Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
SANSÜRÜ ÖNGÖREN YASA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKİN!

13.10.2022

Kamuoyunda dezenformasyon düzenlemesi olarak bilinen yasa teklifi TBMM Genel Kurul gündemine gelmiş ve değişiklik üzerine görüşmeler devam etmektedir. 
 
Teklifle medya ve gazetecilerin çalışmaları ile bireylerin çevrimdışı olduğu kadar çevrimiçi dünyada da ifade özgürlüğünü engelleyici müdahalelerde bulunulabilecek hükümler yer almaktadır.
 
Teklifin yasalaşması durumunda, olası cezai yaptırım korkusuyla herhangi bir görüşü ifade edebilecek veya haber ve diğer bilgileri çevrimiçi olarak paylaşabilecek yurttaşlar açısından caydırıcı bir etki oluşacaktır.

Gazeteciler ve insan hakları savunucuları da dahil olmak üzere muhalefeti ve eleştirileri bastırmak için cezai hükümlere ilişkin keyfi yargı pratikleriyle karşılaşılması kuvvetle muhtemeldir.
 
Yalan haber veya objektif olmayan bilgi de dahil olmak üzere, muğlak ve belirsiz ifadelere dayalı bilgilerin yayılmasına ilişkin genel yasaklarla ifade özgürlüğünün kısıtlanması, uluslararası standartlarla bağdaşmamaktadır.
 
Toplumun çoğulcu yapısını olumsuz etkileyecek ve muhalefet kesimleri açısından yargı tehdidi altında olunmasına sebebiyet verileceği gözlenmektedir. Söz konusu hüküm, temel hak ve hürriyetlerin kullanımına  yönelik keyfî müdahaleye karşı yurttaşlara yasal bir koruma sağlamamaktadır.

Diyarbakır Barosu olarak; Demokratik toplum düzeninde kabulü mümkün olmayacak şekilde temel hakların kullanımını sınırlayan yasa teklifinin TBMM gündeminden geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz.