Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Meslek Onuru İle Bağdaşmayan CMK Tarifesini Kabul Etmiyoruz!

14.01.2024

CMK görevlendirmelerinde yapılacak ödemelere ilişkin 2024 yılı ücret tarifesi; bir önceki yıla göre ortalama %58.40 artış oranlarıyla 13.01.2024 tarih ve 32428 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir. Artış oranı, güncel enflasyon verilerinin çok altında kalmıştır. İlan edilen CMK ücret tarifesindeki ücretler, 2024 yılı AAÜT'nin aynı işlere yönelik belirlenen ücretlerin yaklaşık 1/4’ne denk gelmektedir. Ücretlerdeki artışların bu denli az olmasına sessiz kalmayacağız. 

    Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Avukatlık Kanununun 95/1. Maddesi gereğince "Avukatlık Onurunu Korumak" adına; ‘CMK Ücret Tarifesindeki Artış Oranı’ gündemiyle 14.01.2024 tarihinde gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda; artış oranının beklentilerin çok çok altında kaldığı, CMK görevlendirmelerinin avukatlar yönünden angaryaya dönüştüğü, ücretlerin gerçek enflasyon verileri ile AAÜT ile uyumlu hale getirilmesi gerektiği düşüncesiyle aşağıda belirtilen kararları almıştır. 

1) Otomatik CMK Atama Sistemi'nin (OCAS) bir hafta süreyle kapatılarak; avukat görevlendirme taleplerinin ilgili kolluk, savcılık ve mahkemeler tarafından yasa gereği baro başkanlığından fiziken talep edilmesine,

2) Ücret tarifesinin günün ekonomik koşullarına ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine yakın bir seviyeye getirilmemesi halinde bir haftalık sürenin sonunda CMK görevlendirmelerinin (Çocuklara ve kadınlara yönelik şiddet ve istismar dosyaları ile acil görülen diğer işler hariç ) tamamen durdurulmasına karar verilmiştir.

    Her yurttaşın savunma hakkı kutsaldır. Bugüne kadar bu sorumlulukla hareket ettik ve aynı sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Ancak mesleki sorumluluğumuzun sürekli arttığı, buna karşılık ekonomik koşullarımızın sürekli daha kötü bir hal aldığı bir ortamda biz avukatlara reva görülen bu artış oranını kabul etmiyoruz. Ülkenin ekonomik sorunları her geçen gün artmakta, paranın satın alma gücü sürekli azalmakta iken, daha çok mesleğe yeni başlayan avukatların ifa ettiği CMK görevlendirmelerinde; ortaya konan emeğin karşılığı olacak ve avukatlık mesleğinin onuruna yakışacak bir ücret tarifesi için mücadele etmekten geri durmayacağız.