirmelidir. Komisyon taleple ilgili kararını aynı gün vererek bunu tutanağa geçirir.

 

                            Başvurunun kabul edilmesi durumunda oyuncu eksiği bulunan takım, turnuvaya katılım şartlarını taşıyan oyuncu/oyuncuları içeren yeni listelerini, aynı gün sunmak zorundadır. Bu listelerle ilgili inceleme ve itiraza ilişkin olarak genel kurallar geçerlidir.

 

6. Listelerin Kesinleşmesi

 

Madde 10       : Listeler, Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından inceleme yapıldıktan sonra kesinleştirilir ve ilgili karar yazılı olarak takım kaptanlarına bildirilir. Takım kaptanları bildirimin yapılmasından sonraki gün mesai bitimine kadar itirazlarını Komisyon’a bildirebilirler. Bu andan sonra yapılacak, yönetmeliğin 37. maddesinde belirtilen durum hariç, itirazlar geçerlilik kazanmaz.

 

Madde 11       : Takım kaptanları talep etmeleri durumunda, inceleme neticesinde kesinleşen takım listelerinin birer örneğini Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’ndan temin edebilirler.

 

Madde 12       : Turnuva başladıktan sonra herhangi bir değişiklik talebi kabul edilmeyecektir. Bu durum turnuvaya katılan takımların onayına bağlı değildir.

 

E       TURNUVANIN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

 

Madde 13       : Av. Nevzat EREN Futbol Turnuvası başlangıç ve bitiş tarihi Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından, hazırlanacak olan fikstüre göre belirlenecektir.

 

F       HAKEMİN BELİRLENMESİ, İTİRAZLAR VE DEĞERLENDİRME

 

1. Hakemin Belirlenmesi

 

Madde 14       : Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından görevlendirilen hakemin ismi takım kaptanlarına bildirilecektir.

 

 

2. İtiraz ve Değerlendirme

 

Madde 15       : Görevlendirilen hakem ile ilgili olarak 7 gün içerisinde kaptanlar itirazlarını yazılı olarak Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’na sunabilirler. Yapılan itiraz Takım Kaptanları Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

 

G      TAKIM FORMALARI

 

1. Forma Renklerinin Belirlenmesi

 

Madde 16       : Listelerin kesinleşmesinden sonra takım kaptanları ile yapılacak toplantıda her takım kaptanı, turnuvada kullanacakları forma renklerini bildirecektir. Anlaşmazlık durumunda kura yöntemi uygulanacaktır.

 

Madde 17       : Mevcut formaları olan takımlara renk belirlenmesi konusunda öncelik tanınacaktır.

 

H      TURNUVA STATÜSÜ VE FİKSTÜR

 

1. Turnuva Statüsünün Belirlenmesi ve Fikstürün Hazırlanması

 

Madde 18       : Takım kaptanları ile yapılacak toplantıda oy çokluğu ile turnuvanın statüsüne karar verilecek ve turnuva fikstürü Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanarak takımlara iletilecektir.

 

2. Değişiklik Yapılması

 

Madde 19       : Turnuva fikstürü hazırlanıp takımlara bildirildikten sonra maç tarih/saatleri ile ilgili değişiklik yapmak isteyen takımlar kendi aralarında görüşerek değişiklik yapabilirler. Ancak bu değişik en az 3 gün önce Komisyon’a bildirilmelidir.

 

                           Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’na yazılı başvuru olmadan sehven yapılan değişiklikler kabul edilmez. Böyle bir durumda değişiklik yapan takımlar söz konusu müsabakayı, tekrarı yapılmamak üzere, oynamamış sayılır ve puan alamazlar.

 

Madde 20       : Bu konuda aralarında çözüm sağlayamayan takımlar başvurularını, müsabakadan en az 3 gün önce Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’na yazılı olarak bildirmelidir.

 

   Komisyon'un, başvuru üzerine turnuvanın yapıldığı saha ile görüşerek müsabaka tarihini değiştirmek için sonuç alamaması ve takım kaptanlarına durumu bildirmesi üzerine:

 

1        Eğer her iki takımın da erteleme konusunda onayı varsa, ertelenen müsabakadan sonra en geç 5 gün içerisinde, kendilerinin belirleyeceği saha ve saatte müsabakayı gerçekleştirmek zorundadır. Ancak bu durumdan doğan saha ücreti Baro tarafından karşılanmaz. Süresi içinde tekrarlanmayan müsabaka oynanmamış sayılacaktır.

 

 

2        Erteleme konusunda ortak bir karar yoksa fikstüre göre hareket edilir ve tarih/saat uyuşmazlığı nedeniyle maça çıkmayan takım 3-0 hükmen mağlup sayılır. Yapılacak itiraz kabul edilmeyecektir.

