Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
DİCLE ÜNİVERSİTESİ ARABULUCULUK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İLANI

19.04.2017

ARABULUCULUK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İLANI*

 

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu ve “Hukuk uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği” uyarınca Adalet Bakanlığı Arabulucu Siciline kayıtlı olabilmek için Adalet Bakanlığınca yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Söz konusu sınava katılabilmek içinse, “Arabuluculuk Eğitimi”ni tamamlamak gerekmektedir.

 

Eğitimin Amacı: Katılımcıların arabuluculuk eğitimi aldıklarını belgelendirmek ve arabuluculuk sınavına giriş hakkını kazandırmaktır.

 

Eğitimin Süresi: Toplam 48 Saat/ 2 Hafta (Haftaiçi toplam 10 gün ve haftasonu toplam 4 gün için 2 ayrı grup oluşturulacaktır)

 

Katılımcılarda Aranan Ölçütler: 26.01.2013 tarih ve 28540 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere bu eğitime Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler katılabilmektedir.

 

Katılım Belgesi Alma Koşulları: Eğitim programına katılanlarınasgari olarak derslerin 1/12’sine katılmaları gerekmektedir.

 

Eğitime Devam Zorunluluğu: Eğitime katılanların haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmemeleri halindeilişikleri kesilir.

 

Eğitim Yeri: Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans derslikleri ve lisansüstü seminer salonu.

 

Eğitimde Kullanılacak Teknik Donanım ve Özellikleri: Dersliklerde gerekli teknik donanım ve bilgisayar altyapısı mevcuttur. Gereken eğitim dokümanları temin edilerek kursiyerlere dağıtılacaktır.

 

İstenilen Belgeler:

-          Baroya kayıtlı olduğuna dair belge

-          Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi IBAN NO:

TR 660001000091520658185001 (Ziraat Bankası Merkez Şube)nolu hesaba 1250 TL ücretin yatırıldığına dair makbuz

 

 

DETAYLI BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ..