Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Diyarbakır Sur İlçesinde ASLAN Ailesinin İşkence, Kötü Muamele, Tehdit ve Hakaret İddialarına İlişkin Açıklama ve Raporumuzdur

08.12.2021

BASINA KAMUOYUNA

‘’Sur ’da polis şiddeti görüntülere yansıdı’’ şeklinde haber başlığıyla Diyarbakır ili Sur İlçesi İskender Paşa Mahallesi Yalıbahçe’de çekilen işkence, kötü muamele ve tehdit görüntüleri 21 Kasım 2021 tarihinde sosyal medyada yayınlanmıştır. 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 76 maddesi uyarınca Diyarbakır Barosu Başkanlığı tarafından  “işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda önleme mekanizması işlevini yerine getirmekle” görevlendirilen Diyarbakır Barosu İşkence Önleme Komisyonu resen harekete geçerek araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. 

Komisyon çalışmalarına; 21. Kasım 2021 tarihinde sosyal medyada ’Sur’da polis şiddeti görüntülere yansıdı’’ başlıklı görüntüleri inceleyerek başlamıştır. Görüntülerde kolluk güçlerinin müdahalesinin “aşırı ve orantısız güç’ niteliğinde olduğu, müdahalenin şekli ve kullanılan gücün ölçüsüz ve orantısızlığı dikkate alındığında;  resmi olmayan yerde (sokak/açık alan gibi toplumsal mekânda) işkence ve diğer kötü muamele olduğu kanaat ve görüşüne varılmıştır. 

Komisyon gözaltına alınan ve ‘’Görevi yaptırmamak suçu’’ndan tutuklanan Tacettin ASLAN’ın dosyası incelemiş, dosyada kolluk görevlilerinin yasaya aykırı davrandıkları ve uygulamalarının suç niteliğinde olduğu anlaşıldığı halde ilgili makamların işlem yapmadıkları görülmüştür. Re’sen soruşturulması gereken işkence ve kötü muamele suçuna ilişkin ilgili makamların; işlem yapmama, görmezden gelme, toleranslı davranma yaklaşımı;  suça teşvik ve cesaretlendirme olarak değerlendirilmiştir. Adli ve idari makamların işkence ve kötü muamele iddiaları karşısında pasif davranışının;  kolluk güçlerinin “aşırı ve orantısız güç kullanarak müdahalesinin” yaygınlaşmasına neden olmaktadır.

Komisyon Aslan ailesine yönelik işkence ve diğer kötü muamele vakasını;  “Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişileri bulundukları yerlerde ya da işkencenin meydanı geldiği yerde mağdurları ziyaret ederek''   araştırmıştır. Bu kapsamda mağdur Tacettin Aslan ile Diyarbakır T Tipi 4 No’lu kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, Belkıs Aslan Ve Polat Aslan ile Diyarbakır Adli yardım Bürosu’nda birere görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Mağdurlar beyanlarında özetle; herhangi bir suça ve olaya karışmadıkları halde kolluk güçlerinin keyfi muamelesine tabii tutulduklarını,  kendilerine sinkaflı küfürlerin küfür ve hakaretlerin yapıldığını, polise direnmedikleri halde şiddete maruz kaldıklarını, Tacettin Aslan’ın yerde ters kelepçe edildiğini, birden fazla polisin şiddetine uzun süre maruz kaldığını, götürüldüğü çarşı karakolunda işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığını bildirmişlerdir. 

Komisyon; elde ettiği veri ve delilleri bir bütün olarak değerlendirerek kolluk güçlerinin tüm eylem ve işlemlerinin keyfi, haksız ve hukuka aykırı olduğu görüş ve kanaatine varmıştır. Komisyon;  Kolluk güçlerinin keyfiliklerinin ve kural dışılıklarının cezasız bırakılması için haksız ve hukuka aykırı olarak ‘’ Görevi yaptırmamak suçu’na ilişkin dava dosyası hazırlandığı tespitine varmıştır. 

Komisyon gerek ulusal üstü gerekse ulusal mevzuattaki tanımlar çerçevesinde Aslan ailesine yönelik polis şiddetinin gerekçesi ne olursa olsun suç olduğunda görüşüyle, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. 

 

Olayın izah edildiği, delillerin sıralandığı ve yasal mevzuatın hatırlatıldığı suç duyurusunda; 

  1. İstanbul Protokolü ve taraf olunan sözleşmelerin ilkelerine uygun olarak Aslan ailesinin maruz kaldığı işkenceye ve kötü muameleye ilişkin iddiaların hızlı, etkin, tarafsız bir şekilde soruşturulması

  2. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için işkence mağdurlarının /görgü tanıklarının beyanları alınması,  Aslan ailesinin maruz bırakıldığı işkence ve diğer kötü muamelenin tespitine dönük psikolojik rapor aldırılması, kamera kayıtlarını istenmesini ve çözümlerinin yapılması,

  3. Kamera kayıtları, görev listesi, işkence görenin/görgü tanıklarının anlatımları gözetilerek olayla ilgili kolluk görevlilerinin tespit ve teşhis işlemleri yapılması tespit edilen şüphelilerin, soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınması talep edilmiştir.

 

Diyarbakır Barosu olarak ilgili makamlardan beklentimiz; işkence ve kötü muamelede bulunan kolluk güçlerini koruma politikasını terk edilerek cezasızlık politikasından vazgeçilmesi, etkin, şeffaf adli ve idari soruşturmanın yapılması, soruşturma sonucu bütün detaylarıyla kamuoyuyla paylaşılmasıdır. 

Yargı ve idari mercilerin;   ulusal ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası yükümlüklere tam ve eksiksiz olarak uyma ve riayet etme zorunluklarını hatırlatır, Diyarbakır Barosu olarak 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76. Maddesi uyarınca insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda sorumluluğumuzun gereği yapacağımıza kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Diyarbakır Barosu hak ihlallerine ilişkin her türlü bilgi ve gelişmeyi kamuoyunun bilgisine ve dikkatine sunacaktır

 

DİYARBAKIR BAROSU       

İNSAN HAKLARI MERKEZİ     

 İŞKENCE ÖNLEME KOMİSYONU

 

Rapora ulaşmakiçin TIKLAYINIZ