3        Eğer aynı nedenle iki takım da müsabakaya çıkamazsa her iki takım müsabakada puan alamamış sayılır.

 

İ         MÜSABAKALARDA LİSTELERİN DENETLENMESİ

 

1. Müsabaka Öncesinde Yapılacak Denetleme

 

Madde 21       : Müsabakaların yapılacağı tarihte Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’ndan görevli bir kişi hazır bulunacaktır. Görevli ile müsabakası olan takım kaptanları listeleri inceleyerek, liste dışından bir oyuncunun mevcut olup olmadığına dair bir tutanak hazırlayacaktır.

 

   Kaptanlar, listeleri inceledikte sonra kabul ya da itirazlarını tutanağa geçirirler. Her iki tarafın kabulü halinde müsabakaya başlanır.

 

   İtiraz liste dışından bir oyuncunun varlığına ilişkin ise itiraza konu oyuncudan kimlik ibraz etmesi istenir. Kimlik ibraz edilir ve itiraz yerinde bulunmaz ise müsabaka başlar. Ancak kimlik ibraz edilmez ya da liste dışından bir oyuncu tespit edilirse müsabaka itirazda bulunan takımın lehine hükmen (3-0) tescil edilir.

 

   Diğer hallerde ise müsabaka oynanmaz. İtiraza ilişkin tutanak hazırlandıktan itibaren 5 gün içerisinde Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından inceleme yapılır. İnceleme sonucunda haksız bulunan takım 3-0 hükmen mağlup sayılır.

 

2. Müsabaka Esnasında Yapılacak Denetleme

 

Madde 22       : Müsabaka esnasında yapılan oyuncu değişikliklerinde listede bulunmayan bir oyuncunun müsabakaya dahil olduğu kanaatine varan takım kaptanı veya Komisyon Görevlisi, maç bitiminde bu oyuncudan kimlik ibrazı talep edebilir. Kimlik ibraz edilmemesi veya ibraz eden kimlik sahibinin listede adının bulunmaması durumunda tutanak hazırlanarak liste dışı oyuncu oynatan takım hakkında 27. madde uygulanacaktır.

 

3. Müsabaka Tescili

 

Madde 23       : İtiraz bulunmaması durumunda müsabaka öncesi hazırlanan tutanak ile birlikte müsabaka tescil edilmiş olur. Sonrasında yapılacak itirazlar, 37. maddede belirtilen durum hariç olmak üzere,  dikkate alınmayacaktır.

 

 

J        KURALLAR-CEZALAR

 

1. Oyun Kuralları

 

Madde 24       : Profesyonel liglerde mevcut oyun kuralları halı saha koşullarına uygun olarak uygulanacaktır. Maç, Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’nun görevlendireceği hakem tarafından yönetilecektir.

 

2. Cezalar

 

a. Müsabakaya Eksik Oyuncuyla Çıkma

 

Madde 25       : Takımlar, müsabakanın belirlendiği gün ve saatte, sahada en az 7 oyuncu ile hazır bulunmak zorundadır. Oyuncu sayısının tamamlanması için müsabakanın başlama saatinden itibaren 10 dakika beklenecektir. Bu süre içinde mevcudu sağlayamayan takım hükmen 3-0 mağlup sayılacaktır. .

 

                           Eğer her iki takım da bu mevcudu sağlayamıyorsa müsabaka, tekrarı olmamak üzere, oynanmamış sayılır ve her iki takımda puan alamaz.

 

Madde 26       : Eksik oyuncuyu liste dışından bir kişi ile tamamlama talebi kesinlikle kabul edilmeyecektir. Talep, rakip takımın kabulüne açık değildir.

 

b. Liste Dışında Oyuncu Oynatma

 

Madde 27       : Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’na sundukları ve onaylanmış olan listede bulunmayan bir oyuncuyu oynattıkları tespit edilen takım hükmen 3-0 mağlup sayılacaktır.

 

c. Oyuncuların Statüsünde Değişiklik Olması

 

Madde 28       : Turnuva esnasında katılım koşulunu kaybeden oyuncu, bu tarihten itibaren yapılacak müsabakalara katılamaz. Bu kurala uymayan takım, statüsü değiştikten sonra oyuncusunun sahada bulunduğu müsabaka/müsabakalarda 3-0 hükmen mağlup sayılacaktır.

 

d. rmızı Kart

 

Madde 29       : Müsabaka esnasında kırmızı kart gören oyuncu bir maç oynamama cezası alır. Bir sonraki müsabakada oynamayarak cezasını bitirir.

