Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Kültür Sanat Komisyonu Büyük İtalya Gezisi

08.05.2013

SCHENGEN ÜLKELERİ VİZE İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

DİKKAT !!! Vize için gerekli bilgiler gezi tarihinden en az 15 gün öncesine kadar teslim edildiği takdirde işlemler tarafımızdan yürütülür. Vize ücretleri pasaport hamiline aittir ve nakit olarak tahsil edilmektedir.  Vize işlemlerini yürütmek firmamızın sadece bir hizmeti olup, vize alma garantisi anlamını taşımaz. Dolayısıyla kişilerin kendileri ile ilgili sorunlarından ötürü konsolosluklarca vize verilmemesi nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz. Aşağıda dökümünü bulabileceğiniz vize için gerekli evraklar firmamızın değil, konsoloslukların başvuruların acenta aracılığı ile yapılmış olmasına bakılmaksızın gerekli olan vizeleri vermeleri için istemiş olduğu evraklardır. Bu evraklardan herhangi birinin bulunmaması durumunda ise konsolosluklarca işlem yapılmayıp tamamlanması istenmektedir. İstenmiş olan belgelerin eksiksiz olarak hazırlanıp bir defada gönderilmesi gerekmektedir.
*** İtalya vizesi alacak konuklarımız; İlk pasaportları ise, daha önce hiç Schengen vizesi almamışlar ise ve eski pasaportunu ibraz edemiyorlarsa, pasaportun alındığı İl veya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden PROTOKOL YAZISI almak zorundadırlar.

*** Tüm vize başvurularında yeni ve eski pasaportların verilmesi zorunludur  ***

FOTOĞRAF ÖZELLİKLERİ :  TÜM SCHENGEN ÜLKESİ KONSOLOSLUKLARI ; SON 6 AY İÇİNDE ÇEKTİRİLMİŞ, ARKA FON BEYAZ, CEPHEDEN, RÖTUŞSUZ, ÇERÇEVESİZ, 3,5 X 4,5 CM (YÜZ EBATI KULAKTAN KULAĞA 2,5 CM OLMALIDIR) 2 ADET FOTOĞRAF İSTEMEKTEDİR.

İLK ALINIŞ TARİHİ İTİBARİ İLE 10 YILI DOLDURAN PASAPORTLAR İŞLEME ALINMAMAKTADIR.

Firma / İş yeri / Muayenehane.. vb. Meslek Sahipleri İçin :
* Firmanın antetli kağıdına, konsolosluğa hitaben veya ilgili makama başlığı ile, seyahate gidecek olan işyeri sahibi veya ortağı ise yazıp, imzalayacağı ve kaşeleyeceği ; seyahat tarihlerini, seyahat amacını ve istediği vize süresini bildirir vize başvuru yazısı. Ev adresini ve telefonlarını dilekçenin alt kısmına yazmalıdır.

* Şirket ortaklarından birinin imza sirküleri olması halinde, sirküler sahibi kişi, seyahat edecek kişi için şirketteki görevi, ilgili tarihlerdeki izni, seyahat tarihleri ve amacı ile ilgili, seyahati sonrası firmadaki görevine devam edeceğini bildirir, konsolosluğa hitaben veya ilgili makama başlığı ile firmanın antetli kağıdına dilekçe yazmalıdır.
* Firmanın, firma sahibinin veya imza yetkisine sahip kişinin imza sirkülerinin fotokopisi, dilekçede bulunan imza ile aynı olmalıdır.

* Firmanın ticaret odası, sanayi odası, veya esnaf derneklerinden alacağı faaliyet belgesi fotokopisi ( Alınış tarihi 6 aydan eski olmamalıdır ) (Hollanda ve Almanya orjinalini istemektedir)

* Firmanın ticaret sicil tasdiknamesi fotokopisi
* Firmanın güncel, vergi levhası fotokopisi,
* Firmanın ticaret sicil gazetesi fotokopisi (en son hali ile) (imza sirküleri olmayan bir ortak gidiyorsa adı gazetede geçmelidir, yoksa ortaklık teyit belgesi istenmektedir)

* Evlilik cüzdanı fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi ( +nüfus kayıt örneği (Hollanda, Fransa ve İspanya için zorunludur))

* Varsa eski pasaportun orijinali, kayıp ise veya Emniyet Müdürlüğü kendisine geri vermemiş ise bununla ilgili açıklayıcı dilekçe,
* Gelir durumunu gösterir evrak fotokopileri ;

* Posta veya mail ile gelen son aya ait kredi kartı ekstre fotokopileri,

* Şirkete ve gidecek kişiye ait ; son 3 aylık dönemi kapsayan en az 5.000 – 6.000 TL bakiyesi bulunan, güncel tarihli, vadeli – vadesiz, fon, altın, yatırım…vb. tüm banka hesap cüzdanı orijinalleriveya bankadan alınacak ilgili hesabın son 3 aylık dönemini kapsayan imzalı – kaşeli orijinal banka hesap dökümü, VARLIK veya HESAP EKSTRESİ belgesi. Banka müdürünün veya imza sirküleri bulunan yetkili birinin verdiği bir belge veya döküm ise, ilgili kişinin imza sirküleri fotokopisi eklenmelidir.(Günlük işlem sayısı çok olan şirket hesaplarının 1 aylık dökümü yeterlidir)

* Tapu, araba ruhsatı...vb. diğer evrak fotokopileri

* Doktor / avukat /diş hekimi / muhasebeci / eczacı… vb. meslek sahibi olup ta iş yeri sahibi olan konuklarımız ; bağlı bulundukları odadan oda kayıt belgesi, diploma fotokopisi, meslekleri ile ilgili iş yeri çalıştırma ruhsatı ve yukarıdaki maddeler arasında sahip oldukları diğer resmi belgeleri hazırlamalıdırlar.
* Herhangi bir fuar – kongre – seminer vb. organizasyona, aile veya arkadaş ziyareti için davetli ise ; davetiyenin orjnali (bazı konsolosluklar kendilerine de önceden fakslanmasını istemektedir), davetiyeyi gönderen kişinin kimlik veya ikametgah fotokopisi, ilgili firmanın ticaret odası belgesi, organizasyona ait belgeler – biletler ve istenebilecek diğer belgeler (konsolosluk ek belgeler isteyebilir lütfen evraklarınızı göndermeden önce ülkeye göre danışınız)Çalışanlar için :

* Firma antetli kağıdına sirkülerde imza yetkisi olan kişi veya kişilerin isim soy isimlerini yazarak kaşeleyip imzalayacağı, konsolosluğa hitaben veya ilgili makama başlığı ile; çalışanın firmadaki görevi ve gideceği seyahatin tarihleri ve amacının belirtildiği, seyahat süresince izinli olduğunu ve dönüşte görevine devam edeceğini bildirir şirket yazısı. (*masrafları şirket karşılıyorsa ayrıca belirtilmelidir)

* Seyahate gidecek olan kişinin yazıp, imzalayacağı, konsolosluğa hitaben veya ilgili makama başlığı ile ; seyahat tarihlerini, seyahat amacını ve istediği vize süresini bildirir vize başvuru yazısı. Ev adresini ve telefonlarını dilekçenin alt kısmına yazmalıdır.
* Firmanın, firma sahibinin veya imza yetkisine sahip kişinin imza sirkülerinin fotokopisi, çalışan için yazılan dilekçede bulunan imza ile aynı olmalıdır.
* Firmanın ticaret odası, sanayi odası, veya esnaf derneklerinden alacağı faaliyet belgesi fotokopisi (Alınış tarihi 6 aydan eski olmamalıdır) (Hollanda ve Almanya orjinalini istemektedir)

* Firmanın ticaret sicil tasdiknamesi fotokopisi
* Firmanın güncel vergi levhası fotokopisi (en son hali ile)
* Firmanın ticaret sicil gazetesi fotokopisi, (en son hali ile)

* Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi, (SSK Onay kaşesi ve kaşeyle basılan 11 rakamlı SSK numarası bulunmalıdır. İşe giriş tarihi 6 aydan yakın ise 1 gün önceki SSK işe giriş bildirgesi fotokopisi gereklidir.),
* Son 4 aya ait, kaşeli - imzalı maaş bordrosu orijinalleri,
* SSK Primlerinin yattığını gösteren, son 4 aylık, kaşeli – imzalı iş yeri hizmet dökümü çizelgeleri veya e-devletten alınacak şahsi  SSK hizmet dökümü,

* Başvuru sahibi yeni işe girmiş ise, bir önceki çalıştığı işyerinden SSK işe giriş ve çıkış bildirgesi ve son 4 aylık SSK işveren hizmet dökümü istenmektedir.

* Evlilik cüzdanı fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, (+nüfus kayıt örneği(Hollanda, Fransa ve İspanya için zorunludur))

* Varsa eski pasaportun orijinali, kayıp ise veya Emniyet Müdürlüğü kendisine geri vermemiş ise bununla ilgili açıklayıcı dilekçe,

* Gelir durumunu gösterir evrak fotokopileri ;

* Posta veya mail ile gelen son aya ait kredi kartı ekstre fotokopileri,

* Şirkete (masrafları şirket karşılıyorsa mutlaka istenir) ve gidecek kişiye ait ; son 3 aylık dönemi kapsayan en az 5.000 – 6.000 TL bakiyesi bulunan, güncel tarihli, vadeli – vadesiz, fon, altın, yatırım…vb. tüm banka hesap cüzdanı orijinalleriveya bankadan alınacak ilgili hesabın son 3 aylık dönemini kapsayan imzalı – kaşeli orijinal banka hesap dökümü, VARLIK veya HESAP EKSTRESİ belgesi. Banka müdürünün veya imza sirküleri bulunan yetkili birinin verdiği bir belge veya döküm ise, ilgili kişinin imza sirküleri fotokopisi eklenmelidir. (Günlük işlem sayısı çok olan şirket hesaplarının 1 aylık dökümü yeterlidir)

* Tapu, araba ruhsatı...vb. diğer evrak fotokopileri

* Herhangi bir fuar – kongre – seminer vb. organizasyona, aile veya arkadaş ziyareti için davetli ise ; davetiyenin orjnali (bazı konsolosluklar kendilerine de önceden fakslanmasını istemektedir), davetiyeyi gönderen kişinin kimlik veya ikametgah fotokopisi, ilgili firmanın ticaret odası belgesi, organizasyona ait belgeler – biletler ve istenebilecek diğer belgeler (konsolosluk ek belgeler isteyebilir lütfen evraklarınızı göndermeden önce ülkeye göre danışınız)

 


Devlet memurları için
:
* Seyahat tarihi, seyahat amacı, ev adresi ve telefon numarasının üzerinde bulunacağı konsolosluğa hitaben veya ilgili makama başlığı ile yazılmış vize başvuru dilekçesi,
* Çalıştığı kurumdan görevi ve seyahat tarihleri arasında izinli olduğunu belirtir resmi, imzalı, mühürlü veya kaşeli yazı,
* Son 4 aylık maaş bordrosu orijinali,

* Evlilik cüzdanı fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, (+nüfus kayıt örneği (Hollanda, Fransa ve İspanya için zorunludur))

* Varsa eski pasaportun orijinali, kayıp ise veya Emniyet Müdürlüğü kendisine geri vermemiş ise bununla ilgili açıklayıcı dilekçe,

* Gelir durumunu gösterir evrak fotokopileri ;

* Posta veya mail ile gelen son aya ait kredi kartı ekstre fotokopileri,

* Gidecek kişiye ait ; son 3 aylık dönemi kapsayan en az 5.000 – 6.000 TL bakiyesi bulunan, güncel tarihli, vadeli – vadesiz, fon, altın, yatırım…vb. tüm banka hesap cüzdanı orijinalleriveya bankadan alınacak ilgili hesabın son 3 aylık dönemini kapsayan imzalı – kaşeli orijinal banka hesap dökümü, VARLIK veya HESAP EKSTRESİ belgesi. Banka müdürünün veya imza sirküleri bulunan yetkili birinin verdiği bir belge veya döküm ise, ilgili kişinin imza sirküleri fotokopisi eklenmelidir.

