Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Em DiRoja195. A QetilkirinaSerokê Baroya Xwe De SerokêXweBiHurmetBiBîrTînin?

20.06.2016

Em DiRoja 195. A QetilkirinaSerokê Baroya Xwe De SerokêXweBiHurmetBiBîrTînin…

 

Diroja 195. a qetilkirinaSerokê Baroya me Tahîr ELÇÎ de li berAvahiyaDadgehêîrojîçalakiyabîranînêkubiryarhatiyegirtin her heftebê kirin bibeşdarbûnahempîşeyên me pêk hat.

EndamêLijneyaRêveberiyaBaroyêPrz. Cîhan ÎPEK û Endamê Baroya me Prz. Cebbar LEYGARAyêkudiçalakiyê de axivînwihagotin:

“Hevalênçapemenîyênhêja; jiberkuwe me tenênehişt ez jiwetevan re spasiyênxwedibêjim.

Ji ser kuştinaSerokê Baroya me 195 rojderbasbûn. Mixabinhêjîkiryarnehatindîtin. Em jiwêrojê ve her rojaînê hem bimebestabîranînawî hem jîjibokesênkukiryarannabînin û divîkarî de berpirsiyar in vexwînin ser peywirê û jibo em protestoya xwebikin em li vê dere kom dibin. Em îrodîsabivêarmancê li vêderê ne. Ez dixwazindiçalakiyavêhefteyê de mafêaxaftinêbidimendamên baroya xwejî. Em gotinê didin endamêxwebirêzPrz. Cebbar LEYGARAyî. Ewbixwe 26 sal e kuendamê Baroya me ye û rêzdarTahîrîjîjinêz ve nas dike. Ez spas dikim.Prz. Cebbar LEYGARA

Hevalnohûn. Îro li vêderêberdewamkirina me ya protestoyê, jibernedîtinakujerênhempîşe, heval û rêhevalê me yêrêzdarTahîrElçiyîan jîdîtinakujerannayêxwestin em protestoyênxweberdewam dikin. Em dêbîrewerî, têkoşîn û xetaTahîrî ne jibîrbikin ne jîbidinjibîrkirin. Hetakukujerbêndîtinjîdê ev protestoya me berdewambike. Em careke din diserî de hikûmetê, wezîrêKarênHundir û wezîrêDadêvedixwînin ser peywirê. Dinavberê de tam şeş mehderbasbûnlê tek kujerekjîtune, dilêpirsînê de gavekejîpêşveçûnçêmebû. Hêjî kesek birengdêrakiryardidestêdarazê de tüne ye. Ev şermadarazatirk e. Em careke din li ber raya giştîbang dikin. Bila kiryarwerindîtin. Bila kujerênrêzdarTahîrîgavekezûtirwerindîtin û werinbêşberêdarazê. Em dêxwedî li têkoşînaTahîrîderkevin, em dê li dûtêkoşînawi bin. Ez hurmetênxwe peşkeş dikim.