Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Diyarbakır da yeni Mahkeme kurulması talebi...

08.04.2015

Diyarbakır Barosu tarafından HYSK ve Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden sonra yeni İş ve İcra Mahkemelerinin kurulması ile Bölge İdare Mahkemesinin taşınma işleminin durdurulması talebiyle yazılı başvuru da yapıldı.

                                                                                      Diyarbakır, 10.04.2015

                                           ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

                                                                                                     DİYARBAKIR                                                                    

Gerek Baromuz üyesi avukatlardan gerekse Diyarbakır’daki yargıç meslektaşlarımızdan, bazı alanlara ilişkin yargılama faaliyeti ile ilgili olarak gelen şikâyet, sıkıntı ve taleplerin çözülmesi amacıyla aşağıdaki taleplerin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanlığına sunulması gereği duyulmuştur.

          Buna göre;

1-Diyarbakır İcra Hukuk Mahkemesinin; gerek mahkeme sayısının ve gerekse de personel sayısının yetersizliği, yargılamaların gecikmesine ve işlerin aksamasına yol açmaktadır. Diyarbakır ili, Büyükşehir olup dört merkez ilçe ile birlikte iki milyona yakın bir nüfus barındırmaktadır. Bu kadar kalabalık olan bir şehirde sadece bir İcra Mahkemesi bulunup, bu mahkeme de hem icra hukuk davalarına hem de icra ceza davalarına bakmaktadır. Bu nedenle seri yargılamaya tabii olan, gerek işlerin gerekse kararların ivedilikle yerine getirilip yazılmasında birçok aksaklıklar meydana gelmektedir. Örnegin; Aralık 2014’te verilen kararların gerekçesinin yazılması Mart 2015 tarihini bulmaktadır. Bu husus da adaletin sağlanmasını geciktirmektedir

 2-Son zamanlarda artan iş davalarının yoğunluğu nedeniyle Diyarbakır’da mevcut bulunan 3 İş Mahkemesinin de yetersiz kalmaktadır. Yine seri yargılamaya tabii olan bu mahkemelerdeki işler gereğinden çok daha fazla uzamakta ve gerekçeli kararların yazılması birkaç ayı bulmaktadır. Nisan 2015’te duruşması yapılan dosyalara yeni duruşma günü olarak Ekim ayına gün verilmektedir. Bu hususlar da vatandaşın mağduriyetine yol açtığı gibi adaletin yerine getirilmesini geciktirmektedir.

 3-Bölge İdare Mahkemesi öteden beri Diyarbakır’da bulunmakta ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Diyarbakır ili, gelişmişlik düzeyi ve coğrafi konumu olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin merkezi bir konumunda bulunmaktadır. HSYK’nın bir düzenlemesi ile Diyarbakır’da bulunan Bölge İdare Mahkemesinin Gaziantep iline taşınması öngörülmektedir. Hâlbuki bu mahkemenin Diyarbakır’da kalması yukarıda yazılı nedenlerin yanı sıra diğer çevre illerde bulunan meslektaşlarımızın mahkemeye ulaşımı ve işlerin yürütülmesini kolaylaştıracaktır. Keza bu mahkemenin Diyarbakır’da kalması hem avukat meslektaşlarımızın hem de yargıç meslektaşlarımızın ortak bir talebidir. Ayrıca Bölge İstinaf Mahkemelerinin Diyarbakır’da bulunması nedeniyle Bölge İdare Mahkemesinin de Diyarbakır’da kalmasının yargısal faaliyetlerin yürütülmesinde de daha uygun olacağı açıktır.

 Yukarıda sunulan görüş ve talebimizin, Komisyon Başkanlığınız tarafından Diyarbakır’da mevcut İcra Hukuk/Ceza Mahkemesi ile İş Mahkemelerinin mevcut sayı, görevli hâkim, iş ve dosya durumu ile personel sayısının ayrıntılı olarak çıkarılarak bu dilekçemiz ile birlikte Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.

                                                                                          Av. Tahir ELÇİ

                                                                              Diyarbakır Barosu Başkanı