* Tapu, araba ruhsatı...vb. diğer evrak fotokopileri

* Herhangi bir fuar – kongre – seminer vb. organizasyona, aile veya arkadaş ziyareti için davetli ise ; davetiyenin orjnali (bazı konsolosluklar kendilerine de önceden fakslanmasını istemektedir), davetiyeyi gönderen kişinin kimlik veya ikametgah fotokopisi, ilgili firmanın ticaret odası belgesi, organizasyona ait belgeler – biletler ve istenebilecek diğer belgeler (konsolosluk ek belgeler isteyebilir lütfen evraklarınızı göndermeden önce ülkeye göre danışınız)

 

 

Emekliler için :
* Seyahat tarihi, seyahat amacı, ev adresi ve telefon numarasının üzerinde bulunacağı konsolosluğa hitaben veya ilgili makama başlığı ile yazılacak vize başvuru dilekçesi,
* Emekli belgesi veya emekli cüzdanı fotokopisi,

* Emekli maaşını aldığı bankadan kaşeli ve imzalı,orijinal, geriye dönük 4 aylık emekli maaşı hesap ekstresi

* Evlilik cüzdanı fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus kayıt örneği (Hollanda, Fransa ve İspanya için zorunludur)

* Varsa eski pasaportun orijinali, kayıp ise veya Emniyet Müdürlüğü kendisine geri vermemiş ise bununla ilgili açıklayıcı dilekçe,

* Gelir durumunu gösterir evrak fotokopileri ;

* Posta veya mail ile gelen son aya ait kredi kartı ekstre fotokopileri,

* Gidecek kişiye ait ; son 3 aylık dönemi kapsayan en az 5.000 – 6.000 TL bakiyesi bulunan, güncel tarihli, vadeli – vadesiz, fon, altın, yatırım…vb. tüm banka hesap cüzdanı orijinalleriveya bankadan alınacak ilgili hesabın son 3 aylık dönemini kapsayan imzalı – kaşeli orijinal banka hesap dökümü, VARLIK veya HESAP EKSTRESİ belgesi. Banka müdürünün veya imza sirküleri bulunan yetkili birinin verdiği bir belge veya döküm ise, ilgili kişinin imza sirküleri fotokopisi eklenmelidir.

* Tapu, araba ruhsatı...vb. diğer evrak fotokopileri

* Herhangi bir fuar – kongre – seminer vb. organizasyona, aile veya arkadaş ziyareti için davetli ise ; davetiyenin orjnali (bazı konsolosluklar kendilerine de önceden fakslanmasını istemektedir), davetiyeyi gönderen kişinin kimlik veya ikametgah fotokopisi, ilgili firmanın ticaret odası belgesi, organizasyona ait belgeler – biletler ve istenebilecek diğer belgeler (konsolosluk ek belgeler isteyebilir lütfen evraklarınızı göndermeden önce ülkeye göre danışınız)Ev Hanımları – Nişanlı Bay / Bayanlar – Yeni Mezun olmuş - Çalışmayan veya Askerden gelmiş Tüm Gençler için :

* Seyahat tarihi, seyahat amacı, ev adresi ve telefon numarasının üzerinde bulunacağı konsolosluğa hitaben veya ilgili makama başlığı ile yazılacak vize başvuru dilekçesi,

* Masrafları eşi, nişanlısı veya aile büyüklerinden biri tarafından karşılanıyorsa ; karşılayan şahsın iş yeri sahibi / emekli veya çalışma durumuna bağlı olarak hazırlanacak olan evrakları,

