Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Son Değişikliklerle “Makul Sürede Yargılanmaya” İlişkin Anayasa Mahkemesine Yapılan Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

24.04.2023

6384 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2. Maddenin gereği olarak 'Makul Süre' konusunda 09.03.2023 tarihi itibarıyla Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurularda kabul edilemezlik kararı verilecektir.

Anayasa Mahkemesince verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde Adalet Bakanlığı nezdinde kurulan 'Tazminat Komisyonu’na başvuru yapılabilecektir.

Komisyona müracaat; müracaat edenin kimlik bilgileri ile Anayasa Mahkemesine başvuru tarihi ve numarasını içeren imzalı bir dilekçeyle yapılacak olup dilekçeye Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruya ilişkin form, kabul edilemezlik kararı ve bu kararın tebliğine dair belge ile ihlal iddiasına ilişkin diğer bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir.