Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Meslektaşlarımıza Yönelik Keyfi ve Hukuk Dışı Soruşturmaları Kınıyoruz...

12.03.2021

Hukuk devletinin ve adaletin koruyucusu olan savunmaya ve avukatlara karşı yeni bir saldırı ile karşı karşıyayız. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde MEBYA-DER’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişinin ifadelerinin alınması sırasında hazır bulunan bazı meslektaşlarımızın da sonradan aynı soruşturmaya şüpheli olarak dahil edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. 18 Meslektaşımız, adı geçen dernekte yapılan arama sırasında bulunan noter vekâletnamesinde vekil olarak adları geçtiği için, hukuka ve yasaya aykırı olarak keyfi bir şekilde soruşturma dosyasına şüpheli sıfatı ile eklenmişlerdir.

Avukatlar artık aldıkları vekaletname ile dahi suçlanmakta, soruşturma ve kovuşturma tehdidine maruz kalmaktadır. Soruşturmaya şüpheli olarak eklenen meslektaşlarımızın aynı soruşturma kapsamında şüpheli müdafiliği yapmaları da yine keyfi bir şekilde engellenmiştir.

Gözaltına alınan kişilere yönelik keyfi ve hukuk dışı uygulamalara karşı müvekkillerinin hakkını ve hukukunu koruyan meslektaşlarımız, bu hukuksuzluklara karşı hukuksal mücadele yürüttükleri, hukuka aykırılıkları engellemeye çalıştıkları ve bunları tutanak altına aldıkları için sindirilmeye çalışılmış, mesleki faaliyetleri de bu kapsamda engellenmiştir.

Avukatlık Kanunundaki soruşturma usulleri dahi dikkate alınmadan yürütülen bu soruşturma, yalnız içerik olarak değil; usulen de bir hukuk garabetidir. Bu olayı, Kasım 2020’de evleri basılarak gözaltına alınan 34 meslektaşımıza karşı yürütülen soruşturmanın devamı olarak değerlendiriyoruz. Savunmaya yönelen bu sistematik saldırılar ile avukatların mesleki faaliyetlerini sürdürmeleri engellenmek istenmektedir. Nihai olarak da toplumun adalete erişimi engellenmekte, yurttaşlar savunmasız bırakılmaktadır. Savunmayı susturmaya yönelen bu ve benzeri saldırılar ile yılmayacağımızı ve susmayacağımızı bir kez daha haykırıyoruz.

Meslektaşlarımıza tehdit olarak yönelen bu soruşturmada şüpheli müdafiliği görevini üstlenen bazı meslektaşlarımız, haklarında soruşturma olduğu gerekçesiyle şüphelilerin ifade ve sorgu işlemlerine katılamamış, katılım yönündeki talepleri de soruşturma savcısı tarafından reddedilmiştir. Meslektaşlarımızın ifade ve sorguya katılma taleplerinin, cumhuriyet savcısının usule aykırı kararıyla CMK 151.madde kapsamında hiçbir belge ve gerekçe gösterilmeden reddedilmesi, keyfiliğin apaçık göstergesidir.

Hukuk devletinin bir gereği olarak yurttaşlardan önce kamu görevlilerinin mevcut yasalara uyma gibi bir sorumluluğu ve zorunluluğu vardır. Yasaların bizzat yargı mensupları eliyle ihlal edildiği ve eğilip büküldüğü, hukuktan ve adaletten yoksun yargılama süreçleriyle toplumun sindirilmeye çalışıldığı bu dönemde, meslektaşlarımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz.

Açıkça ifade ediyoruz ki; hukuka aykırı olarak başlatılan bu soruşturma derhal sona erdirilmelidir. Savunma hakkının temsilcisi avukatlar olmadan adalet olmaz, adalet olmadan da devlet olmaz. Mesleki faaliyetlerimizi yürütmeye yönelik bu tip saldırılara karşı boyun eğmeyeceğiz. Son olarak, araçsallaşan yargıya karşı hukukun ve adaletin yanında saf tutacağımızı bir kez daha bildiriyoruz.

Diyarbakır Barosu Avukat Hakları Merkezi