* Masrafları eşi, nişanlısı veya aile büyüklerinden biri tarafından karşılanıyorsa ; o kişinin, seyahat edecek kişinin seyahat tarihlerini – amacını ve masraflarını karşılayacağını belirtir dilekçesi,

* Evli ise evlilik cüzdanı fotokopisi,
* Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı aile nüfus kayıt örneği

* Çalışmayan – nişanlı genç bay / bayanlar, yeni mezun olmuş gençler ve masrafları ailesi tarafından karşılanan tüm gençlerin son mezun oldukları okula ait diploma fotokopisi

* Varsa eski pasaportun orijinali, kayıp ise veya Emniyet Müdürlüğü kendisine geri vermemiş ise bununla ilgili açıklayıcı dilekçe,

* Askerden gelmiş gençler için tezkere belgesi fotokopisi,

* Evli olmayan ; çalışmayan ve/veya nişanlı genç bay - bayanların masrafları aile bireyleri veya akrabalardan biri tarafından karşılanıyorsa, ilgili kişi ile akrabalık derecesini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği (tüm konsolosluklar için zorunludur)

* Kendisine, eşine veya masraflarını karşılayacak olan aile büyüklerinden birine ait gelir durumunu gösterir evrak fotokopileri ;

* Posta veya mail ile gelen son aya ait kredi kartı ekstre fotokopileri,

* VarsaayrıcaGidecek kişiye ait ; son 3 aylık dönemi kapsayan en az 5.000 – 6.000 TL bakiyesi bulunan, güncel tarihli, vadeli – vadesiz, fon, altın, yatırım…vb. tüm banka hesap cüzdanı orijinalleriveya bankadan alınacak ilgili hesabın son 3 aylık dönemini kapsayan imzalı – kaşeli orijinal banka hesap dökümü, VARLIK veya HESAP EKSTRESİ belgesi. Banka müdürünün veya imza sirküleri bulunan yetkili birinin verdiği bir belge veya döküm ise, ilgili kişinin imza sirküleri fotokopisi eklenmelidir.

* Adına kayıtlı varsa, Tapu, araba ruhsatı...vb. diğer evrak fotokopileri

* Herhangi bir fuar – kongre – seminer vb. organizasyona, aile veya arkadaş ziyareti için davetli ise ; davetiyenin orjnali (bazı konsolosluklar kendilerine de önceden fakslanmasını istemektedir), davetiyeyi gönderen kişinin kimlik veya ikametgah fotokopisi, ilgili firmanın ticaret odası belgesi, organizasyona ait belgeler – biletler ve istenebilecek diğer belgeler (konsolosluk ek belgeler isteyebilir lütfen evraklarınızı göndermeden önce ülkeye göre danışınız)

 


Öğrenciler / Çocuklar için :

* Ebeveynlerin yazdığı ve imzaladığı ; Seyahat tarihi, seyahat amacı, seyahati boyunca masrafların kendileri tarafından karşılanacağı belirtilerek yazılan ev adresi ve telefon numarasının üzerinde bulunacağı konsolosluğa hitaben veya ilgili makama başlığı ile yazılmış dilekçe,

* Nüfus müdürlüğünden alınacak orijinal vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
* Varsa eski pasaportun orijinali, kayıp ise veya Emniyet Müdürlüğü kendisine geri vermemiş ise bununla ilgili açıklayıcı dilekçe (Reşit ise kendisi değil ise ebeveynler tarafından yazılıp – imzalanmalıdır)

* Anne – baba boşanmış ise boşanma ilamı fotokopisi,

* 18 yaşın altındaki öğrenciler ve çocuklar için doldurulacak vize formlarına anne ve babanın imzası olmak zorundadır,

* 18 yaşın altındaki öğrenciler / çocuklar ; okul ile veya tek başlarına seyahat edecekler ise, anne – babadan noter tasdikli muvafakatname alınması zorunludur. (İtalya konsolosluğu anne ve baba ile birlikte gitse dahi, hem anne – hem baba muvafakatnamesi istemektedir ve bu evrağın verilmesi zorunludur)

