Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
MISIR?DA İDAMLARIN İNFAZI DURDURULSUN

23.06.2015

23.06.2015

 

DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANLIĞI

BASIN BİLDİRİSİ

                                                                          

MISIR’DA İDAMLARIN İNFAZI DURDURULSUN

  

Temmuz 2013 tarihinde halk tarafından seçilmiş Mısır Hükümeti askeri darbe yoluyla devrilmiş, ardından bütün ülke askeri yönetim tarafından olağanüstü usullerle yönetilmeye başlanmıştır. Askeri Yönetim başta Cumhurbaşkanı Muhammed MURSİ olmak üzere Hükümet ve iktidardaki siyasi parti olan İHVAN yetkililerine yönelik yoğun bir tutuklama uygulamasına girişmiştir. 

Kitlesel politik tutuklamalar, bağımsız ve tarafsız olmayan yargılamalar ve politik amaçlı idam kararları, Mısır Devleti için de bağlayıcı olan uluslar arası belgelerin en temel hükümlerinin ihlalidir. Özellikle askeri darbe hukukuna göre ve askeri yönetimin emir ve talimatlarıyla hareket eden mahkemelerce yapılan yargılamalar sonunda başta seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed MURSİ olmak üzere yüzlerce politik tutuklu hakkında idam kararları verilmesi askeri yönetimin  demokrasi, insan hakları gibi evrensel değerleri umursamadığını ortaya koymaktadır. Uluslar arası insan hakları örgütlerinin darbe yönetiminin yargılamalarını ve verilen idam kararlarını durdurma çağrıları bugüne kadar Askeri Yönetim tarafından dikkate alınmamış, idam kararlarının infaz edileceğine dair bilgiler kamuoyuna yansımaktadır. 

İdam cezası;  insan haklarına aykırı, gayri insani bir ceza ve uygulamadır. Ölüm cezası, uygulama süreci ve yerine getirme biçimi itibariyle insanlık onuruna aykırıdır.       Askeri darbe dönemlerinde, adaletsiz yargılamalarla hukukun ve yargının muhalifleri sindirmenin basit araçlarına dönüştürüldüğü bilinmektedir. Mısırda bu gün yaşananlar, otuz beş yıl önce Türkiye’de yaşanan askeri Cunta uygulamalarının bir benzeridir. 12 Eylül Askeri Darbe Yönetimi  lideri Kenan Evren’in akıbeti Mısırda bugün utanç verici uygulamaları yapanlara bir ders olmalıdır. Hiç şüphesiz Mısır Askeri Yönetimi, dünya kamuoyunun vicdanında şimdiden mahkum olduğu gibi, işledikleri suçların cezai sorumluluğundan kaçınamayacaklardır.

Diyarbakır Barosu Mısır’da seçilmiş, meşru hükümetin darbe yoluyla devrilmesi sonrasında adil olmayan göstermelik yargılamalar sonunda verilen idam kararlarını kınamaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun idam cezası insan onurunu ayaklar altına alan, utanç verici bir ceza ve uygulamadır. Uluslararası insan hakları örgütleri gibi uluslar arası toplum da Mısır’daki Askeri Yönetimin insan haklarına ve demokratik değerlere meydan okuyan yargılamalarına ve idam cezalarına etkili şekilde karşı çıkmalıdır. Diyarbakır Barosu olarak başta seçilmiş Mısır Devlet Başkanı Muhammed MURSİ ve diğer politikacılar hakkında verilen idam kararlarını protesto ediyor ve kabul edilemez buluyoruz.

Diyarbakır Barosu Başkan ve Yöneticileri ile üyeleri, Mısır Askeri Yönetiminin insan haklarına aykırı uygulamalarını ve idam kararlarını kabul edilemez bulduğuna ve infazların durdurulmasına dair çağrı mektuplarını Mısır Hükümetine sunulmak üzere Mısır Arap Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Sayın Husseın ELSAHARTY'ye  göndermiştir. 

 

Saygılarımızla,

 

Diyarbakır Barosu YK adına,

Av. Tahir ELÇİ / Baro Başkanı