 

                          Müsabaka esnasında rakip oyuncuya yönelik, sakatlanma riski yaratacak, kasıtlı veya ahlaka aykırı hareketten dolayı kırmızı kart gören oyuncunun cezası 2 maç olacaktır.

 

                          Komisyon Görevlisi bu durumu tutanak altına alınacaktır. Tutanağa itiraz hakkı bulunmamaktadır.

 

                          Kırmızı kartlar neticesinde bir takımın oyuncu sayısı beşe düşerse maç sona erer.

  Sona eren müsabakanın sonucu ile ilgili olarak 33/a,b maddeleri uygulanır.

 

e. Cezalı Oyuncuyu Oynatma

 

Madde 30       : Bir önceki müsabakada kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen oyuncu/oyuncularını takip eden müsabaka/müsabakalarda oynatan takım o müsabaka/müsabakalarda hükmen 3-0 mağlup sayılacaktır.

 

f. Kurallara Aykırı Oyuncu Değişikliği Yapma

 

Madde 31       : Müsabaka esnasında oyundan çıkan oyuncusunu yeniden oyuna dahil eden takım müsabakada 3-0 hükmen mağlup sayılacaktır. Rakip takımın onayı geçerli değildir.

 

  Bu kuralın ihlali durumunda rakip takım müsabakanın hakeminden maçı durdurmasını ister ve Komisyon Görevlisi ile birlikte durumu belirten tutanak hazırlanır.

 

Madde 32       : Takımlar, müsabaka esnasında sahada bulunan ve yabancı oyuncu statüsünde olan kalecilerini oyuna sokamazlar. Aksi taktirde 3-0 hükmen mağlup sayılırlar. Rakip takımın onayı sonucu değiştirmez.

 

g. Müsabakadan Çekilme

 

Madde 33       : Herhangi bir nedenle müsabakadan çekilen takım:

 

 1. Çekildiği anda skor berabere veya lehine ise 3-0 hükmen mağlubiyeti.
 2. Çekildiği anda sahada kalan takım önde ise yine 3-0 hükmen galibiyeti veya skor daha avantajlı şekilde lehine ise aynen tescil edilir.

 

h. Forması Olmayan Takım

 

Madde 34       : Müsabakaya kendisine ait forması olmadan çıkan takım müsabakada 3-0 hükmen mağlup sayılacaktır.

 

i. Sportmenlik Dışı Hareketler

 

Madde 35       : Müsabaka öncesi, esnasında ya da sonrasında sporun ruhuna ve ahlaka aykırı hareketler sergileyerek müsabakanın oynanmasını/devamını engelleyen veya turnuvanın saygınlığına gölge düşüren takım ve oyuncularla ilgili olarak Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu Görevlisi ve hakem tarafından tutanak hazırlanır.

 

 Müsabaka bitiminden itibaren 3 gün içerisinde Komisyon tarafından hazırlanan tutanağa karşı takım kaptanları yazılı savunmalarını sunmak zorundadır. Belirtilen sürenin bitiminden itibaren 3 gün içerisinde Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu yapacağı inceleme neticesinde:

 

1        Kusurlu olan oyuncu/oyuncular hakkında 1 maçtan 3 maça kadar oynamama veya turnuvadan ihraç,

2        Kusurlu oyuncu/oyuncular eğer aynı takıma mensup ise o takımın başlamayan/yarım kalan müsabakada hükmen 3-0 mağlup sayılmasına ve ayrıca 3 puanının silinmesine,

3        Kusurlu oyuncular eğer farklı takımlara mensup ise kusur oranlarına göre karar verilecektir.

 

Madde 36       : Müsabaka esnasında oyunda bulamayan ve saha kenarından, sözlü olarak, hakeme müdahalede bulunduğu ya da ahlaka aykırı hareket sergilediği Komisyon Görevlisi tarafından tespit edilen takım oyuncu/oyuncularına bir maç oynamama cezası verilir.

 

j. Sahte Evrak-Gerçeğe Aykırı Beyan

 

Madde 37       : Turnuvaya katılım koşullarını sağlamak için kalecisinin lisanslı sporcu olmadığına dair gerçeğe aykırı bilgi veren ya da oyuncuları için sahte kimlik sunan takım turnuvadan ihraç, takım kaptanı ve kimlikleri kullanılan oyuncular ise 2 yıl süre ile turnuvadan men edilecektir.

