Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Elektrik Kesintileri Hakkında Basın Açıklamamız

05.11.2020

KAMUOYUNA

Havaların soğumasıyla birlikte Diyarbakır şehir merkezinde yıllardır yaşanan elektrik kesintileri tekrarlanmaya başlanmıştır. Elektrik kesintileri bazen bir (1) saat içinde defalarca yaşanmakta, kesintiler sırasında yaşanan voltaj dalgalanmaları nedeniyle birçok elektrikli ev aleti zarar görmektedir. Kesintilerin neredeyse tamamı bildirimsiz yapılmakta dolaysıyla yurttaşların tedbir alması da mümkün olmamaktadır.

Kesintiler nedeniyle en büyük mağduriyeti ise hiç kuşkusuz Pandemi nedeniyle internet üzerinden online eğitime katılan öğrenciler yaşamaktadır. Sık sık yaşanan kesintiler nedeniyle doğal olarak internette kesintiye uğramakta, modemin yeniden aktive olması uzun zaman almakta ve öğrencilerin ders takiplerini yapmaları da mümkün olmamaktadır. Dolaysıyla bu elektrik kesintileri öğrencilerin eğitim-öğretim hakkını da önemli ölçüde sınırlamakta ve uzun kesintiler yaşandığında bu hakkı ortadan kaldırmaktadır.

Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliğine göre dağıtım şirketleri, tedarik sürekliliği göstergeleri, aylık olarak ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar, yıllık olarak her yılın 31 Mart tarihine kadar dağıtım şirketi tarafından hem görev alanına giren iller hem de dağıtım bölgesi bazında düzenlenerek EPDK’ya bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Dağıtım şirketleri hizmet kalitesinden kaynaklanan nedenlerle abonelerin zararını da ödemekle yükümlüdür. Dağıtım şirketleri yönetmelikte belirlenen elektrik kesintisi sayısı ya da süresinin aşılması durumunda abonelere tazminat ödemek zorundadır. Buna göre İmar alanı içerisinde mesken gibi alçak gerilimden enerji alan abonelerde bir ay içerisindeki toplam elektrik kesinti süresi süresi 48 saati aşması; Fabrika, otel, hastane gibi orta gerilimden bağlı olan abonelerde 24 saati aşması durumunda abonelere tazminat ödemek zorundadır. Yine imar alanı içinde yer alan konutlarda bir ay içerisinde 56 kez yaşanan kesintilerden dolayı alçak gerilim veya orta gerilim abonelerine tazminat ödemek zorundadır.

Bildirimsiz kesintiler için yukarıda belirtilen sınır değerler aşıldığında elektrik dağıtım şirketi, belirlenen esaslar çerçevesinde kullanıcının başvurusuna gerek duyulmaksızın tazminat öder. Tazminata hak kazanan her bir aboneye yapılacak ödeme, ait olduğu yılı takip eden yılın Nisan ayından itibaren başlatılır ve tamamlanıncaya kadar müteakip aylarda devam eder. Ancak uygulamada dağıtım şirketlerinin bu ödemeleri yapıldığına rastlanmamıştır. Bu nedenle yurttaşların bu hakları için dağıtım şirketlerine ve EPDK’ya başvuru yapmalarını önermekteyiz.

Ayrıca kesintiler nedeniyle abonelere ait elektrikli araçlarda ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin aboneler zararın tazmini için dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde talepte bulunulabileceklerini de hatırlatmak isteriz. Dağıtım şirketi zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; inceleme ve değerlendirme neticesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığını, haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri abonelere bildirmek zorundadır. Dağıtım şirketi, başvuruyu haklı bulunmuşsa 10 (on) işgünü içerisinde tamiratını yapmak, tamirat masraflarını karşılamayı tercih etmişse tamirata bedeline ait faturaların ibrazından itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde tamirat bedelini aboneye ödemek zorundadır. Hasar gören elektrikli alet makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği durumlarda; abonenin de bu yöndeki talebi üzerine, dağıtım şirketi tarafından aletin tamirini yapacak servisler de bildirilebilir. Eğer kesinti nedeniyle hasar gören alet tamir edilemiyorsa bu durumda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel veya dağıtım şirketinin uygun görmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.

Sonuç olarak yurttaşlarımızı yaşanan kesintiler nedeniyle haklarını aramaya; dağıtım şirketlerini kaliteli ve kesintisiz enerji sunma konusunda gerekli tedbirleri almaya, kesintiler nedeniyle yurttaşların zararlarını tazmin etmeye; EPDK’yı da dağıtım şirketlerini mevzuata uygun davranmaları, yurttaşların zararlarını karşılamaları ve mevzuat ile yüklendikleri görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusunda etkin bir şekilde denetlemeye, yükümlülüklerini yerine getirmeyen dağıtım şirketlerine gerekli yaptırımları uygulamaya davet ediyoruz.

Diyarbakır Barosu