Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvan Hakları İçin Kurumlarla Bir Araya Geldi

22.05.2020

Son zamanlarda ülke genelinde artan hayvan hakları ihlallerini değerlendirmek, olası vakalarda hayvan hakları alanında çalışma yürüten bütün resmi ve gönüllü kuruluşların işbirliği ile uygulanacak genel bir yol haritası belirlemek ve toplumda hayvan hakları bilincini geliştirmek amacıyla 15.05.2020 tarihinde Diyarbakır Barosu Adli Yardım Binası toplantı salonunda Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Diyarbakır Temsilciliği, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Diyarbakır Veteriner Hekimler Odasının katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Özellikle hayvan hakları alanında faaliyet yürüten resmi/gayri resmi yapıların birbiri ile daha etkili bir iletişim ağı kurması ile hayvanların mağduriyetinin giderilmesinde oluşan eksikliklerin giderilmesinin ele alındığı toplantıda hem güncel vakalar üzerinden hayvan hakkı ihlalleri hem de genel manada mevcut koşulların iyileştirilmesi üzerinde durularak çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda katılımcılar tarafından ele alınan eksikliklerin kısa zamanda giderilmesi adına aşağıdaki kararlar müştereken alınmıştır. Bu doğrultuda ; Toplantı katılımcıları imkanların elverdiği ölçüde hayvan hakları görev alanına giren tüm kurumları ziyaret ederek alınan kararları istişare edecek, görevliler ve gönüllüler arasındaki iletişimi güçlendirerek işbirliği ve dayanışmaya dayanan topyekün bir hareket anlayışı benimsenecektir. Diyarbakır ilimizin; Büyükşehir Belediyesine bağlı Hayvan Bakım ve Rehablitasyon Merkezi, geçici barınaklar, özel pet klinikleri, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesindeki Hayvan Hastanesi ile gerek kapasite gerekse teknik imkan ve donanım ile iyi koşullara sahip olması; ayrıca ilimizin doğal koşullarının sokak hayvanlarının yaşamasına uygun olması sebebiyle; şiddet, cinsel istismar ve benzeri vakalarda hayvanlar bu imkanlar dahilinde tedavi ve rehabilite edilecek, sağlıklarına kavuştukları zaman ise yine Diyarbakır’da uygun bir ortama bırakılacaktır. Hayvanların alıştıkları ortamdan koparılmasının hayvanlar için zararlı olacağının değerlendirilmesi ve tedavi sonrası şehir içinde kalan hayvanların gözetimlerinin daha kolay olması bu kararın alınmasında en önemli etkendir. Ancak vakanın durumunun Diyarbakır dışında bir sağlık kuruluşunda tedaviyi gerektirmesi, mağdur hayvanın iyileştikten sonra Diyarbakır dışında çok daha iyi koşullara sahip kişi, dernek vs. tarafından sahiplenilmesi gibi durumlarda hayvanın uygun şartlarda nakli sağlanabilecektir. Bu naklin resmi kurumların onayı ile yapılması esastır. Toplantı katılımcıları ve diğer resmi kurumlar arasında işbirliği yapılacak, tüm paydaşlar kendi alanına giren faaliyeti en etkili biçimde yürütecek, aradaki iletişim güçlendirilerek her bir vakada koordinasyon halinde hareket edilecektir. Ayrıca öğrenilen tüm vakalar en kısa sürede ilgili yerlere bildirilecek, böylece herkes faaliyet alanına giren kısmı en iyi şekilde yerine getirerek etkili bir “hayvan hakları iletişim ve faaliyet ağı” oluşturulacaktır. Diyarbakır halkına hayvan hakları bilincinin aşılanması ve Diyarbakır’ın hayvan dostu kent imajına kavuşması için tüm katılımcılar ve ulaşacakları resmi - gönüllü çalışanlar koordinasyon halinde çalışacak; aradaki iletişimi güçlendirecek periyodik toplantılar, ortak çalışmalar, ortak iletişim grupları kurulması gibi birçok husus değerlendirilerek faaliyete geçirilecektir. Özellikle sosyal medya üzerinden yürüyen sahiplendirme, bağış toplama, adli mercileri harekete geçirme gibi birçok husus ayrı bir çalışma konusu yapılarak gönüllü ve duyarlı vatandaşlara engel olunmadan daha etkili, şeffaf ve hızlı bir mekanizmanın kurulup kurulamayacağı ile ilgili çalışma ve fikirler değerlendirilecek, gerek görülürse resmi kurumlar ile paylaşılarak istişare ile hayata geçirilmeye çalışılacaktır. Toplantıda yukarıda sayılan hususlarda görüş birliği sağlanmış ve belli periyotlarla daha geniş katılımlı toplantıların yapılmasının önemi vurgulanarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.