 

                           Bu konuyla ilgili şikayetler turnuva esnasında ya da turnuvanın bitiminden itibaren 30 güne kadar yazılı olarak Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’na yapılacaktır. Ancak şikayette bulunan taraf haklı olduğunu gösterir belge sunmak zorundadır. Son başvuru tarihinden sonraki şikayetler dikkate alınmayacaktır.

 

                           Şikayetin Komisyon’a sunulmasının ardından ilgili takım kaptanına şikayet ve 3 gün içerisinde savunmasını sunması için bildirim yapılır ve tutanağa geçirilir.

 

Madde 38       : İnceleme neticesinde alınacak karar yazılı olarak takım kaptanlarına iletilir. Komisyon’un vereceği kararlar kesindir.

 

k. Hakem Kararlarına Uymama

 

Madde 39       : Müsabaka esnasında hakem tarafından verilen kararlara uymayan takım ile ilgili Komisyon Görevlisi ve hakem tarafından tutanak hazırlanarak müsabakada 3-0 hükmen mağlup sayılacaktır. Komisyon’un vereceği karar kesindir.

 

l. Turnuvadan Çekilme

 

Madde 40       : Turnuvadan çekilme talebi, ilgili takımın kaptanı tarafından yazılı olarak Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’na sunulur. Sözlü olarak yapılan beyanlar geçerlilik kazanmaz.

 

                           Komisyon, yazılı beyanı tutanak altına aldıktan sonra çekilme hususunda 3 gün içerisinde karar verir.

 

                           Çekilme talebinin kabulünden itibaren, çekilen takım ile müsabakası olan takımların müsabakanın yapılacağı gün yeterli sayıda oyuncu ile sahada bulunma zorunluluğu ortadan kalkar ve müsabaka 3-0 hükmen tescil edilir.

 

 m. Turnuvadan İhraç

 

Madde 41       : Turnuva süresince iki maç mazeretsiz olarak müsabakaya çıkmayan takımla ilgili olarak Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu ihraç kararı alabilir.

 

                           Hakkında ihraç kararı verilen takım oyuncuları bir sonraki Av. Nevazt EREN Futbol Turnuvası’na katılma hakkını kaybedecektir.

 

K      PUANLARIN EŞİT OLMASI

 

Madde 42       : Müsabakalar sonucunda 2 veya daha fazla takımın puanları eşit ise:

 

1        Öncelikle kendi aralarında oynadıkları maça/maçlara bakılır,

2        Kendi aralarındaki maçlarda puan eşitliği mevcut ise genel averaja bakılır,

3        Genel averajda da eşitlik mevcut ise hangi takımın daha fazla gol attığı dikkate alınır,

4        Eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üst sırayı alır.

5        Tüm bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa iki takım arasında yapılacak penaltı atışları üzerinden kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuca varılacaktır

 

L       TEK MAÇ ÜZERİNDEN YAPILAN MÜSABAKALARDA EŞİTLİK DURUMUNDA GALİBİ BELİRLEME YÖNTEMİ

 

Madde 43       : Turnuva dahilinde tek maç üzerinden yapılan müsabakalarda eşitliğin bozulmaması durumunda penaltı atışlarına geçilir. Penaltı atışlarında aşağıda belirtilen kurallar geçerlidir.

 • Hakem, vuruşların yapılacağı kaleyi seçer,
 • Hakem para atışı yapar ve atışı kazanan kaptanın takımı ilk vuruşu yapar,
 • Hakem yapılan vuruşların kaydını tutar,
 • Vuruşlar takımlar arasında sıra ile yapılır,
 • Eğer, her iki takım 5'er vuruşu tamamlamadan takımlardan birisi diğer takımın 5 vuruşu tamamlasa dahi yapamayacağı kadar gol yapmışsa vuruşlara son verilir,
 • Eğer, her iki takım 5'er vuruş yaptıktan sonra eşit sayıda gol yapmış veya hiç gol yapmamışlarsa, vuruşlar aynı sıra ile ve eşit sayıdaki vuruşlar sonucu bir takımın diğer takımdan bir fazla gol yapmasına kadar devam eder,
 • Eğer bir kaleci vuruşlar sırasında sakatlanır ve kaleciliğe devam edemezse, takımı da müsabaka yönetmeliğinde belirtilen sayıda oyuncu değiştirmemişse, kalecinin yerine listedeki bir yedek oyuncu geçebilir.
 • Yukarıdaki belirtilen kaleci değişmesi dışında, yalnız normal maç süresinin veya yapılmışsa uzatma sürelerinin sonunda oyun alanında bulunan oyuncular penaltı noktasından yapılan vuruşlara katılabilirler.
 • Her vuruş bir başka oyuncu tarafından yapılır ve bir oyuncu ancak kendi takımında vuruş hakkına sahip bütün oyuncular birer vuruş yaptıktan sonra ikinci vuruşunu yapabilir,
 • Vuruşlar sırasında oyun alanındaki bir oyuncu kalecisi ile yer değiştirebilir,
 • Vuruşlar sırasında oyun alanında sadece vuruş hakkına sahip oyuncular ve maçın hakemi bulunacaktır,
 • Vuruşu yapan oyuncu ve iki kaleci dışında, bütün oyuncular orta yuvarlak içinde olacaklardır,
 • Bir takım rakibine göre daha fazla sayıda oyuncuyla maçı tamamladığında, rakibinin oyuncu sayısı ile eşit olması için kendi takımının oyuncu sayısını rakip takımın oyuncu sayısına indirecek ve çıkartılan her oyuncunun isim ve forma numaraları hakeme bildirilecektir. Bu konuyla ilgili sorumluluk takım kaptanına aittir.
 • Hakem, penaltı noktasından yapılan vuruşlar başlamadan önce her iki takımdan da eşit sayıdaki oyuncunun orta yuvarlak içinde olmasını sağlayacak ve penaltı vuruşları bu oyuncular tarafından yapılacaktır

