Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Tahir Elçi Kent Ormanı açılışı yapıldı....

13.03.2016

BASINA VE KAMUOYUNA

13.03.2016 -Diyarbakır

Sayın basın mensupları,

Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni, Kent Ormanı olarak ayrılan alanın; yerel yönetimlerin, kent halkının  ve ilgili meslek örgütlerinin haberi olmadan güvenlik alanı olarak tahsis edilme girişimine karşı tepkimizi ve taleplerimizi kamuoyuna duyurmaktır.

Şu anda içinde bulunduğumuz Talay Tepe ve Mastfroş Tepe arasında bulunan 2900 dönümlük alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1/100.000’lik planı yapılarak Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilmek üzere ilk adımı atılmıştır. Bu plana yerel yönetimler, STK’lar, meslek odaları ve binlerce vatandaş yazılı olarak itiraz etmiştir. Ancak bu itirazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görmezden gelinerek reddedilmiştir.

Bunun üzerine ilgili belediyeler ve meslek örgütlerinin bu planın iptali için açmış oldukları davalar halen devam etmektedir. Dolaysıyla bu alanın kent sakinlerinin kullanımına sunulmasına ilişkin süreç halen hukuksal anlamda devam etmektedir.

Bunun yanı sıra Kent Ormanının adının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından  Tahir Elçi Kent Ormanı olarak değiştirilmesinden dolayı Baromuz adına memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi dile getirmek isteriz. Başkanımız Tahir ELÇİ'nin bu kentin kültürel, tarihi ve doğal mirasına verdiği önem tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Nitekim Başkanımız Sayın Tahir Elçi,  kentin tarihi ve kültürel değerlerine yönelik saldırıların sonlandırılması için yapmış olduğu basın açıklaması sırasında katledilmiştir.  

 Diyarbakır'ın  bir tarafı havaalanı, bir tarafı  ise askeri bölge ile kuşatılmıştır. Kentin gelecekteki  yeşil alanı olan bu bölge de yine güvenlikçi bir bakış açısı ile askeri bölge olarak kullanılmak istenmektedir. Bizler Diyarbakır Barosu ve Kent Konseyi bileşenleri olarak; bu alanın Kent Ormanı dışında başka hangi amaçla olursa olsun planlanmasına ve kullanılmasına  aşağıda belirtilen gerekçelerle karşıyız. 

  1. Bu kentte yaşayan insanlar olarak yürüyeceğimiz, nefes alabileceğimiz, gölgesinde dinlenebileceğimiz ulaşılabilir bir kent ormanı istediğimiz için bu plana karşıyız,
  2. Kent ahalisi olarak böylesine yaşamsal bir meselede bilgimiz ve onayımız olmadan, Anakara’dan yapılan planlarla kentin temel bir meselesi hakkında karar verilmesini doğru bulmuyor ve   kabul etmiyoruz,
  3. Şehrin temel hava koridoru olan bölgenin yapılaşmaya açılmasını bu kentin havasını soluyan yurttaşları olarak kabul etmiyoruz,
  4. Diyarbakır’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya ortalamasına yaklaştırmayı engelleyen bu palan karşıyız.
  5. Yoğun kentleşme nedeni ile yok olmaya yüz tutan flora ve fauna’nın tümüyle yok edilmesi anlamına gelen bu plana karşıyız.
  6. Alteatif olarak önerilen yeşil alan, ulaşılabilir olmadığı, su koruma havzası içerisinde kaldığından kentteki yurttaşın kullanımına sunulamayacağı için bu plana karşıyız.

Bu itirazı kayıtlarımızdan hareketle; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismine ve misyonuna uygun bir şekilde tek taraflı, merkezi ve dayatmacı yöntemle hazırladığı bu plandan vazgeçerek,  alanı kent ormanı olarak düzenlemeye davet ediyoruz. Kent Ormanının başka herhangi bir amaçla kullanılmasına izin vermeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Saygılarımızla

Diyarbakır Barosu                                                           Diyarbakır Kent Konseyi