Uygulamamızı İndirin

Kullanıcı deneyiminizi artırmak için uygulamamızı indirebilirsiniz.

Hemen İndir
Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı (ÇTCS) Koordinasyon Kurulu Toplantısı

16.03.2013

Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı (ÇTCS) Koordinasyon Kurulu Toplantısı 13 Nisan 2013 Tarihinde  Baromuz Çocuk Hakları Merkezinin ev sahipliğinde Diyarbakır da yapılmıştır.

Toplantıya Ankara Barosu, Batman Barosu, Bursa Barosu, Gündem Çocuk,Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden DİKASUM ve KARDELEN Kadın Sığınma Evinden Sosyal Hizmet Uzmanları, Çocuk İhmali ve İstismalini önleme Derneğinden Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Porf.Dr.Orhan DERMAN, Mersin Halk Sağlığı Uzmanları Derneğinden Yrd.Doç.Dr.Seva ÖNER,ÇTCS Gençlik üyeleri ve Diyarbakır Barosundan Baro Başkanı Av.Tahir ELÇİ-Baro Başkan Yardımcısı Av.Nahit EREN-Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av.Gazal BAYRAM KOLUMAN-Çocuk Hakları Merkezi Üyeleri Av. Zeliha Fettahligil, Av. Tuba Yaşar, Av. Mahmut çelik, Av. Nihat Karatekke, Av. Sinem Çiçek, Av. Esra Akdemirci,Av. Emine Boztaş ve Av. Muharrem  Yüzer katılmıştır

Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur?

Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı, Türkiye de çocuk satışı, çocuk fuhuşu, pornografisi ve çocuğa yönelik her türlü ticari cinsel sömürünün ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak üzere kurulmuş sivil toplum kuruluşları ağıdır . Ağ bünyesinde ayrıca Çocuk ve Gençlik katılımını sağlamak üzere ÇTCS ile Mücadele Gençlik Ağı oluşturulmuştur.

ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes – Çocuk Fuhuşu, Çocuk Pornografisi ve Cinsel Amaclı Cocuk Ticaretine Son) , Türkiyede Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü ile mücadelede yer alacak sivil toplum kuruluşlarıyla çeşitli tarihlerde ağ kurmayı hedefleyen toplantılar gerçekleştirmiş ve bu toplantılarda önemli adımlar atılmıştır.

05 Nisan 2007 tarihli İstanbul toplantısında bir yıllık çalışma takvimi belirlenmiştir. Bu doğrultuda ağ kurulmasına yönelik partner kuruluşlardan birinin sekreterya görevini üstlenmesi ve bir koordinatörün bu ağ’ın kurulmasında kolaylaştırıcı rol üstlenmesi planlanmıştır.

Toplantının hemen ardından Uluslararası Çocuk Merkezi, ECPAT International ile işbirliği yaparak sekreterya görevini üstlenmiş olup halen 20 Ağustos 2007 tarihinde göreve başlayan Ulusal Koordinatör Av.Şahin Antakyalıoğlu ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Kuruluş aşamasında mutabakat metni hazırlanmış ve Ağın kurucu 14 üyesi tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye Ağ’ı, üçüncü genel kurul toplantısını 22-23 şubat 2011 tarihinde yapmış ve sekiz kurumdan oluşan koordinasyon kurulunu seçmiştir. 4.Olağan genel kurulun da ise 10 kuruluş ve Gençlik Ağından doğal üye koordinasyon kuruluna seçilmiştir. Bu genel kurulda iki dernek daha ağ üyeliğine kabul edilmiş ve böylece ağ üye sayısı 38 olmuştur. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı, 29 Ağustos 2011 tarihinde ECPAT International üyesi olmuştur.(www.ecpat.net)

