Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Diyarbakır Barosu 47. Olağan Genel Kurul Duyurusu...

25.03.2021

Diyarbakır Barosu 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı hususu Diyarbakır Barosunun 02.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülüp gereği kararlaştırıldı.  

KARAR

Baromuz 47. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 1136 Sayılı Avukatlık Yasasının 82. Maddesi hükmü gereğince 03-04 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 09:00-17.00 saatleri arasında, Genel Kurulun 03.04.2021 Cumartesi günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde, Seçimlerin 04.04.2021 Pazar günü Yıldız Park Düğün ve Konferans Salonunda yapılmasına,

 

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde 10-11 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günleri Aynı yer ve saatlerde, en az onda bir üye katılımı ile aşağıdaki gündemle yapılmasına,

 

Kongre tarihinin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na bildirilmesine ve Baromuz üyelerine ilan yoluyla bildirimde bulunulmasına, karar verildi.

 

CUMARTESİ GÜNÜ:

1-         Açılış ve saygı duruşu

2-         Bir başkan, bir başkanvekili ile iki üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi.

3-         Baro Başkanının Açılış Konuşması.

4-         Yönetim Kurulunun dönem çalışmaları sunumu.

5-         Yönetim Kurulunun geçmiş yıl çalışmaları, hesap işleri, Denetim Kurulu raporlarının okunması.

6-         Raporlar üzerinde görüşme.

7-         Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası.

8-         Meslekte 25 yılını dolduran üyelerimize plaket verilmesi.

9-         4667 Sayılı Yasa ile değişik Avukatlık Yasasının 81/2. Maddesi uyarınca levhaya yazılacakların ve nakil olacakların giriş keseneği ve Baroya kayıtlı olanların yıllık keseneklerinin saptanması.

10-       04.05.2020 tarih ve 71/42 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden pandemiden dolayı baro bütçesinden meslektaşlarımıza yapılan 228.000 (ikiyüzyirmisekizbin) nakdi yardım konusunda genel kurula bilgi verilmesi ve bu kararın onay ve ibraya sunulması.

11-       Gelecek dönem (2 yıl)  tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve bütçe tasarısının karara bağlanması.

12-       1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 81/6 ve 95/6 fıkraları gereğince Baromuzda Dayanışma Fonu kurulması, yapılabilecek bağış ve yardımların şekil ve miktarları ile harcama şekillerinin görüşülmesi ve bu konuları düzenleyecek yönerge çıkarılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

13-       Baro Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyeliği, TBB delegeliği, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelikleri için adaylık başvurularının alınması.

14-       Başkan adaylarının konuşması.

15-       Genel konuşmalar, dilek ve temenniler.

 

PAZAR GÜNÜ:

1-         Baro Başkanı seçimi (2 Yıl için)

2-         On kişilik Baro Yönetim Kurulu 10 asil ve 10 yedek üyelerinin seçimi. (2 yıl için)

3-         Üç kişilik T.B.B. Delegeliği 3 asil ve 3 yedek üyelerin seçimi. (2 yıl için)

4-         Üç kişilik Denetim Kurulunun 3 asil ve 3 yedek üyelerinin seçimi. (2 yıl için)

5-         Beş kişilik Disiplin Kurulu 5 asil ve 3 yedek üyelerinin seçimi. (2 yıl için)