Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Demokrasi, Hukuk Devleti İlkesi, Kanunun Amacı ve Kamu Yararı Dikkate Alınarak Belediye Başkanlarının Derhal Görevlerine İadelerini Önemle Ve Israrla Talep Ediyoruz…

18.10.2019

Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından 19.08.2019 tarihinde görevden uzaklaştırılarak, yerlerine il valileri kayyum olarak atanmıştı. Bu görevden alma ve atama işlemlerine karşı Belediye Başkanları tarafından iptal davaları açılmış ancak bu davalarda henüz işlemin yürütmesinin durdurulması hakkında olumlu veya olumsuz herhangi bir karar verilmiş değildir.

Bilindiği üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47/2 maddesine göre “Görevden uzaklaştırma kararı iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bulunmayan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.”
Yine maddenin devamında “Görevden uzaklaştırılanlar hakkında; kovuşturma açılmaması, kamu davasının düşmesi veya beraat kararı verilmesi, davanın genel af ile ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması durumunda görevden uzaklaştırma kararı kaldırılır.”

Bugün itibariyle kayyum atama kararının üzerinden 2 ay geçmesi nedeniyle Bakanlığınız tarafından gözden geçirilerek bir karar verilmesi kanunun açık hükmü gereğidir.

Kayyum atama kararından bugüne kadar toplumdaki tedirgin hal devam etmektedir. Toplum, sandıktan çıkan sonucun aksine yönelik her türlü eylemi veyahut kararı, halk iradesinin gaspı olarak değerlendirmektedir. Halk iradesinin üstünde hiçbir irade bulunmamakta, alınan kayyum kararları ile halkın iradesi yok sayılmıştır. Zira görevi sebebiyle suç işleyen bir başkan görevden alınsa dahi, meclisin kendi içinde bir başkan vekili seçerek işlemlerini yürütme imkânı varken bu imkân ortadan kaldırılmış, kayyum atanması nedeniyle bugüne kadar Belediye meclisleri fiili olarak feshedilmiştir. Halkın seçtiği hiçbir meclis üyesi, hiçbir şekilde görevini yapamamaktadır. Bu nedenle demokrasinin kalbi olarak nitelenen sandığın kayyum kararıyla işlevsiz hale getirilmiş olması, hukuk devleti ilkesine ve demokrasimize ağır bir hasar vermiştir.


Anayasanın ve Belediye Kanununun açık hükümleri gereğince görevden uzaklaştırma tedbirine başvurabilmek için görevi gereği işlenen bir suç olması gerekir. Ancak görevden uzaklaştırmaya gerekçe olarak gösterilen, görevi sebebiyle işlendiği ileri sürülen sebeplere dayalı olarak, başkanlar hakkında cezai soruşturma dahi bulunmamaktadır. Geçen 2 aylık süreçte, görevden uzaklaştırılan belediye başkanları hakkında herhangi bir kovuşturma açılmamıştır. Kovuşturma açılmaması, tek başına uzaklaştırma kararının kaldırılması nedeni olarak kanunda açıkça belirtilmiştir. Bu durum dahi gözetildiğinde kanunun açık hükmüne göre görevden uzaklaştırma kararının kaldırılması gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı tarafından gözden geçirme kararı yapılırken, demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin, kanunun amacının ve kamu yararının dikkate alınarak Belediye Başkanlarının derhal görevlerine iadelerini önemle ve ısrarla talep ediyoruz. 18.10.2019

 • Adıyaman Barosu                                                          
 • Ağrı Barosu                                                                      
 • Batman Barosu                                                               
 • Bingöl Barosu                                                                  
 • Dersim Barosu                                                                
 • Diyarbakır Barosu                                                          
 • Hakkâri Barosu
 • Mardin Barosu
 • Muş Barosu
 • Siirt Barosu
 • Şanlıurfa Barosu
 • Şırnak Barosu
 • Van Barosu