Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Gününe İlişkin Açıklamamız

24.01.2022

Avukatların meslek yaşamlarında karşılaştıkları baskı ve tehlikelere dikkat çekmek amacı ve katledilen avukatların anısına 24 Ocak ‘Tehlikedeki Avukatlar Günü’  ilan edilmiştir.

Avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlüğün, ayrımcılık yapılmadan ve otoriteler ya da kamudan gelebilecek yersiz müdahaleler olmadan saygı görmesi, korunması gerekir. Ayrıca, mesleki standartlara uygun olarak hareket ettikleri durumlarda avukatlar, herhangi bir baskı ya da yaptırıma maruz kalmamalı veya bunlarla tehdit edilmemelidir. 

Olağanüstü hal dönemi ve sonrasında olağan hale getirilen uygulamalarla, avukatlara uygulanan zulüm ve karşı karşıya bırakıldıkları taciz, tehdit, ceza yargılaması, barodan  ihraç gibi uygulamalar son yıllarda sistematik bir şekilde artmıştır.

İnsan hakları savunucusu ve Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir ELÇİ, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare’nin çatışmalar sırasında tahrip edilmesi sonrası, tarihi mirasın korunması ve çatışmasızlık için davette bulunmak amacıyla 28 Kasım 2015 tarihinde düzenlediği basın açıklaması sırasında, Dört Ayaklı Minare’nin ayakları altında vurularak katledilmiştir. 

Türkiye’de özellikle insan haklarına saygının sağlanmasındaki zorluklardan biri olan cezasızlık kronik ve güncel sorun olmaya devam etmektedir. Medet SERHAT, Şevket EPÖZDEMİR ve Tahir ELÇİ katliamlarının cezasızlık tehdidi altına olması, meslektaşlarımızın yoğun ve sistematik tehlike altında olmalarına ve mesleki faaliyetlerinde caydırıcı etkiye sebebiyet vermektedir. 

Türkiye’de avukatlara, avukat örgütlerine ve barolara yönelik artan baskı ve yargı tacizine son verilerek; avukatlık mesleğini ifa ettikleri için baskı gören, tehdit edilen, zulme uğrayan, yargılanan, işkence gören ve katledilen avukatların korunmasını sağlayabilecek politikaların geliştirilerek; yasal düzenlemeler yapılarak mesleki faaliyetlerin bağımsız biçimde ve baskı altında kalmadan yürütülmesine katkı sağlanmalıdır. 

Avukat; yargı içinde veya dışında tek tek müvekkillerinin “haklarını” aramakta, savunmaktadır. Yurttaşların temel hak ve hürriyetlerini kullanımına dair, cezai veya idari yargı tehdidi karşısında, avukatın tehlike altında olmasının toplumsal adalet ve hukuk arayışlarına zarar vereceği açıktır. 

Avukatlık mesleğinin ifasından dolayı keyfi yargı süreçlerine maruz bırakılan, özgürlüğünden yoksun kalan ve yahut avukatlık ruhsatnamesi iptal edilen meslektaşlarımızın, yargısal süreçlerinin ivedilikle sonuçlandırılmasını, adli ve idari uygulama sırasında maruz kalınan hukuk dışı uygulamalara son verilmesini, bu hususta Diyarbakır Barosu olarak mücadele ve dayanışma içerisinde olduğumuzun kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. 

Diyarbakır Barosu Başkanlığı