* Reşit ise ; Kendisinin yazacağı Seyahat tarihi, seyahat amacı, ev adresi ve telefon numarasının üzerinde bulunacağı konsolosluğa hitaben veya ilgili makama başlığı ile yazılacak vize başvuru dilekçesi,

* Bir okul tarafından davetliyse veya Erasmus ve benzeri herhangi bir programla seyahat ediyorsa tüm evrakların, davetiyelerin orijinalleri ve fotokopileri,
* Öğrenci belgesi aslı, nüfus cüzdanı fotokopisi
* Ebeveynlerinin gelir durumunu gösterir evrak fotokopileri

* Posta veya mail ile gelen son aya ait kredi kartı ekstre fotokopileri,

* Ebeveynlere ve reşit olması halinde kendisine ait ; son 3 aylık dönemi kapsayan en az 5.000 – 6.000 TL bakiyesi bulunan, güncel tarihli, vadeli – vadesiz, fon, altın, yatırım…vb. tüm banka hesap cüzdanı orijinalleriveya bankadan alınacak ilgili hesabın son 3 aylık dönemini kapsayan imzalı – kaşeli orijinal banka hesap dökümü, VARLIK veya HESAP EKSTRESİ belgesi. Banka müdürünün veya imza sirküleri bulunan yetkili birinin verdiği bir belge veya döküm ise, ilgili kişinin imza sirküleri fotokopisi eklenmelidir.

* Tapu, araba ruhsatı...vb. diğer evrak fotokopileri

* Herhangi bir fuar – kongre – seminer vb. organizasyona, aile veya arkadaş ziyareti için davetli ise ; davetiyenin orjnali (bazı konsolosluklar kendilerine de önceden fakslanmasını istemektedir), davetiyeyi gönderen kişinin kimlik veya ikametgah fotokopisi, ilgili firmanın ticaret odası belgesi, organizasyona ait belgeler – biletler ve istenebilecek diğer belgeler (konsolosluk ek belgeler isteyebilir lütfen evraklarınızı göndermeden önce ülkeye göre danışınız)

 

LÜTFEN OKUYUNUZ !!!   DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER VE HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR :

 

 • MÜNFERİT / BİREYSEL SEYAHATLERDE ; 30.000 € TEMİNATLI, SEYAHAT SÜRESİNİ KAPSAYAN, İMZALI - KAŞELİ YURTDIŞI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI
 • MÜNFERİT / BİREYSEL SEYAHATLERDE ; UÇUŞ BİLGİLERİ, KONFİRMELİ OTEL REZERVASYONU VE TUR PROGRAMI VARSA FUAR BROŞÜRÜ – PROGRAMI
 • ARABA İLE SEYAHAT EDENLER İÇİN GÜMRÜK TRİPTİĞİ VE ULUSLARARSI YEŞİL ARAÇ SİGORTASI

 

 • Eğer seyahate gidecek olan yolcuların hiçbir gelir belgesi yok ise veya banka hesapları haricinde verebilecekleri tapu, araç ruhsat fotokopisi ve kredi kartı ekstresi gibi verebilecekleri diğer gelir belgeleri yok ise aileden kendilerine tapu, araç ruhsatı, kredi kartı ve diğer banka hesaplarını verebilecek bir kefil bulmalıdırlar. Kefil olacak kişiler, yolcu için yolcunun ismini ve akrabalık derecesini belirterek, nereye – ne zaman – kiminle seyahat edeceklerini ve maddi – manevi her durumda kefil olduklarını belirtir dilekçe yazmalıdırlar. Dilekçede kefilin adı – soyadı, imzası, adresi ve telefonu mutlaka bulunmalıdır. Dilekçenin ekinde nüfus cüzdanı fotokopisi ve akrabalık derecesini gösterir nüfus kayıt örneği bulunmalıdır ve yukarıda belirtilen çalışma durumuna göre evraklarını hazırlamalıdır.

