Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Otomatik Avukat Atama Sisteminde Puan Güncellemesi Hakkında Bilgilendirme:

13.06.2019

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;

1-) Adli Yardım Büromuz tarafından WEB sayfamız üzerinden daha önce yaptığımız açıklamalarda da belirttiğimiz gibi yeni sistem hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunarak 24.12.2018 tarihi itibariyle otomatik avukat atama sistemi ile avukat görevlendirmelerine başladığımızı sizlere duyurmuştuk. (Gerekli açıklamaya ulaşmak için: http://adliyardim.diyarbakirbarosu.org.tr/adli-yardim-burosu-otomatik-avukat-atama-sistemi-hakkinda-duyuru---/3)

2-) Otomatik avukat atama sistemi üzerinden yapılan görevlendirmelere ilişkin görevlendirme puanı, sıralama ve ödemeler vb. diğer bilgiler Diyarbakır Barosu Web sayfası üzerinden BARONET sistemine giriş yapılmak suretiyle görülebilmektedir.

3-) Daha önce yeni sisteme ilişkin yaptığımız açıklamalarda; sistemi yeni olmasından kaynaklı eksikliklerin olabileceği ve söz konusu eksikliklerin süreç içinde siz üyelerimizin tarafımıza yapacağı bildirimler ve öneriler ile Adli Yardım büromuzca tespit edilecek eksikliklerin düzeltilmesi sağlanacağını belirtmiştik. Bu kapsamda üyelerimizin büromuza sunduğu dilekçelerdeki tespitler ve bu konuda büromuzun yaptığı inceleme sonucunda; Adli Yardım Listesinin 22.09.2017 tarihinden genel ortalama puanlarında düzeltme yapıldığı ve ilk etapta sistem haricinden dosya bazlı görevlendirme yapılması nedeniyle fark edilmeyen eşitsizlik durumunun olduğu ve söz konusu farkın otomatik avukat atama sistemine geçişimiz ile birlikte belirgin bir hal aldığı tespit edilmiştir. Örnek vermek gerekir ise; Ekte sunduğumuz düzeltme listesinde 21.09.2017 tarihinde listeye girişi yapılan bir üyemizin sisteme giriş puanı 12.586 iken 22.09.2017 tarihinde sisteme girişi yapılan başka bir üyenin puanın 27.108 olduğu ve iki avukat arasından puan farkının 14.522 gibi çok yüksek bir rakam olduğu görülmektedir.(Örnek 1) Bir gün ara ile sisteme giriş yapan avukatlar arasındaki puan farkının 2019 yılı Asgari Ücret Tarifesine göre Aile Mahkemesi vekalet ücreti dikkate aldığımızda 5 görevlendirmeden daha fazla olması hak kayıplarına sebebiyet vereceği açık olduğundan bu sebeple sistem üzerinde düzeltme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

4-) Yine otomatik avukat atama sistemine geçişten sonra da yeni görevlendirme yapılan avukatların mağdur olmaması adına yaptığımız düzeltme işlemi ile söz konusu üyelerden sonra sisteme giriş yapan üyeler arasında puan farkının olduğu ve ortaya çıkan farkında düzeltilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Örnek vermek gerekir ise; Ekte sunduğumuz düzeltme listesinde 21.12.2018 tarihinde listeye girişi yapılan bir üyemizin sisteme giriş puanı 16.617 iken 02.01.2019 tarihinde sisteme girişi yapan başka bir üyemizin 18.359 puanda olduğu görülmektedir. .(Örnek 2)

5-) Otomatik Avukat Atama sistemindeki söz konusu puan farklarının tespiti üzerine hizmet sağlayıcı firma ile konu hakkında görüşme yapılarak, sistemdeki puan farkların düzeltilmesi istenmiştir.

6-) Sistem sağlayıcı firma tarafından yapılan kontrol ve düzeltme işlemlerinden sonra ekli listede görüldüğü üzere; gerekli düzeltmeler yapılarak yeni puan durumu oluşmuştur. (Ek-1) Örnek 1 de verdiğimiz düzeltme işlemi sonrasında puan farkı 1.052 puana kadar düşmüştür. Sistemden kaynaklı olarak sıfırlama yapmanın mümkün olmadığını belirtmek isteriz. Yapılan düzeltme işlemlerinden herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi adına gerekli hassasiyet gösterilmiş olmakla birlikte yapılan düzeltmelerde herhangi bir eksik ve yanlışlığın siz üyelerimiz tarafından tespit edilmesi halinden Adli yardım büromuza bildirmeniz gerektiği vurgulamak istiyoruz.

7-) Adli Yardım Büromuz görevlendirme listesinde bulunan avukat sayısı İl merkezinde 2019 Haziran ayı itibariyle aktif 688 pasif ise 265 olmak üzere toplamda 953 civarında bir sayıya ulaşmış olduğunu belirtmek istiyoruz. Özellikle 2015 tarihinden beri baromuza kayıtlı avukat sayısında aşırı bir artışın meydana gelmesi, adli yardım ödeneklerin görevlendirme sayısına göre baromuza aktarılmaması, avukatlık mesleğinin gelir kalemlerinin azalması ve adli yardım görevlendirme listesindeki avukat sayısından kaynaklı ortalama puanlardaki sorunlar/tespitler dikkate alındığında, mesleğe yeni başlayan avukatların Adli Yardım Bürosu görevlendirme Listesinde aktif görev almalarının önem arz ettiğini vurgulamak istiyoruz. Genç meslektaşlarımıza bir nebze olsun maddi kaynak sağlayacak olması ve özellikle mesleki tecrübenin gelişmesi noktasında önemli bir görev işlevi gören adli yardım görevlendirmelerinde mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımızın öncelik sağlamak istemekteyiz. Bu amaçla; gönüllülük esasına dayalı kaydın yapıldığı Adli Yardım Bürosu Görevlendirme Listesindeki kıdemli avukatlara 13.06.2019 tarihi ile mesaj gönderilerek rızalarının da olması halinde listeden çıkartılmaları için işlemler yapacağımızı belirtmek istiyoruz.