M     TAKIM KAPTANLARI KURULU

 

1. Toplantı Nedenleri

 

Madde 44       : Aşağıda belirtilen durumlarda takım kaptanları ve Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşan kurul karar verme yetkisine sahiptir.

 

1        Turnuva ile ilgili Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu veya Komisyonda görevli meslektaşlarımızın çalışma veya kararlarına ilişkin şikayetler (Bu şikayetlerin, şikayetin içeriğini belirtir şekilde ve yazılı olması zorunludur),

2        Takımlar arasında mevcut olan ve yönetmelik çerçevesinde çözüme ulaşmayan konular,

3        Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde karara bağlanamayan konular veya başvurular,

4        Müsabakaları yönetecek hakem ile ilgili itirazlar.

 

2. Toplantı Çağrısı

 

Madde 45       : 42. maddede belirtilen konularla ilgili durumlarla ilgili olarak Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu Başkanı tarafından gerekli tutanak hazırlanır ve konunun çözümü için takım kaptanlarına ve ilgili Yönetim Kurulu Üyesi’ne çağrı yapılır.

 

 

3. Toplantı Yeter Sayısı

 

Madde 46       : Toplantının yapılabilmesi için, şikayete konu tarafların dışındaki takım sayısı dikkate alınarak, salt çoğunluk aranacaktır. Ayrıca Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi veya onun yerine bakmakla görevlendirilen Üye’nin ve şikayete konu tarafların da hazır bulunması zorunludur.

 

3. Erteleme ve İkinci Toplantı

 

Madde 47       : 44. maddede belirtilen şartların sağlanmaması halinde toplantı acil durumlarda 3 gün, diğer hallerde 7 günü geçmemek koşuluyla ileri bir tarihe ertelenir. Erteleme bir defaya mahsus yapılacaktır. İkinci toplantı mevcutlar ile gerçekleştirilir. Şikayetçi olunan taraf hazır bulunamayacaksa savunmasını içeren bir mazeret dilekçesi sunabilir. Aksi taktirde savunma hakkını kaybedecektir.

 

4. Toplantı Usulü ve Karar

 

Madde 48       : Toplantı esnasında şikayete konu taraflar hazır ise sırayla iddia sonra da savunma tarafı dinlenir. Sonrasında taraflar toplantı salonundan çıkarılır. Kaptanlar ve üye konu hakkında görüşerek kararı tutanağa geçirir. Verilen karar kesindir.

 

5. Karar Yeter Sayı

 

Madde 49       : Toplantı neticesinde salt çoğunluk ile karar alınır.

 

N      GİRİŞ KESENEĞİ – ÖDÜLLER

 

Madde 50       : Turnuvaya katılacak takımlardan, her yıl  Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından belirlenecek olan giriş keseneği alınacaktır.

 

                          Stajer Avukatlar tarafından kurulacak takımlardan giriş keseneği alınmayacaktır.

 

Madde 51       : Turnuvada verilecek ödüller, belirlenen statüye uygun olarak Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonun tarafından belirlenir.

 

    Yürürlük

 

Madde 52       : Bu yönetmelik Diyarbakır Barosu Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından onaylandığı tarihten itibaren uygulanmaya başlanır.

 

    Uygulama

 

Madde 53       : Bu yönetmelik Diyarbakır Barosu Kültür Sanat, Spor ve Sosyal İlişkiler Komisyonu ve özel durumlarda Takım Kaptanları Kurulu tarafından uygulanır.