 

 • İtalya vatandaşı veya İtalya’da yasal olarak ikamet eden bir yabancının, başvuru sahibini misafir edeceğini belirten davetiyesi, İtalyan vatandaşı ise kimlik fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport – kimlik – oturma ve çalışma izni fotokopisi gerekmektedir. Seyahat edecek kişinin masraflarını İtalya’da bulunan davet eden kişi karşılıyorsa banka hesaplarını veya bir bankadan alınmış olan banka teminat mektubu aslı ve fotokopisni göndermelidir.

 

 • Gidecek olan kişi rant, faiz..vb. geliri ile geçimini sağlıyorsa, bankadan banka müdürünün imzaladığı ve ekinde imza sirkülerinin fotokopisinin bulunacağı banka yazısı ve seyahate gidecek olan kişinin yazmış olduğu dilekçede çalışmadığını ve geçimini faiz geliri ile sağladığını mutlaka belirtmek zorundadır.

 

 • Bankalardan alınan, üzerinde “ ekran görüntüsüdür – geçerliliği yoktur “  ibaresi bulunan, İsim – Soyisim – banka hesap numarası – banka adı vb. bilgilerin olmadığı kredi kartı ekstreleri, banka hesap dökümleri, banka hesap cüzdanlarının fotokopileri kabul edilmemektedir.

 

 • Evli veya boşanmış; tek anne veya tek baba ile seyahate gidecek olan çocuklar için noterden muvafakatname alınması ve belgenin ibrazı zorunludur.

 

 • Eşleri ile birlikte seyahat eden tüm yolcuların evlilik cüzdanı fotokopileri mutlaka istenmektedir.

 

 • Balayına gidecek olan çiftlerden mutlaka ; alınan nikah günü yazısı ve orijinal bir nikah davetiyesi istenmektedir.

 

 • Ev hanımı veya emekli tek bayan seyahat ediyorsa ve masraflarını eşi karşılıyorsa ; bu açıklama bayanların yazacağı seyahat vize talep dilekçesinde mutlaka belirtilmeli ve eşler de ayrıca masrafların kendileri tarafından karşılandığını belirtir dilekçelerini mutlaka vermek zorundadırlar. Ev hanımlarının eşleri, iş yeri sahibi olma / emekli olma veya çalışma durumuna göre listedeki evrakları hazırlamalıdırlar.

 

 • Eğer akrabalar birlikte seyahat ediyorlarsa, herkes dilekçesinde kimlerle seyahat ettiğini isimleri ile belirtmeli ve akraba olduğunu göstermek için vukuatlı nüfus kayıt örneği koymalıdır.

 

 • Birlikte seyahat edecek kişiler arasında, geçerli schengen vizesi bulunan kişiler pasaport fotokopilerini vize başvurusu yapan kişinin evraklarına ilave etmelidir ve birlikte seyahat edeceklerini kişilerin isimlerini ve geçerli schengen vizesine sahip olduklarını dilekçelerine yazmalıdır.

 

 • Eğer yolcu, fuara gidiyorsa ; gideceği fuarın bir broşürü veya ilgili başka bir belgesi mutlaka istenmektedir. Ayrıca davetiyesi bulunuyorsa davetiyeyi göndermek zorundadır.

 

 • Bebek veya çocuklar annelerinin pasaportunda gözükseler bile ayrı form doldurmak ve ücret ödemek zorundadırlar. 0 – 5,99 yaş çocuklar için 120 TL,  6 yaş üstü çocuklar için normal ücret alınmaktadır.

 

 • Pasaport geçerlilik tarihi en az 6 ay geçerli olmak zorundadır.

 

 • Eğer yolcu iş yeri sahibi veya şirket çalışanı ise, firma için görevli olarak yurtdışına gidiyorsa ; ilk kez pasaport alıyor ve ilk kez yurtdışına çıkıyorsa, tüm evrakların orijinalleri veya noter tasdikli suretleri istenmektedir.

 

 • PASAPORT ALINIŞ TARİHİ 10 YILI DOLDURAN      PASAPORTLAR İŞLEME ALINMAMAKTADIR.