Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Basın özgürlüğüne büyük tehdit.....

14.09.2015

 


Diyarbakır Barosu Başkanlığı

Basın Bildirisi

15.09.2015

 

Basın özgürlüğüne büyük tehdit...

Bir süredir Türkiye'de siyasi iktidarın politika ve  uygulamalarına yönelik eleştirel yayın yapan basın-yayın ve medya organlarına fiziki şiddet dahil yapılan baskılar tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.

Yaklaşık iki (2) aydır Türkiye'de yayın yapan başta Dicle Haber Ajansı, Özgür Gündem Gazetesi vb. birçok yayın organının elektronik sayfalarına onlarca kez erişim yasağı getirilmiştir. Halen Türkiye içinden ve dışından onlarca basın-yayın organının web sayfalarına Türkiye'den erişim imkanı bulunmamaktadır.

Yine Samanyolu Tv ve Zaman Gazetesi ile bu çizgideki muhalif yayın grubuna yönelik "Paralel Devlet Soruşturması" adı altında baskınlar, soruşturmalar ve hatta tutuklamalara kadar giden ağır baskılar uygulandığı ve halen bu soruşturma, tutuklama ve baskıların devam ettiği bilinmektedir.  

Öte yandan Doğan Yayın Grubuna dahil televizyon ve gazetelere uzun bir süredir direkt veya dolaylı baskılar yapılmakta, en son Hürriyet Gazetesine iktidardaki siyasi partinin üye ve kadroları tarafından fiziki şiddet ve saldırı yapılmış, bu gazetenin yönetici ve yazarlarının can güvenliği bile tehlikeye girmiştir.

En son önceki (13.09.2015) gece Türkiye'nin en köklü yayınlarından biri olan Nokta Dergisinin, Cumhurbaşkanına ilişkin bir yayını nedeniyle merkezi basılmış ve derginin ilgili sayısının toplatılmasına karar verilmiştir.

Basın ve medya özgürlüğü, demokrasinin en temel değerlerinden olup, ifade özgürlüğü ile bir bütün oluşturmakta ve halkın haber alma, kamuyu ve kamu makamlarını denetleme gibi temel ve yaşamsal bir işlevi bulunmaktadır. Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede idarenin keyfi ve adaletsiz uygulamalarının önüne geçilmesi güç, sistemin her yönden çürüyerek baskıcı ve totaliter bir yola girmesi önlenemez.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1970'li yıllardan beri verdiği kararlarda (Sunday Times/Birleşik Krallık) basın özgürlüğünün, demokrasinin ve ifade özgürlüğünün temel güvencesi olduğunu, ifade özgürlüğünün sadece hoşa giden fikirler için değil, aksine toplumun genelini ve özellikle de yönetenleri/yetkilileri rahatsız eden, sarsan ve hatta şok edici nitelikteki düşünce ve ifadeler için gerekli olduğunu vurgulamıştır. AİHM yine birçok kararında; (Casstells/İspanya) yönetenlerin ve toplumun önünde olan, önemli kamu görevi yapan kişilerin eleştiriye daha açık olmaları, görevleri gereği bunu beklemeleri gerektiğini, bu kişilere yönelik eleştiri ve ifade hakkının daha geniş olduğunun altını çizmiştir.

Son birkaç aydır kimi yayınlara getirilen erişim yasağı, bazı gazete ve yayın organlarına yönelik soruşturma/tutuklama ve fiziki saldırılar ve en son Nokta Dergisi'ne yapılan baskın ve toplatılması; diğer bütün hak ve özgürlükler için bir güvence oluşturan basın özgürlüğüne öldürücü bir darbe vurmuştur. Basına yönelik bu baskıcı uygulamalar giderek Türkiye'yi açık bir toplum olmaktan tümüyle uzaklaştırmaktadır. 

Diyarbakır Barosu; Türkiye içinden ve dışından yayınlara erişimin engellenmesini, bazı yayın organlarına yönelik soruşturma ve tutuklamalar ile Hürriyet Gazetesine yapılan fiziki saldırı ve en son Nokta Dergisine yapılan baskın,  toplatılma işlemini ile yazı işleri müdürünün gözaltına alınması kabul edilemez bulmakta, Hükümeti demokratik bir toplumun temel değerlerine saygı göstermeye davet etmektedir.

Saygılarımızla.

Diyarbakır Barosu YK adına

Av. Tahir ELÇİ/Baro Başkanı