Adli Yardım Ödemeleri Hakkında Bilgilendirme:

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ;

Adli yardım büromuzca yapılan görevlendirmelere ilişkin ödemelerin nasıl yapılacağına dair Diyarbakır Barosu Web sayfasında 31.12.2018 tarihinde yaptığımız bilgilendirmede; ödemelerin ödenek durumuna göre ayda bir yapılacağı, bilgilendirme mesajından sonra 1 haftalık sürede belgelerin teslim edilmesi gerektiği, belirtilen sürede belgelerini adli yardım bürosuna teslim eden meslektaşlarımızın yaptığı görevlendirme konusu dava ve işlerin başlatılma tarihi  esas alınarak yapılacağı bilgisi siz değerli üyelerimizle paylaşılmıştır. Ancak söz konusu bildirim sonrasında TBB tarafından baromuza aktarılan paranın yetersiz olması, gelen paradan baro personeli ile diğer baro giderlerinin karşılanması, mahkeme ve noter masraflarının karşılanması, adli yardım nöbeti ödemeleri vb. nedenlerle 31.12.2018 tarihli bilgilendirmemizde belirttiğimiz şekilde ayda bir ödeme yapma imkanımızın olmadığını yine belirtmek istiyoruz.

Adli Yardım Görevlendirme Ödemeleri için TBB tarafından Baromuza 2019 yılı Ocak ve Nisan ayında ödenek gönderilmiştir. Ancak Ocak ayında gelen ödeneğin yetersiz olması ve Baro giderlerinin birikmesi nedeniyle söz konusu ödeneğin dağıtımı amacıyla herhangi bir bildirim yapılamamış olup söz konusu ödenekten aciliyet gerektiren ve daha önce makbuzlarını kesen avukat meslektaşlarımıza ödeme yapılmıştır.

TBB tarafından 2019 yılı Nisan ödeneğinin Baromuza aktarılması ile birlikte ödenek miktarı da dikkate alınarak ve 16.10.2018 tarihinde sonra yapılan görevlendirmelerin listesi göz önüne alınarak öncelikle 120 avukat meslektaşımıza 1 dosya sınırlandırması ile ödeme yapılacağı mesajı gönderilmiştir. İşbu 120 meslektaşımıza yapılan bildirimden sonra; mesaj gönderilen bir kısım meslektaşımızın makbuzlarını getirmemesi/getirememesi nedeniyle ve kalan ödenek durumu dikkate alınarak 16.10.2018 tarihinden sonra yapılan görevlendirme listesinde 120. sıradan sonra gelen 30 avukata da aynı mesaj gönderilmiştir.

 TBB tarafından Nisan ayında gönderilen ödenekle ilgili 16.10.2018 tarihinden sonra yapılan görevlendirme listesi esas alınarak toplamda 150 meslektaşımıza mesaj gönderilmiş olup söz konusu liste dışında; kurum avukatlığına, hakimlik ya da savcılık mesleğine geçen ya da başka baroya nakil alan avukatlar ile kendilerinden yazılı belge alınmak suretiyle aciliyetleri olduğunu belirten çok az sayıdaki meslektaşımıza ödeme yapılmıştır. Tüm ödemelerde 1 dosya esas alınmış olmakla birlikte zorunlu olarak ödeme yapılan meslektaşlarımıza yapılan ödemeler, bu sınırlamaya tabi tutulmamıştır. Yapılan ödemelere ait bilgileri ekte siz üyelerimizin bilgisine sunuyoruz. (Ek-2)

Adli Yardım Ödeneği için 06.03.2019 tarihinde TBB’den ek ödenek talebinde bulunulmuş olup TBB 11.03.2019 tarihinde verdiği cevabi yazısında; bütçe döneminin sonuna gelinmiş olması nedeniyle ödenek talebimizi yeni bütçe döneminde değerlendirileceği gerekçesiyle karşılamamıştır. TBB Mayıs Mali Kongresinden sonra 27.05.2019 tarihinde tekrar ek ödenek talebiyle TBB’ye başvuruda bulunduğumuzu belirtmek istiyoruz.

TBB’nin ek ödenek talebimizi kabul etmesi ve Temmuz ayında gelecek normal Adli Yardım Ödeneği ile birlikte Avukat meslektaşlarımıza ödeme yapılacaktır. Temmuz Ayında yapılacak ödemelere ilişkin bilgilendirme ayrıca siz üyelerimizle paylaşılacaktır.

Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

 

Adli Yardım Bürosu

Koordinatör Yönetim Kurulu

Av. Erhan AYTEKİN

 

 

Ek-1: Adli Yardım Görevlendirme Listesinde Yapılan Düzeltme Listesi

Ek-2: 2019 yılı Ocak ve Nisan Ayı Adli yardım Ödeme Cetvelleri

Not: Ekler Baronet sayfasında paylaşılmıştır.