Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
TBMM Anayasayı ve Anayasa Mahkemesi Kararını Yok Saymıştır

30.01.2024

Hatay milletvekili Şerafettin Can ATALAY’ın hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 25.10.2023 ve 21.12.2023 tarihli yasama dokunulmazlığına yönelik ihlal kararlarına rağmen, TBMM tarafından Anayasa'nın 84/2. maddesi kapsamında mahkumiyet kararı Meclis Genel Kurulunda okunmak suretiyle vekilliği düşürülmüştür. 

Anayasa'nın 153. maddesinin son fıkrasında Anayasa Mahkemesi kararlarına uyma ve bu kararları değiştirmeksizin yerine getirme hususunda yargı dâhil hiçbir kuruma herhangi bir takdir yetkisi tanınmamış veya bu konuda bir istisnaya da yer verilmemiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrasında yargı merciilerince Anayasa'ya aykırı şekilde temel hak ve hürriyetleri ihlal edici uygulamaya devam edilmiştir. Türkiye’de, yargı makamlarının anayasal zorunluluğa karşın ihlal kararlarını yerine getirmemesi ve TBMM’nin de bugün itibariyle Meclis Genel Kurulu'nda vekilliğin düşmesine ilişkin bildirimde bulunması; hukukun üstünlüğü ilkesi ve demokrasiden ne kadar uzak bir konumda olduğumuzu bir kez daha göstermiştir. 

Anayasal hükümler yok sayılarak bağlayıcı yargı kararlarının uygulanmamasını,  seçme ve seçilme hakkını ihlal edici bir şekilde vekilliğin düşürülmesini kabul etmiyor, bir hukuk devletinde olması gerektiği üzere yargı kararlarının uygulanmasını ve Hatay milletvekili Av. Şerafettin Can Atalay’ın vekillik görevine iade edilmesini bekliyoruz.