Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezimiz

09.03.2013

 Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezimiz; Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu ile ortak yaptığı çalışma sonucu; 23 Şubat günü Diyarbakır Green Park Otelde merkez üyelerimize yönelik “İstihdamda Kadına Yönelik Ayrımcılık ve CEDAW” Semineri düzenledi. 


Seminerde; Doç. Dr. Zeynep KIVILCIM, “Uluslararası Belgelerin İç hukukta Yeri”; Av. Ayşe ÇELİK, “İç Hukukta İstihdamda Ayırımcılık”; Av. İnciser ALPTEKİN, “Örnek Davalar ile Yargıtay Kararlarının Tartışılması”; Öğr. Gör. Sevinç ERYILMAZ da “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)” konusunu; katılan meslektaşlarımızla paylaştı. 

Düzenlenen bu seminer ile öncelikle kadının, istihdamda yaşadığı ayrımcılığı tartışarak, görünür kılmak ve gündeme getirmek amaçlanıyordu.  Çünkü kadının istihdamda yaşadığı ayrımcılık görünmez kılınıp, yeteri kadar gündemleşmemektedir. Yine seminerin esas amacı, ev içi emeğin yasal çerçevede görünür ve korunur olmasını, kayıt-dışı çalışan kadının işçi statüsüne ve sosyal güvenliğe erişimini ve kayıt içi çalışan kadının ise kadın olduğundan dolayı ayrımcı muameleye maruz kalmamasını sağlamak için yasal yollar kullanarak neler yapılabileceğine dair bir tartışma yaratmaktı. 

Bu amaçla, ayrımcılığın ne şekillerde gerçekleştiği ve Türkiye hukuk mevzuatında kadının istihdamda yaşadığı ayrımcılığın nasıl ele alındığını, mevzuatın kendisinin nasıl ayrımcılıklara yol açtığını, bu ayrımcılıkların kaynakları, bu konuda Türkiye’nin parçası olduğu uluslararası sözleşme ve mekanizmaların ne tür bakış açıları olduğunu ve ayrımcılıklar karşısında neler yapabileceği konuşuldu.  

Bir diğer hedefimiz ise kadına yönelik ayrımcılık konusunda çok daha kapsamlı görüşler sunan ve etkili sonuç verebilecek ancak çok bilinmeyen Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Komitesi ve başvuru yollarını anlatarak bu yolun kullanılmasını yaygınlaştırmaktı. 

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimine ve seminere katılan konuşmacılara bu ortak çalışmaları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kadın Hakları, Danışma ve Uygulama Merkezi