Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
DİCLE ÜNİVERSİTESİNDE YAŞANAN OLAYLARA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

11.04.2013

 

BASINA VE KAMUOYUNA

                                                                                                                     11 Nisan 2013/Diyarbakır.

 

Dicle Üniversitesinde üç gün boyunca devam eden, dün itibariyle birçok üniversite öğrencisinin bıçakla yaralanmasıyla sonuçlanan olayları kaygıyla izliyoruz.  Kamuoyuna “karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası” olarak yansıyan ya da yansıtılan bu olayları ve bu olaylar üzerinden başlatılan tartışmaları zamanlama bakımından manidar bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Nitekim 1990’lı yılların ilk yarısında yaşanan ve kamuoyunca bilinen olaylar dışında ve bu tarihten beri, gerek üniversitede gerekse de her hangi bir şekilde, bu nitelikte olaylar Diyarbakır’da ve bölgemizde yaşanmamış, böyle bir konu gündeme gelmemiştir. Tam da silahların sustuğu, Kürt meselesinin barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözümü sürecinin başladığı, toplumda büyük umutlar ve pozitif bir havanın oluştuğu bir dönemde bu olaylar meydana gelmiştir. Yaşanan bu olayların, öyle olmadığını umut etmekle beraber maalesef bizlerde geçmişte yaşadığımız acı deneyimlerden hareketle, arka planında daha derin amaçların bulunduğu kaygısını oluşturmaktadır. Bu nedenle, biz kentin sivil kurumları olarak, Kürt toplumunun geleceği bakımından büyük bir tehlike arz eden bu olaylara karşı herkesi duyarlı olmaya, sorumlu ve sağduyulu davranmaya davet etmeyi sorumluluğumuzun bir gereği görüyoruz.

 

 

Bizler, şiddet ve saldırı niteliği taşımayan, her türlü düşünce, inanç ve fikir özgürlüğü ile toplanma ve gösteri yapma hakkını önkoşulsuz kabul ediyor, yılardır bu değerlerin savunuculuğunu yapıyoruz. Bu görüşümüz, kişi ya da grupların politik görüş ve düşüncelerinden bağımsız ilkesel bir tutumdur. Ancak onlarca yıldır savaşın, yıkımın, acıların, göçlerin yaşandığı coğrafyamızın tam da şiddet sarmalından çıkarak, barışa kavuşacağı umudunun belirdiği bu dönemde, bu tür provokatif eylemlere dönüştürülebilecek tutum ve davranışlardan da herkesin kaçınması gerekmektedir. Oluşturulan bu gerginlik bütün toplumun benimsediği ve destek verdiği çözüm sürecine zarar verici ve aynı zamanda bu süreci baltalama çabası içinde olabilecek odaklara da fırsat sunmaktadır. Bu tür olayların zamanında önünün alınmaması durumunda, şiddetin sokağa ve günlük yaşama sirayet ederek yıkıcı ve telafisi imkânsız sonuçlara yol açabileceği herkes tarafından görülmelidir. Bu tür olayların hiç kimseye bir yararı yoktur. Bu nedenle bu tarihi süreçte toplumu geren ve oluşan iyimser havayı bozacak bu tür provakatif tutum ve davranışlara karşı Kürt toplumunun bütün kesimlerini duyarlı olmaya çağırıyoruz.

 

 

 

Fikir ve düşünce üretim merkezi olması gereken Üniversite'de, üniversite öğrencilerinin ellerinde satır, taş ve sopalarla birbirilerine saldırı görüntüleri bizlerde büyük bir üzüntüye yol açmıştır. Hiçbir fikir, inanç ve dava üniversite öğrencilerinin bıçak ve satırla bir birlerinin yaşamına kastetmesine gerekçe olamaz. Biz Diyarbakır’ın sivil ve demokratik kurumları olarak, üniversitede bıçakla yaralama eylemlerini kınıyoruz.

 

 

 

Öte yandan; Dicle Üniversitesinde yaşanan olaylarda; bıçakla yaralanmaların yanı sıra, güvenlik görevlilerince altmış (60) öğrenci gözaltına alınmıştır.  Üç gün süren olaylarla ilgili medyaya yansıyan görüntüler ve kamuoyuna ulaşan bilgilere göre, güvenlik güçleri olayları önlemek için zamanında ve gerekli tedbirleri almada yetersiz kalmıştır. Üniversite kampüsündeki polis görevlilerinin kimi tutum ve davranışları kamuoyunda olduğu gibi bizde de büyük bir rahatsızlık yaratmıştır. Olayların bu aşamaya gelmesinde, güvenlik görevlilerinin, ellerinde sopa ve satır bulunan bazı gruplara müdahale etmediği gibi, müsamahakâr davrandığı, olayların büyümesinde bu tutumunun da payı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, kamuoyuna yansıyan ve rahatsız edici bu görüntülerin titizlikle incelenerek ilgililer hakkında adli ve idari soruşturmaların başlatılmasını bekliyoruz.

 

 

 

Biz aşağıda isimleri bulunan sivil toplum örgütleri olarak, üniversite öğrencilerimizi soğukkanlı olmaya, hiçbir koşul altında şiddete başvurmamaya davet ediyoruz. Toplumun ilgili bütün kesimlerini bu konularda duyarlı olmaya, herkesi birbirlerine tahammül göstermeye,  yetkilileri de bu tür olayların hassasiyetini gözeterek gerekli önlemleri zamanında almaya çağırıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.

 

Diyarbakır Barosu  -  Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası (DTSO)  - Diyarbakır Ticaret Borsası- Diyarbakır Tabip Odası –DİSİAD -Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odası (DESOB)  -KESK Diyarbakır Şubeler Platformu -  İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi (İHD)- TMMOB Diyarbakır İL Koordinasyon Kurulu- GÜNSİAD-TÜRK İŞ 7.Bölge - DİSK Diyarbakır Temsilciliği - TİHV Diyarbakır Şubesi