Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Danıştay 6. Daire Sur ilçesinde alınan acele kamulaştırma kararına karşı baromuzun açtığı davayı reddetmiştir.

15.02.2017

                                

 

 

Danıştay 6. Daire Sur ilçesinde alınan acele kamulaştırma kararına karşı baromuzun açtığı davayı reddetmiştir.


Basına ve Kamuoyuna

 

Diyarbakır Barosu olarak,  Bakanlar Kurulunun 21.03.2016 tarih ve 2016/8659 karar sayılı  “Diyarbakır ili Sur ve Yenişehir İlçeleri sınırları içerisinde bulunan taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16.03.2016 tarih ve 2988 sayılı yazısı üzerine 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesine göre alınan ve 25.03.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan usul ve yasaya aykırı Acele Kamulaştırma İşleminin” iptali ve yürütmesinin durdurulması için  29.03.2016 Danıştay 6. Daire Başkanlığı’na açılan işlemin iptali davası Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nın 08.12.2016 tarihli kararı ile reddedilmiştir.

 

Danıştay 6. Daire Başkanlığı 08.12.2016 tarihli red kararına gerekçe olarak “kamulaştırma için ayrıntılı teknik çalışmaların yapılığını, bölgenin riskli alan ilan edildiği, kültür varlıklarının ihya ve restorasyon çalışmalarının aslına uygun olarak tamamlanasının hedeflendiğini, acele kamulaştırmaya konu taşınmazların mahalle, ada ve parsel numarası gösterilmek suretiyle tek tek belirlendiği, kullanılamaz halde bulunan bölgenin kent çeperinde çöküntü alanı oluşumunun önlenmesi, imar ve ıslahının bir an önce yapılması için acele kamulaştırma kararı alındığından ilişkili Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olmadığı” hususları belirtilmiştir.

 

Diyarbakır Baro Başkanlığı tarafından Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nın 08.12.2016 tarihli kararına karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz itirazları  gerekçeli olarak 15.02.2017 tarihi itibari ile yapılmıştır. Temyiz itirazlarımız doğrultusunda hukuka ve yasaya açıkça aykırı olan Sur ve Yenişehir İlçeleri Acele Kamulaştırma kararlarının iptalini reddeden  mahkeme kararın bozulması talep edilmiştir.

 

Diyarbakır Barosu olarak Sur ve Yenişehir İlçeleri Acele Kamulaştırma kararlarının iptaline ilişkin açılan iptal davasının temyiz süreci ve sonucu ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır.15.02.2017

 

 

Diyarbakır Barosu Başkanlığı