26 Ocak 2013 tarihinde Güven Eğitim ve Sağlık Vakfının ev sahipliğinde yapılan genel kurulda koordinasyon kuruluna aşağıda yer alan kişi ve kuruluşlar oy birliğiyle seçilmiştir. Koordinasyon Kurulu toplantısı 13 Nisan 2013 tarihinde Diyarbakır Barosu Çocuk hakları Merkezinin ev sahipliğinde Diyarbakırda gerçekleştirilmiştir. Toplantı gündemi ise ağ genel kurulunda belirlenen 2013 yılı stratejisi çerçevesinde ana çalışma konularından olan Cinsellik Amaçlı Turizm, Çocuk Gelinler ve Çocuk Pornografisi konularında yapılan iş bölümü ve yürütülen çalışmalar KK üyeleri arasında paylaşıldı. Bu konularda yapılacak çalışmalar detaylandırıldı. Her bir konu üzerinde eylem planı ve takvimi hazırlanması kararlaştırıldı. Ayrıca Çocuk İstismarını konu alan Pencere isimli tiyatro oyununun illerde ağ desteğiyle gösteriminin yapılması ve sonrasında forumlar yapılması kararlaştırıldı. 25 Mayıs Dünya Kayıp çocuklar Günü hakkında görüşme yapıldı. '5 mayıs gününde çeşitli etkinlikler yapılarak konuya kamuoyunun ve parlamentonun dikkatini çekmek ve eyleme geçilmesini sağlamak üzere taleplerde bulunulacak. Türkiyede kayıp ve Cinsel sömürü mağduru çocuklara yönelik 116000 numaralı telefon hattının Avrupa da olduğu gibi Türkiyede de açılması talep edilecek.

 

KOORDİNASYON ÜYELERİ

Ağ Koordinatörü: Av. Şahin Antakyalıoğlu

Koordinasyon Kurulu:

Ağ Koordinatörü: Av.Şahin Antakyalıoğlu

Sekreterya: Adem Arkadaş, Gülgün Müftü (Uluslararası Çocuk Merkezi)

Av. Alim Yaban,Av.Gülseren Tunç (Ankara Barosu Çocuk HaklarıMerkezi)

Fulya Çay (Ankara Koru Kiwanis Derneği)

Av. Bilge Yıldız Arıcıoğlu, Av. Neslihan Aktosun (Bursa Barosu)

Prof. Dr. Betül Ulukol, Özdecan Bezirci (Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği)

Prof. Dr. Figen Şahin, Av. Hatice Kaynak,Prof.Dr.Orhan Derman (Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği)

Ezgi Yaman, Damla Akarsu, ( ÇTCS ile Mücadele Gençlik Ağı)

Av. Zeliha Fettahlıgil, Av. Tuba Yaşar (Diyarbakır Barosu)

Mine Tüfekçi Özalay, Dilek Karagöz (Gündem Çocuk Derneği)

Hazan Pervin Atalay, Ülkem Evren (Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı)

Prof. Dr. Hilal Özcebe, Yrd. Doç. Dr. Ebru Turhan, Yrd. Doç. Dr. Seva Öner (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği)

Sekreterya İletişim

c/o Uluslararası Çocuk Merkezi

Merkez Kütüphanesi, Bilkent Üniversitesi 06800 Ankara/Türkiye

Tel: 0312 290 2714 Fax: 0312 266 6929

info@ctcs-mucadele.net

http://www.facebook.com/gencCTCS

 

AĞ ÜYELERİ(41 üye)

Adli Tıp Uzmanları Derneği

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi

Ankara Girişimci Kadınlar Derneği

Ankara Koru Kiwanis Derneği

Batman Barosu

Bursa Barosu

Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği

Çankaya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Derneği

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği

Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği

Geleceğiz Biz Derneği

Gündem: Çocuk!

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı

Diyarbakır Barosu

Dostlar Dayanışma Derneği

Gençlik Servisleri Merkezi

Hatay Barosu

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Insan Kaynağını Geliştirme Vakfı

İşitme Engelliler Gelişim Merkezi Derneği

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi

Kars Kalkınma ve Eşitlik Destek Merkezi Girişimi

Kadın Dayanışma Vakfı

KAOS GL Derneği

Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği

Kayseri İzcilik,Gençlik ve Spor Derneği

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Y.O Sosyal Hizmetler Bölümü

Mersin Çocukları İstismar ve İhmalden Koruma Derneği

Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği

Roman Gençlik Derneği

Sakarya Barosu

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM), Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

Türkiye Gençlik Birligi Derneği

Türkiye Gençlik Federasyonu

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği

Uluslararası Af Örgütü

Uluslararası Çocuk Merkezi

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği