Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Kayyum Atanmasına İlişkin Baromuz Tarafından İptal Davası Açıldı...

07.10.2019

BASINA ve KAMUOYUNA

07.10.2019

19 Ağustos 2019 tarihinde Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak, yerlerine bu illerin valileri kayyum olarak atanmıştır. Diyarbakır Barosu, bu hukuksuz uygulamaya karşı olduğunu her platformda dile getirmiştir.

Avukatlık Kanunun 76 ve 95. Maddelerinde Barolara, “hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak” görevi yüklendiğini, bu sorumluluğun bir gereği olarak Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereğince “Kayyum” atanması yönündeki Bakanlık kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açılmıştır.

Dilekçede özet olarak Kayyum atama kararının dayanağı olan 674 sayılı KHK’nin Anayasa’ya aykırılığı üzerinde durulmuştur. OHAL döneminde çıkarılan KHK’nin olağan bir hukuk normu olarak değerlendirilemeyeceği, Anayasa Mahkemesinin geçmiş dönemlerde vermiş olduğu kararlara atıfta bulunularak açıklanmıştır.

Yine Kayyum atanması kararının mevcut yasa ile bile uyumlu olmadığı, zira bakanlığın görevden alma yetkisinin sadece “görev sırasında ve görevi ile ilgili bir soruşturma ve kovuşturma” şartlarıyla sınırlı olmasına rağmen, bu kurala dahi uyulmadığı tespit edilmiştir.  Yani istisna olarak öngörülen kural, maalesef temel bir hukuk kuralı haline dönüştürülmüş, demokrasinin temeli olan seçimin, saf dışı bırakıldığına vurgu yapılmıştır.

Kayyum atanmasıyla sadece belediye başkanı değil, ama aynı zamanda halk oyuyla seçilen belediye meclisi ve belediye encümeni de  saf dışı bırakıldığına vurgu yapılmıştır. 

Kayyum atama kararının sebep, konu, amaç ve yetki bakımdan Anayasa ve yasaya aykırılığı vurgulanmış;   Avrupa Konseyinin danışma organı olan Venedik Komisyonunun gerek KHK’lar gerekse de Kayyum atanmasına ilişkin raporları da referans alınmıştır. Uygulamanın, ülkemizin tarafı olduğu Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile de uyumlu olmadığı detaylı olarak açıklanmıştır.

Son olarak Kayyum atama kararının ülkemizin uluslar arası saygınlığını önemli ölçüde sarsmasının yanı sıra, modern dünya ile entegrasyonu ve işbirliğini dolaysıyla ekonomik, sosyal ve siyasal alanda engelleyen bir faktör haline gelmiştir. Demokratik görünümde negatifliğe sebep olan bu uygulama, ülkede yaşayan her bir yurttaşa sorunlar yumağı olarak geri döndüğüne vurgu yapılmıştır.

Talep olarak da OHAL uygulamalarının devamı olan bu hukuksuz uygulamadan vazgeçilerek, işlem hakkında yürütmenin durdurulması ve nihai olarak işlemin iptali ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanının derhal görevlerine iadesini talep edilmiştir.

Mahkemenin hukukun üstünlüğüne olan inancımız yenileyecek bir karar vermesini diliyor ve talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DİYARBAKIR BAROSU YÖNETİM KURULU ADINA

Av. Cihan AYDIN-Baro Başkanı