Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Suriçi Bu Coğrafyanın Ruhudur 7 Bin Yıllık Geçmişidir

31.03.2016


                                                                                  Basın Açıklaması 

Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu’nca 21.03.2016 tarih ve 2016/8659 sayılı karar ile Diyarbakır ili Sur ilçesinde bulunan 16 mahalle ve Yenişehir İlçesinde bulunan 2 mahalle olmak üzere toplam 18 mahallede kamulaştırma kararı verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen parsel sayısı 6642 olup, Kamulaştırılan parseller arasında Kamu kuruluşlarına, Yerel Yönetimlere ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarına ait yapılar olduğu gibi, UNESCO tarafından koruma altına alınmış tarihi ve kültürel miras niteliğinde olan ibadethane, mesken ve çeşitli ticari alanlar da bulunmaktadır.

Merkezi Hükümet tarafından alınan Kamulaştırma kararının, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na, mülkiyet hakkını koruma altına alan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil ettiği inancındayız.

Ayrıca Merkezi Hükümet tarafından ilimiz Sur ve Yenişehir ilçelerini kapsayan Kamulaştırma kararı alınırken Kentimizde faaliyet yürüten Yerel yönetimler, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Mimarlar ve Mühendisler Odası vb. Sivil Toplum Örgütlerinden herhangi bir görüş alınmamıştır. İdarenin işlem ve eylemlerini tesis ederken uyması gereken temel prensip olan; Yönetime Katılma ve Saydamlık ilkesinin gereklerine aykırı davranılmıştır. 

Merkezi hükümetin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi üzerine aldığı Kamulaştırma kararı yürürlükteki mevzuatlara aykırı olarak tesis edilmiştir. İlgili Kamulaştırma Kararının Kamu Kurum ve Kuruluşlarını kapsaması, Vakıflara ait yapıları kapsaması bu durumun en açık kanıtlarındandır. Ayrıca ilgili kararın nasıl uygulanacağı noktasında Kentin yerel bileşenleri ile herhangi bir bilgi paylaşımı da yapılmamıştır.

Bizler STK’lar olarak: Kentimiz için yapılacak tüm olumlu işlerin yanında olacağız ve destekleyeceğiz ancak ilgili Kamulaştırma kararına ilişkin tarafımıza iletilen herhangi bir bilgi olmaması toplumda ciddi kaygı yaratmıştır. Bu çerçevede çalışmalar yapılırken, hukuka aykırı, bilimsellikten yoksun, kentimizin sosyal, kültürel ve tarihi dokusuna uymayan uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. 

Bunun yanında Sur ve Yenişehir ilçelerimizde Özel mülkiyete konu taşınmazların, devlet tarafından kendi vatandaşlarından alınacak olmasının sosyal ve kültürel bakımdan büyük tahribata yol açacağı unutulmamalıdır. Yasal gerekçesi bulunmayan bu uygulamadan derhal geri dönülmesini talep ediyoruz.

Kamulaştırma kararının alındığı ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, esnaf ve tüccarımızın yaşanan çatışma ortamından dolayı yaşadığı sosyal ve ekonomik mağduriyet giderilmeden, buna ilişkin hükümet tarafından olumlu bir adım atılmadan böylesine bir kamulaştırma kararının alınmasını doğru bulmuyoruz.

Kadim Kentimizin tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik bakımdan merkezi konumunda bulunan SUR ilçemizde sonucunun ne olacağını bilmeden alınmış acele kamulaştırma kararının iptali için gerekli yasal hakkımızı kullanacağımızı ve yargı yoluna başvuracağımızın bilinmesini istiyoruz.

Suriçi bu coğrafyanın ruhudur 7 bin yıllık geçmişidir, kentin hafızasıdır. Bütün bir insanlığın mirasıdır. 

 Buradan Hükümete açık çağrı yapıyoruz Kentimiz için atılacak tüm olumlu adımların yanında ve destekleyeni konumunda olacağız. Vatandaşlarımızın bu kamulaştırmadan dolayı mağdur edilmemesi ve tarihi ve kültürel dokunun korunması adına, ilgili kararın içeriğinin Kentimizin yerel yönetimleri ile kent dinamikleriyle paylaşılması ve birlikte bir planlama yapılması doğrultusunda bir çaba göstermeye davet ediyoruz. 

 

Yerel yönetimlerin, meslek odalarının ve ilimizdeki faaliyet gösteren STK’ların yer aldığı toplam 310 kurum tarafından imzalanmıştır.