Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Avukatlık Stajının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Basın Açıklamamız

26.04.2020

Genç meslektaşlarımızın verimli bir staj eğitimi alması ve sadece bu eğitime yoğunlaşacakları bir staj sürecini hayata geçirmek ve onları hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına bağlı hukukçular olarak yetiştirmek sorumluluk mevkiinde olan tüm kurumların önceliği olmalıdır.

 

Sosyal medyada son günlerde Stajyer Avukatların hak ve yükümlülükleri ile ilgili olarak devam eden, genç meslektaşlarımızın ve Avukatların talep ve yazışmalarını sorununun tüm muhatapları gibi bizler de takip etmekteyiz.

 

Avukatlık stajı ile ilgili sorunların kaynağının Hukuk Fakülteleri sıralarından başlayan sistemsel bir bakış açısından kaynaklandığı gerçeği asla unutulmamalıdır. Son yıllarda artan staj taleplerini karşılamakta tüm Baroların alt yapı olarak zorlandığı, gönüllü eğitici Avukatların katılımıyla ve sınırlı bir bütçe, teknik ve fiziki imkânlar ile yürütülen staj eğitimlerinin talep yoğunluğu sebebiyle aksadığı ve işlemez hale geldiği aşikârdır. Bu nedenle öncelikli olarak Staj Eğitim Merkezlerinin, Adalet Akademileri benzeri tarzda bir yapıya kavuşturulması, ayrı bir bütçesinin, fiziki ve teknik alt yapısının olması ve staj eğitimlerinin gönüllü Avukatlar yanında profesyonel eğitici Avukatlar eliyle de yürütülmesi için ivedi olarak bir planlama yapılmalı ve hayata geçirilmelidir. 

 

Avukatlık stajına başlayan genç meslektaşlarımızın staj planlaması değiştirilerek Avukat yanında ve Adliyelerde devam eden staj sürecinin kağıt üstünde ve şekli bir bakış açısından kurtarılıp hem Stajyer Avukatlar hem de Yargı Sistemi açısından daha etkin, pratik ve faydacı hale getirmek, meslektaşlarımızın gençlik ve dinamizmini sisteme ve sistemin bilgi ve tecrübesini de genç meslektaşlarımıza karşılıklı olarak aktarmamız gerekmektedir.

 

Avukatlık stajı süresi boyunca, genç meslektaşlarımızın sadece mesleki gelişimlerine odaklanması için gerekli maddi ve manevi alt yapının hazırlanması, gelecek ve geçim kaygısından uzaklaştırılmaları verimli bir staj dönemi için elzemdir. Bu nedenle,Hakim, Savcı ve Avukat stajyerleri arasında fırsat eşitliği yaratarak ekonomik ve sosyal haklar bakımından eşit olarak desteklenmeleri Yargı Sistemimizin geleceği açısından önem arz etmektedir.

 

Stajyer Avukatlar geleceğin hak savunucuları ve geleceğin yargısının kurucu unsurlarıdır. Genç meslektaşlarımızın verimli bir staj eğitimi alması ve sadece bu eğitime yoğunlaşacakları bir staj sürecini hayata geçirmek ve onları Hukukun Üstünlüğüne ve İnsan Haklarına bağlı hukukçular olarak yetiştirmek bizlerin olduğu gibi sorumluluk mevkiinde olan tüm kurumların önceliği olmalıdır. Bu nedenle buradan TBB başta olmak, Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili kurumları sorunun çözümü için bir araya gelmeye, oluşturulacak çalışma grubu ile gerekli çalışmalara başlamaya davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

Diyarbakır Barosu